ZŠ Trnka Dobříš

Školní družina

Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. – 4. třídy. Pro žáky 5. třídy a II. stupně otevíráme nově od školního roku 2020/2021 Školní klub.

Přihláška do školní družiny na rok 2020/21 bude k dispozici ve škole nebo také ke stažení zde.

 

Provoz školní družiny:

Ranní družina:

Vychovatelka: Eva Šejnová tel. 606 307 531

7.00 – 8.00 hod. - příchod hlavním vchodem školy, zde je přebírá pedagogický dozor.

 

Vyzvedávání dětí ze školní družiny bude umožněno v těchto časech:

  1. po vyučování (dítě odchází na oběd samo a do družiny tento den vůbec nedojde)

  2. od 13.30 do 14.00 hodin

  3. od 15.30 do 17.00 hodin

Mimo tyto stanovené časy nebude možné děti ze školní družiny vyzvedávat z důvodu narušení programu ŠD (často probíhající mimo areál školy). Pro děti, která potřebují v této době odejít na kroužky bude fungovat Kroužková družina (viz níže).

Pokud bude mít dítě písemně nahlášen mimořádný odchod ze ŠD, bude moci zůstat do doby odchodu ve školním klubu. Formulář pro mimořádný odchod ze ŠD ke stažení zde.

 

Děkujeme, že chápete, že z bezpečnostních důvodů není možné uvolňovat děti po telefonické domluvě.

 

Kroužková družina:

Tato družina slouží pro děti, které se ten den účastní zájmových kroužků či jiných mimoškolních aktivit a potřebují odejít v čase probíhajícího programu ŠD. Mohou tedy do požadované doby odchodu vyčkat v této družině, na potřebný čas odchodu budou upozorněni vychovatelkou.

 

Platba za školní družinu:

Poplatek za školní družinu je měsíčně 200,- Kč.
Číslo účtu: 21 90 17 202/ 0600

Variabilní symbol: shodný, jako při platbách školného.

Kontakty:

Mgr. Jaroslava Rampasová (vedoucí vychovatelka ŠD, 2. třída) - 723 777 340

Eva Šejnová (ranní družina) – 606 307 531

Nikola Matějková (1. třída ŠD) – 737 744 141

Hanka Farářová (3. třída ŠD) – 728 697 578

Marcela Mrázová (4. třída ŠD).- 604 817 719


Program školní družiny:

  • hygiena, stolování

  • odpočinková činnost (četba, poslech, relaxace)

  • zájmová činnost (výtvarná, pracovní, hudební, sportovní, přírodovědná)

  • hygiena, svačina

  • příprava na vyučování - formou didaktických her a zábavnou formou

  • odpočinková činnost (činnost dle vlastní volby)

29.04. 2019
Jaroslava Rampasová
Vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu, vychovatelka školní družiny pro 2. třídu, učitelka pracovních činností a osobnostně sociální výchovy pro II. stupeň

Jmenuji se Jaroslava Rampasová, v Základní škole TRNKA pracuji jako vychovatelka ve školní družině. Je mi 41 let a mám dva syny ve věku 8 a 17 let.

Detail »
29.04. 2019
Hana Farářová
Vychovatelka školní družiny pro 3. třídu

Jmenuji se Hana Farářová, je mi 54 let, mám tři dospělé děti ve věku 29 – 32 let a dva vnuky.

Detail »
29.04. 2019
Marcela Mrázová
Vychovatelka školní družiny pro 4. třídu

Jmenuji se Marcela Mrázová, bydlím v Příbrami, je mi 50 let a mám dvě děti. V ZŠ TRNKA pracuji od 1. září 2018 jako vychovatelka školní družiny a asistentka pedagoga ve třídě Hanky Ošťádalové.

Detail »
03.09. 2019
Vychovatelka školní družiny - ranní družina
Detail »
06.08. 2020
Vychovatelka školní družiny pro 1. třídu
Jmenuji se Nikola Matějková, bydlím v Nečíni. Jsem asistentka pedagoga ve 3. třídě a vychovatelka ve školní družině v 1. třídě. V TRNCE pracuji od 1. září 2018.
Detail »