ZŠ Trnka Dobříš

Jak pracujeme

Jak pracujeme

Jak vypadá vyučování v ZŠ TRNKA?

Děti se učí nezbytným vědomostem a dovednostem. Pro naši školu je závazný RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, kde je popsáno, co z matematiky, českého jazyka, vlastivědy atd. má dítě ovládat.

V ZŠ TRNKA klademe důraz na SMYSLUPLNOST všeho, co s dětmi podnikneme. Nejen my, učitelé, ale i děti víme, co a proč se učíme.

Napříč předměty učíme děti PŘEMÝŠLET, FORMULOVAT SVOJE NÁZORY A PTÁT SE. Toho budeme dosahovat prostřednictvím Dílen čtení nebo ranního kruhu.

Nad problémy přemýšlíme kriticky, nebojíme se chyby, která nás po odhalení posouvá dál. Pro pedagogické pracovníky hojně využíváme semináře programu RWCT, metody a lekce z programu aplikujeme ve výuce. 

Matematiku objevujeme podle METODY PANA PROFESORA HEJNÉHO.

V naší škole stavíme na SPOLUPRÁCI, proto i naše dvě třídy budou vzájemně spolupracovat na různých projektech nebo třeba vánočním představení.

My sami jsme se mnohokrát přesvědčili, jak je důležitá jazyková vybavenost. Otevírá dveře k novým zkušenostem, zajímavým setkáním. Je nezbytná pro cestování. ANGLICKÝ JAZYK vyučujeme již od první třídy. Akcentujeme přitom komunikační dovednosti.

Součástí výuky je i poznávání přírody. V této oblasti přírodních věd uplatňujeme BADATELSKÝ PŘÍSTUP. Využíváme semináře, materiály a podporu z mezinárodního programu GLOBE nebo aktivity z programu Učíme se venku. K tomu se výborně hodí zahrada TRNKY i blízké okolí Dobříše.

Hodnocení chápeme jako poskytování zpětné vazby dítěti, aby vědělo, co už ovládlo, kde je teprve na cestě a kde musí hodně přidat (formativní hodnocení). Jako vhodné se nám jeví SLOVNÍ HODNOCENÍ. K hodnocení využíváme předem daná kritéria, která umožňují i sebehodnocení dětí.

V souladu s našimi biorytmy se učíme ráno od 8:15.