ZŠ Trnka Dobříš

4. třída

Rozvrh hodin

 • 08:30
 • 09:30
 • 10:35
 • 11:30
 • 12:25
 • 13:00
 • 13:20
Hovno
Close

Domácí práce na dobu uzavření školy:

Zadání úkolů i všechny materiály najdete v naší Google Učebně. 

 

Domácí práce na dobu 23. 3. - 27. 3.:

ČESKÝ JAZYK:

 Podstatná jména rodu mužského – vzorPŘEDSEDA, SOUDCE 

Učebnice s. 92 a 93 – přečti si žluté rámečky a podívej se na tabulku skloňování na straně 92 – kde se píše jaké i/y. 

- 93 / 4a) – napiš do školního sešitu

 - 93 / 4b) - vypracuj na papír A4 – udělej si tabulku s pěti sloupečky (podstatné jméno – pád – číslo – rod – vzor) 

Pracovní sešit s. 55 / 1a), b), 2, 3a) 

Pracovní list – sloupečky na doplňování i/y – doplň další dva sloupečky (nebo aspoň jeden :-) ).

Další procvičování ZDE (gramar.in) a ZDE (Školákov).

ČTENÍ A KOMUNIKACE: 

V tomto týdnu budeme trénovat psaní dopisu.

 1. Vyber si jakoukoli postavu z knihy, kterou teď čteš a napiš jí dopis – formulář na něj najdeš na webových stránkách „ke stažení“ nebo přímo zde.  Můžeš se inspirovat vzorovým dopisem.

 2. Napiš skutečný dopis někomu, komu v této době může být třeba smutno (babička, dědeček, tvůj kamarád, tvoje kamarádka,…). Použij nějaký papír z domácích zásob nebo si znovu vytiskni formulář k dopisu postavě a odstřihni spodní část. Až budeš mít dopis napsaný, poraď se s rodiči, jakým způsobem byste mohli dopis předat – jestli poštou nebo jako přílohu e-mailu, nebo ho vyfotit a poslat přes telefon...

  Dílna psaní – pokračuj v psaní svého příběhu tam, kde jsi skončil(-a). 

  Čtení – každý den si čti alespoň 20 minut. Vyplňuj formulář o svém čtení (je na webových stránkách „ke stažení“). V zapisování buď poctivý(-á). 

MATEMATIKA:

 V tomto týdnu budeme procvičovat písemné násobení a dělení.

 Pracovní list – řádky s příklady zde – vypočítej a zkontroluj podle listu se správnými výsledky. Chyby si oprav barevnou pastelkou.

Pokud jsi zapomněl(-a) postup písemného násobení, můžeš se podívat na video na Khan Academy ZDE (bez přechodu) a ZDE (s přechodem).

 Pracovní sešit 1. díl – vyber si 26/8 nebo24/1 a spočítej to, co zvládneš.

 Pokud bys chtěl(-a) trénovat víc, vymysli si své vlastní příklady na násobení a dělení jednociferným číslem – můžeš si třeba hodit čísla na kostce a podle nich příklad sestavit. Piš je na papír nebo do modrého sešitu.

 Další procvičování ZDE (matika.in) a ZDE a ZDE (Školákov).

 

ANGLICKÝ JAZYK:

 obě skupiny: 

 Úterý 24. 3. 

 Pupil's book:

 Str. 44 cvičení 1, přiřaďte a očíslujte názvy zvířat a dané aktivity.

 V následující aktivitě budeš sledovat krátké video o divokých zvířatech. Připomíná ti to i jiného savce z živočišné říše - ve   vztahu rodič a mládě?

https://www.bbc.co.uk/programmes/p04rbcpz

 
Středa 25.3. 
 
Pupil's book:
 
Str. 45 cvičení 3, 
Dopiš do vět o čem malý Jamie na jednotlivých obrázcích sní.
 
V  následujícím videu musel člověk převzít roli rodiče, jelikož mláďata přišla  o svou maminku.  
1. Jak se zvířata jmenují?
2. Co je musí člověk - 'náhradní rodič' naučit? Mláďatům se do toho ale vůbec nechce...
 
 
Ve videu není nutno porozumět každému slovíčku, ale pochopit hlavní význam. Můžete si to pustit dvakrát i třikrát za sebou (záznam je opravdu kraťoučký).  Uvidíte, že  porozumíte pokaždé o trochu více. 
Přejeme vám, ať si videa užijete a práce vám  jde hezky od ruky.
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT:

 Velkomoravská říše

 Nejprve se podívej na videa – odkazy najdeš ZDE a ZDE a ZDE.

 Podívej se také na prezentaci ZDE a vyzkoušej si odpovědět na otázky.

 Doplň formulář, který najdeš v Google Učebně.

 A nyní tě čeká trénink čtení hlaholice :-). Paní asistentka Markétka ti zde připravila vzkaz napsaný v hlaholici. Podívej se na něj a pokus se ho rozluštit. Použij na to papír A4.

 Pak odpověz na tyto otázky: 

 1. Kdy (v jakém století) se u nás (na Velké Moravě) hlaholice používala?

 2. Jaké písmeno v abecedě tenkrát chybělo a ve vzkazu je nahrazeno jiným (které se používalo místo toho)?

  Odpovědi napiš na papír pod rozluštění vzkazu.

 Když budeš chtít, zkus ty sám napsat pomocí hlaholice vzkaz někomu ze třídy – na papír A4. Zatím si vzkaz uschovej do té doby, než budeme mít prostor, kde tyto věci budeme spolu sdílet.

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

Děkuji za zaslané obrázky k tématu "Staré pověsti české". Můžete si je prohlédnout zde a také ve fotogalerii třídy.

Hlavní výtvarný úkol se týká písma. Tvým úkolem bude vytvořit INICIÁLU. Víš, co to iniciála je? Možná ses s ní setkal ve starších pohádkových knihách. Iniciála je ozdobné písmeno na začátku textu. U velmi starých, ručně psaných knih byly iniciály nádherně zdobené a velmi propracované. Ukázka zde.

Tvým úkolem bude vytvořit iniciálu, která by se mohla hodit na začátek textu Tvé oblíbené knihy. Vyber si jakoukoli knihu, kterou jsi četl a iniciálu prvního písmene vyzdob takovým způsobem, aby se ke knize „hodila“. Nezapomeň, že i přes veškerou zdobnost by mělo být z iniciály dobře čitelné písmeno, které zastupuje. Technika je volná, můžeš použít, co doma najdeš, pastelky, vodovky, tempery, fixy, tužku…

Příklad: Vybrala jsem si knihu „Malý princ“. Kniha začíná slovem „Když“, proto budu kreslit iniciálu písmene „K“ a ozdobím jí tak, aby se k tématu knihy hodila.

Svou iniciálu si schovej do desek, abychom se na ní po návratu do školy mohli podívat a pokud je to možné, zašli také její fotografii na můj email.

Děkuji a přeji mnoho radosti z tvorby. Fanča  

PRACOVNÍ ČINNOSTI:

 NEPOVINNÝ, SPÍŠE INSPIRATIVNÍ ÚKOL.

Milí čtvrťáci, 

Konec měsíce března je ideálním časem pro vytvoření velikonoční dekorace. Vybrala jsem pro vás hlavu obrostlou osením. 

Kdo z vás by měl chuť a chtěl si dekorativní hlavu s osením doma vytvořit, přikládám ZDE návod, jak na to. 

Pokud by se vám na tuto výrobu nepodařilo doma sehnat všechny potřebné pomůcky a suroviny, můžete zvolit lehčí variantu: 
Na navlhčenou vatu, uloženou na tácek, či mističku rovnoměrně rozmístěte např. semínka řeřichy či hrášku setého. Každý den je pak nezapomeňte rosit, nebo opatrně zalít. Pozorujte, jak semínka bobtnají, klíčí a rostou z nich rostlinky. Svá pozorování si můžete zapisovat do archu, kde zaznamenáte, který den od vysetí nastávaly u semínek změny. 

Moc se těším, až si budeme moci povědět, jak se komu pěstování dařilo.  Příjemnou zábavu.  

 Jarka 

Domácí práce na dobu 16. - 20. 3.:

Úkol č. 1 - vyrob si desky na své portfolio - popros rodiče, jestli doma nemají nějaké papírové desky velikosti A4 nebo čtvrtku A3, kterou by sis mohl(-a) přepůlit. Na desky si napiš nadpis "DOMÁCÍ PRÁCE" nebo třeba "KORONAPRÁZDNINY" :-). Můžeš si je výtvarně ozdobit. Do těchto desek si budeš zakládat veškeré své pracovní listy a další papíry, které budeš během této doby vytvářet. Až se zase sejdeme ve škole, přineseš desky s sebou.

ČESKÝ JAZYK:

 Podstatná jména rodu mužského – vzor STROJ

Učebnice s. 90 – přečti si žluté rámečky

- 91 / 8 – napiš do školního sešitu 

Pracovní sešit s. 54/ 1a), 2, 3, 4, 5

54 / 1b) vypracuj na papír A4 – udělej si tabulku s pěti sloupečky (podstatné jméno z básničky – pád – číslo – rod – vzor) 

Pracovní list – sloupečky na doplňování i/y – doplň první dva sloupečky 

Další procvičování – odkaz ZDE

 

ČTENÍ A KOMUNIKACE:

 Vyber si nějakou postavu ze starých českých pověstí a nap její popis (na papír A4) – jak vypadá – jak si ji představuješ (celková postava, obličej, vlasy,...), jaké má vlastnosti, zvláštní schopnosti, dovednosti,… - neprozrazuj její jméno, bude to hádanka pro ostatní. Na druhý papír tuto postavu nakresli.

Zde si přečti text z čítanky„Krok a jeho dcery“ – je to scénář, který bude tvojí inspirací – zkus si vybrat jinou pověst a napsat scénář tak, aby se podle něj dalo zahrát krátké divadlo. To znamená, že bude jasné, která postava co říká, co dělá, jak vypadá scéna,… - na tento úkol budeš mít více času, asi do konce března. Piš na papír A4.

 Dílna psaní – pokračuj v psaní svého příběhu tam, kde jsi skončil(-a).

 Čtení – každý den si čti alespoň 20 minut. Pokud se ti nepodařilo splnit zadání z minulého týdne (najít místo, kde autor popisuje, jak postava vypadá), pokus se o to tento týden. Místo si založ nebo stránku okopíruj.

 Vyplňuj formulář o svém čtení (pošlu rodičům – pokud ti ho nemohou vytisknout, vyrob si podle něj vlastní tabulku). Buď v zapisování poctivý(-á).

MATEMATIKA:

V tomto týdnu si budeš procvičovat sčítání a odčítání pod sebou i zpaměti:

 Pracovní list (pošlu rodičům) – řádky s příklady – příklady vypočítej a pak popros rodiče, aby ti ukázali kontrolní list se správnými výsledky. Barevnou pastelkou si oprav chyby.

 Pracovní sešit 1. díl – s. 9 /cv. 18, s. 28 /cv. 7 (někdo možná už má vyplněno).

Další procvičování - odkaz  ZDE

 ANGLIČTINA:

 Activity Book

strana 39 cvičení 11
Doplň slova do jednotlivých otázek:
Can - umět (Umí...? /Can...?)
Have - mít (Mají...?/ Have.....got...?)
Has - mít, tvar ve 3. osobě jednotného čísla ( ...má...?/...has.....got?)
Do - pomocné sloveso v otázce na začátku věty. Doplň, kde máš již dané sloveso jako např. eat (jíst) a live (žít).
 
Pupil's Book
strana 42 cvičení 8
Rozhodni podle obrázku, zda je tvrzení pravdivé či nikoliv a zaškrtni - TRUE nebo FALSE
strana 42 cvičení 9
Vymysli si vlastní zvíře a podle něj nakresli obrázek, fantazii se meze nekladou. Napiš ke svému zvířeti 5 anglických vět  podle vzoru z předešlého cvičení (str. 42/ cvičení 8). Čím se tvé zvíře živí? Můžeš zakomponovat a nalepit skutečné listy, trávu nebo jiné drobné rostlinky do svého obrázku.
 strana  43 cvičení 10
napiš názvy jednotlivých zvířat pod obrázky. 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT:

 Zopakuj si učivo o Slovanech, Sámovi a Starých českých pověstech

- odkaz ZDE a ZDE - projít si prezentaci a pak udělat úkoly "opakujeme si"

- případně možno opakovat ZDE - zadat kód 412 031

 VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

 Výtvarný úkol:

V českém jazyce jsi měl(-a) za úkol přečíst nebo poslouchat Staré pověsti české. To je báječné téma také pro výtvarnou výchovu!  

 1.  Vyber si jednu pověst, kterou jsi četl(-a), poslouchal(-a) nebo viděl(-a).

 2. Výtvarně se vyjádři k této pověsti - vytvoř jednu 3D scénu z pověsti, a to takovou, aby z ní bylo co nejlépe poznat, o jakou pověst se jedná. Jako materiál můžeš použít stavebnici LEGO, jinou stavebnici, modelínu, zmuchlaný papír, skládaný papír jako origami...

 3. Svůj výtvor vyfotografuj a pošli, s pomocí rodičů, na email vandasovafrantiska@zstrnka.cz do konce týdne. Vaše fotografie vystavím ve fotogalerii na webu Vaší třídy.

 Děkuji, přeji mnoho zábavy při tvorbě a těším se na Vaše fotografie! Fanča

 

 

Domácí práce na dobu 11. - 13. 3.:

ČESKÝ JAZYK:

Podstatná jména rodu mužského – vzor MUŽ

- učebnice s. 88 – 89 – přečíst si žluté rámečky 

- 89 / 7 – napsat do školního sešitu 

- pracovní sešit s. 53 / 2, 3, 4 

- pracovní list – sloupečky na doplňování i/y – s. 40 – 41 dokončit

ČTENÍ:

 Určitě doporučuji využít volný čas i ke čtení knížek. Ať děti zkusí ve své knize najít nějaké místo, kde autor popisuje nějakou postavu – ať si to místo založí, budeme se tomu pak věnovat.

 

MATEMATIKA:

Pavučiny – uč. 62 / 10 – do modrého sešitu 

Čtyřúhelníkové grafy – uč. 64 / 21 – do modrého sešitu 

Šifra – uč. 64 / 22 – zkusit rozluštit :-)  

(Pracovní sešit 1. díl– cokoli, co si budou děti chtít procvičit)

 

ANGLICKÝ JAZYK:

 AB str. 36 a 37 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT:

Staré pověsti české– přečíst si některé nebo si pustit animovaná videa na You tube - „Staré pověsti české“ - doporučuji díly 1-8 a 10.

Vyplnit pracovní list.

 

  

 

Paní učitelka

Jmenuji se Markéta Svobodová

Profesní potrfolio
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Učila jsem na základní škole v Praze, Staré Huti i obou dobříšských školách. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsem měla možnost vyškolit se např. v genetické metodě čtení, absolvovala jsem kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení a kurz a následnou letní školu matematiky podle profesora Hejného, což jsou přístupy, které jsou mi velmi blízké.

Co je pro mě při práci důležité
Při své práci považuji za důležité budování a posilování dobrých vztahů, pozitivní přístup, radost, nadšení, vytvoření bezpečného prostoru pro sdílení toho, čím žijeme. Preferuji aktivní učení, snažím se vycházet ze zkušeností dětí, které se vzájemně obohacují tím, co každé z nich zná, ví nebo umí a na tom stavíme dál, objevujeme svět společně. Vedu děti k aktivitě, kreativitě a spolupráci. Nezbytná je pro mě také otevřená komunikace a spolupráce s rodiči a celkově příznivé klima školy.

Těším se na naší spolupráci.

Kontakt

svobodovamarketa<zavináč>zstrnka.cz