ZŠ Trnka Dobříš

3. třída

Rozvrh hodin

  • 08:30
  • 09:30
  • 10:35
  • 11:30
  • 12:25
Hovno
Close

Pro rodiče

Milí rodiče,
  
příští týden nás nečekají nijak významné organizační změny a budeme proto pohrouženi do učení podle rozvrhu.
 
Chtěla bych vám poděkovat za pořízení gumovacích per do hodin českého jazyka (zjistili jsme, že i Tornáda propouští).
Připomínám, že v pátek máme vždy geometrii  a proto je nutné mít v penálu ořezanou tvrdší tužku na rýsování.
 
Děkuji a přeji krásný týden.
 
Hanka Ošťádalová
 
 

Když zameškám

Pokud.. jste nemocní nebo jste z nějakého důvodu déle mimo školu, a je potřeba doplnit si, co jste zameškali, vyzvedněte si ve škole učebnice. Zde naleznete práci, kterou jsme zvládli s dětmi ve škole. (Pokud zde nic není, neznamená to, že jsme zaháleli, ale zrovna jsme byli v plném počtu nebo jsme pracovail mimo pracovní sešity :)

Pondělí 14. 10. - Čtvrtek 17. 10.

Matematika

  • opakujeme násobilkové spoje a zaměřujeme se důkladně na násobilku 6, prohlubujeme znalosti sčítání pod sebe a vyvodili jsme odčítání pod sebe (zatím bez přechodu - 78-52, 46 - 14)
  • pracovní sešit do str. 20 (co zvládnete - někdo má některá cvičení, někdo stihnul vše)

Český jazyk:

  • celý týden se věnujeme stavbě souvětí, počítání vět v souvětí, spojování vět pomocí spojek a hledání vhodných spojek do textu
  • pracovní sešit str. 18/2,3 a str. 19/1

Prvouka:

  • seznamovali jsme se s pojmy rovina, pahorkatina, vrchovina a hornatina - děti vyvozovaly tyto pojmy a přiřazovaly je k charakteristice (mohu zaslat emailem), pozorovaly zaznamenání v mapě a vytvářely 3D model naší republiky

Paní učitelka

Jmenuji se Hana Ošťádalová, bydlím v Dobříši a mám dvě děti školního věku.

Profesní potrfolio
Vystudovala jsem SPgŠ (obor předškolní a mimoškolní pedagogika), Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na výtvarnou a dramatickou výchovu. Při studiích jsem si vyzkoušela práci asistentky pedagoga. Jako učitelka jsem působila na soukromé základní škole Klíček v Praze a na ZŠ ve Staré Huti.

V rámci svého sebevzdělávání jsem absolvovala řadu seminářů a kurzů PAU, roční kurz čtením a psaním ke kritickému myšlení,  matematiku profesora Hejného, rozvíjení čtenářských kompetencí aj.

Co je pro mě při práci důležité
Poslední dobou se zaměřuji na čtenářství, které považuji za velmi důležité. V dnešní přetechnizované době, kde se na nás valí spousta informací, je podle mě důležité umět si vybrat ty důležité, pravdivé a podnětné. Je to běh na dlouhou trať, ale ráda bych děti vedla právě tímto směrem. Stěžejní je pro mě vytváření bezpečného a přátelského prostředí pro děti, pěstování otevřené a vstřícné komunikace, založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě. Prioritou je v každém případě vytvoření přátelského klima ve třídě, založené na respektování osobnosti každého dítěte, protože množství vědomostí není to jediné, co by si děti ze školy měly odnášet.

Těším se na naší spolupráci.