ZŠ Trnka Dobříš

Domů

Losování zájemců do 1. třídy
Zápis bude probíhat v pátek 9. dubna v odpoledních hodinách, a to formou individuálního setkání jedné paní učitelky s jedním dítětem. Tento rozhovor bude trvat asi 15 - 20 minut. Ve čtvrtek 1. dubna zašleme všem rodičům, kteří podali žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, e-mail s odkazem na přihlašovací systém, kde bude nutné si rezervovat konkrétní čas. Pokud by se rodiče s dítětem nemohli zápisu zúčastnit, prosíme, aby kontaktovali paní ředitelku a domluví se s ní na náhradním řešení. Jana Derflová
Detail »
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení o do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Ing. Jana Derflová
Detail »
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021. Do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Ing. Jana Derflová, ředitelka
Detail »
Výsledky losování a rozhodnutí o přijetí do 1. třídy ZŠ TRNKA
Zápis do ZŠ TRNKA se uskuteční v pátek 9. dubna 2021 od 13 do 17 hodin. Vzhledem k epidemiologickým opatřením jej nebudeme moci uskutečnit skupinovou formou, jak jsme původně plánovali. Budeme vycházet z aktuálních opatření a doporučení MŠMT a podle toho připravíme zápis individuální formou prezenčně či distančně. Prosíme všechny zájemce, kteří podali přihlášku, aby sledovali aktuální informace na našich webových stránkách – zde bude také k dispozici rezervační systém k zápisu. Těšíme se na Vás! Tým ZŠ TRNKA
Detail »
Všichni žáci (1.- 8. ročník) zůstávají doma. Žáci v ZŠ se budou učit distančně.
Detail »
Vážení rodiče, Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, dle něhož se s účinností od 25. února 2021 všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 95 % (např. FFP2) ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení). Jana Derflová, ředitelka školy
Detail »
Z technických důvodů jsme nuceni zrušit plánovanou schůzku pro zájemce o přijetí dítěte do první třídy, která se měla uskutečnit ve středu 3. února od 17 hodin online. Veškeré informace získáte při osobní schůzce s ředitelkou školy. Pokud už jste tuto schůzku absolvovali a potřebujete se ještě na něco doptat, kontaktujte e-mailem ředitelku školy (derflovajana@zstrnka.cz) nebo zástupkyni ředitelky (svobodovamarketa@zstrnka.cz). Děkujeme za pochopení. Jana Derflová, ředitelka školy
Detail »
Vzhledem k protiepidemilogickým opatřením proběhne informační schůzka zájemců o 1. třídu ve středu 3. 2. 2021 od 17:00 on-line. Připojit se na schůzku můžete zde (bude k dispozici ve středu). Jana Derflová, ředítelka školy
Detail »
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021). Jana Derflová
Detail »
Milí přátelé a příznivci TRNKY, s radostí oznamujeme, že se nám podařilo během pěti dnů v EPP - Pomáhej pohybem Nadace ČEZ dosáhnout požadovaného počtu bodů. Náš projekt Bezbariérová rampa pro ZŠ TRNKA Dobříš je již mezi ukončenými (https://pomahejpohybem.cz/#projects). Děkujeme všem, kteří náš projekt podpořili! Se srdečným pozdravem, Dagmar Červenková TRNKOVÝ KVĚT, z. s.
Detail »