ZŠ Trnka Dobříš

4. třída

Rozvrh hodin

  • 08:30
  • 09:30
  • 10:35
  • 11:30
  • 12:25
  • 13:00
  • 13:20
Hovno
Close

Domácí úkoly

Stále nosit pomůcky na rýsování (dobře ořezaná tužka č. 3 nebo 4, pravítko + trojúhelník s ryskou, kružítko).

Na úterý - věci na bruslení - brusle, přilbu, rukavice, příp. termosku s čajem.

Na čtvrtek 20. 2. - referát o nějaké naší kulturní památce. Formát A4 (název, základní informace, včetně toho, kde se památka nachází + obrázek). Může být jakákoli památka (hrady, zámky, kostely, domy, historická místa, skanzeny, přírodní památky,...)

Na pátek 21. 2. - přinést knížku na vrácení do knihovny.

Každý čtvrtek - nosit knížku na čtenářskou dílnu.

 

Pro rodiče

  Tip na procvičování vyjmenovaných slov:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida

 

Paní učitelka

Jmenuji se Markéta Svobodová

Profesní potrfolio
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Učila jsem na základní škole v Praze, Staré Huti i obou dobříšských školách. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsem měla možnost vyškolit se např. v genetické metodě čtení, absolvovala jsem kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení a kurz a následnou letní školu matematiky podle profesora Hejného, což jsou přístupy, které jsou mi velmi blízké.

Co je pro mě při práci důležité
Při své práci považuji za důležité budování a posilování dobrých vztahů, pozitivní přístup, radost, nadšení, vytvoření bezpečného prostoru pro sdílení toho, čím žijeme. Preferuji aktivní učení, snažím se vycházet ze zkušeností dětí, které se vzájemně obohacují tím, co každé z nich zná, ví nebo umí a na tom stavíme dál, objevujeme svět společně. Vedu děti k aktivitě, kreativitě a spolupráci. Nezbytná je pro mě také otevřená komunikace a spolupráce s rodiči a celkově příznivé klima školy.

Těším se na naší spolupráci.