ZŠ Trnka Dobříš

Školní družina

Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. – 5. třídy. Pro žáky II. stupně otevíráme Školní klub.

Přihláška do školní družiny je k dispozici zde nebo ve škole.

Provoz školní družiny:

Ranní družina:

Vychovatelka: Hana Farářová tel. 728 697 578

7.00 – 8.00 hod. - příchod hlavním vchodem školy, zde je přebírá pedagogický dozor.

 

Vyzvedávání dětí ze školní družiny bude umožněno v těchto časech:

  1. po vyučování (dítě odchází na oběd samo a do družiny tento den vůbec nedojde)

  2. od 13.30 do 14.00 hodin

  3. od 15.30 do 17.00 hodin

Mimo tyto stanovené časy nebude možné děti ze školní družiny vyzvedávat z důvodu narušení programu ŠD (často probíhající mimo areál školy). Pro děti, která potřebují v této době odejít na kroužky bude fungovat Kroužková družina (viz níže).

Pokud bude mít dítě písemně nahlášen mimořádný odchod ze ŠD, bude moci zůstat do doby odchodu ve školním klubu. Formulář pro mimořádný odchod ze ŠD ke stažení zde.

 

Děkujeme, že chápete, že z bezpečnostních důvodů není možné uvolňovat děti po telefonické domluvě.

 

Kroužková družina:

Tato družina slouží pro děti, které se ten den účastní zájmových kroužků či jiných mimoškolních aktivit a potřebují odejít v čase probíhajícího programu ŠD. Mohou tedy do požadované doby odchodu vyčkat v této družině, na potřebný čas odchodu budou upozorněni vychovatelkou.

 

Platba za školní družinu:

Poplatek za školní družinu je měsíčně 200 Kč.
Číslo účtu: 21 90 17 202/ 0600

Variabilní symbol: shodný, jako při platbách školného.

Kontakty:

Jaroslava Rampasová (vedoucí vychovatelka ŠD, 1. třída ŠD) - 723 777 340

Hana Farářová (ranní družina, 2. třída ŠD) – 728 697 578

Marcela Mrázová (3. třída ŠD) - 604 817 719

Jana Lojínová (4. třída ŠD) - 773 601 652

Eva Šejnová (5. třída ŠD) – 606 307 531

 


Program školní družiny:

  • hygiena, stolování

  • odpočinková činnost (četba, poslech, relaxace)

  • zájmová činnost (výtvarná, pracovní, hudební, sportovní, přírodovědná)

  • hygiena, svačina

  • příprava na vyučování - formou didaktických her a zábavnou formou

  • odpočinková činnost (činnost dle vlastní volby)

31.08. 2019
Jaroslava Rampasová
Vedoucí vychovatelka školní družiny, vychovatelka pro první třídu, metodik prevence
Jmenuji se Jaroslava Rampasová a na naší základní škole pracuji jako učitelka oborových předmětů na 1. stupni, vedoucí vychovatelka školní družiny a také jako školní metodik prevence. Členem školního týmu jsem od vzniku Trnky v roce 2016.
Detail »
29.04. 2019
Hana Farářová
Vychovatelka školní družiny pro druhou třídu

Jmenuji se Hana Farářová, mám tři dospělé děti a dva vnuky.

Detail »
29.04. 2019
Marcela Mrázová
Vychovatelka školní družiny pro třetí třídu

Jmenuji se Marcela Mrázová, bydlím v Příbrami a mám dvě děti. V ZŠ TRNKA pracuji od 1. září 2018 jako vychovatelka školní družiny a asistentka pedagoga.

Detail »
28.03. 2024
Jana Lojínová
Asistentka pedagoga v páté třídě, vychovatelka školní družiny čtvrté třídy
Jmenuji se Jana Lojínová a bydlím na Dobříši. Mám dvě plnoleté děti. Ráda cestuji a poznávám nová místa, země, jejich kulturu a gastronomii.  Mezi mé koníčky patří dálková cyklistika a horská turistika. V současné době vykonávám pozici asistenta pedagoga v 5. třídě.
Detail »
03.09. 2019
Eva Šejnová
Vychovatelka školní družiny pro pátou třídu
Detail »