ZŠ Trnka Dobříš

Osobnosti

Zuzana Hutňanová
výtvarnice a pedagožka

"Proč podporuji ZŠ TRNKA: Jsem pro rozumnou alternativu k základnímu školství v našem městě. Je mi sympatická odvaha přípravného týmu, ale i zodpovědnost a poctivost, s kterými tak náročný projekt připravují. Předmětem jejich zájmu je kvalitní škola, kde se budou všichni cítit dobře. To je vskutku životní program – tak držme palce."

Stanislaw Góra
katolický kněz

"Když jsem se dozvěděl o iniciativě vzniku soukromé školy na Dobříši, měl jsem z toho velkou radost, protože znám lidi, kteří za touto iniciativou stojí a vnímám jejich motivaci budovat dobré dílo, které by bylo nástrojem nejen ke kvalitnímu vzdělávání, ale také k podpoře všech dobrých hodnot našeho lidství. Proto vznik této školy podporuji."

Petra Štěpová
manažerka projektu Respekt v komunikaci, Centrum pro komunitní práci střední Čechy

"Záměr zakladatelek a jejich osobnosti jsou pro mě od začátku jejich úsilí o založení soukromé školy na Dobříši nadějí i zárukou, že děti budou do ZŠ TRNKA chodit rády, budou vědět, proč se učí a učit se každý podle svých schopností. Věřím, že tato malá škola skutečně nabídne rodinné a přátelské prostředí, zohlední individuální potřeby jednotlivých dětí a připraví je na život v kosmopolitním světě."

Daniela Doubková
výtvarnice a pedagožka

"Založit soukromou školu na Dobříši? Vážím si každého, kdo je ochoten do tak náročného projektu investovat svůj čas a schopnosti, bojovat s překážkami všeho druhu, krůček po krůčku jít za svým cílem… Líbí se mi, že tato škola nechce nabízet žádné extrémní alternativy ani naivní novátorství, ale chce „jen“ smysluplně vzdělávat a vychovávat své žáky."

Jan Lachman
prorektor pro vědu, výzkum a vnější vztahy, Bankovní institut vysoká škola, a.s.

"Tradiční základní školy vhledem k jejich velikosti a nastaveným způsobům fungování nejsou schopné nabídnout tolik potřebný individuální přístup k dětem na základě jejich konkrétních potřeb. Proto jsem přesvědčený, že Dobříš si zaslouží alternativu ke stávajícím školám a podporuji vznik soukromé základní školy v Dobříši."

Noemi Trojanová
vedoucí sociálně aktivizačních služeb ve Farní charitě Starý Knín

"Každé dítě se jinak vyvíjí a má jiné potřeby. Ne každá škola se dokáže přizpůsobit rozdílným potřebám dětí. Proto je potřeba, aby měli rodiče mezi školami na výběr. Při výuce preferuji celostní rozvoj dítěte a ten nově vznikající škola bude zajišťovat."

Denisa Havlíčková
vedoucí sportovních dětských kurzů, ředitelka organizace Veselá rodina, zakladatelka zpravodajského portálu Dobříšsko aktuálně

"Projekt soukromé školy v Dobříši podporuji, protože se mi líbí myšlenka rodinného prostředí a moderních metod výuky. Cíl zapojení dětí více do osobního kontaktu, komunikace a samostatného jednání je v dnešní době více než důležitý."

Jana Šigutová
zdravotní sestra, matka 3 dětí

"Projekt ZŠ TRNKA podporuji, protože jako matka 3 dětí a dlouholetá skautská vedoucí vím, jak je důležitý individuální přístup. Každé dítě je jiné, má své individuální tempo, rozdílné potřeby, jiné rodinné zázemí. Myslím si, že projekt soukromé ZŠ Trnka dokáže vyjít vstříc každému dítěti, respektovat jeho osobnost tak, aby se ve škole cítilo dobře a chodilo tam rádo. Tím se v dětech jistě podpoří i touha po vzdělání a objevování světa, která je tak důležitá. Jsem ráda, že tento projekt na Dobříši vznikl. Velmi mu fandím."

Žaneta Stiborová
fyzioterapeutka, matka 3 dětí

"Podporuji vznik školy, která klade velký důraz na spolupráci s rodiči, kteří mohou aktivně přispívat k organizaci zájmových a vzdělávacích aktivit a spolupracovat se školou na zkvalitnění výuky. Zároveň taková škola dává rodičům možnost rozšířit si poznatky v dané problematice, naučit se vést své dítě správným přístupem, motivovat je ke vzdělání a respektovat jeho potřeby. Ráda bych, aby se škola proměnila v prostředí, kde se dětem dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělání, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně."

Markéta Svobodová
učitelka ZŠ

"Jako učitelka 1. stupně se často setkávám s rodiči, kteří řeší, do které školy bude jejich dítě chodit, kde mu „bude lépe“. Vnímám potřebu některých rodičů vzdělávat své děti jiným způsobem než v zaběhlých velkokapacitních institucích. Mnoho z nich upřednostňuje menší kolektiv dětí, větší možnost individuálního přístupu a také lépe fungující spolupráci a informovanost mezi školou a rodinou. Vzhledem k tomu, že velmi dobře znám zakládající členky i jejich motivaci pro tuto aktivitu, věřím, že v ZŠ TRNKA rodiče tuto možnost naleznou."