ZŠ Trnka Dobříš

3. třída

Rozvrh hodin

  • 08:30
  • 09:30
  • 10:35
  • 11:30
  • 12:25
Hovno
Close

Když zameškám

V případě nemoci či jiného důvodu delší nepřítomnosti ve škole je potřeba si ve škole vyzvednout učebnice a doplnit chybějící učivo. Níže naleznete soupis probraného učiva, které jsme vypracovali ve škole. Může se stát, že zde žádné informace nebudou a neznamená to, že jsme zaháleli, ale to, že jsme byli v plné sestavě nebo jsme pracovali mimo pracovní sešity.

Doba "chřipkových prázdnin"

Český jazyk

- v pracovním sešitě máme dokončená vyjmenovaná slova po L (str. 36)

- v úterý jsme se seznamovali s vyjmenovanými slovy po M - vysvětlovali jsem si významy slov, hledali slova příbuzná

- práce na "volno" - vybarvit vyjmenovaná slova po M a začít se je vyjmenovávat

Matematika 

- máme dokončen 1. díl pracovního sešitu a rozdali jsem si 2. díl, kde jsme udělali první str. 4/1,2,3

- opakování násobilkových spojů

Angličtina

- určování časů (čtvr, půl, tři čtrtě, celá, půlnoc, dopoledne, odpoledne)

- práce na "volno" - přepůlit list papíru podélně a v jedné polovině nakreslit minimálně 3 zvířata + jejich název anglicky a na druhé straně nakreslit a napsat jejich název v množném čísle (na jednu polovinu nakreslit kočku a napsat cat a na druhou polovinu nakrestlit 2 a více koček a napsat cats )