ZŠ Trnka Dobříš

Co potřebujeme

V lednu 2015 se prvně objevila myšlenka, že v Dobříši vznikne nová základní škola, do které budou děti, učitelé i rodiče rádi chodit. Ve které se naučí nejen spoustu znalostí a dovedností, ale bude to i bezpečný prostor pro osobní růst a vývoj. Pro projekt TRNKY se podařilo najít budovu a investora, který ji koupil. Je to však stará budova a je třeba ji zrekonstruovat pro potřeby školy.

Rekonstrukce probíhá v etapách, každý rok se podařilo udělat potřebnou část. Celý projekt TRNKY by nemohl fungovat bez velké pomoci desítek dobrovolníků z řad rodičů a přátel školy. Neobešel by se bez větších či menších dárců, kterým jsou naše vize blízké a TRNKU podporují. Jen díky tomu je možné školné udržet na nižší úrovni. 

A co právě teď TRNKA potřebuje nejvíce?

Nyní nás čeká další etapa rekonstrukce budovy:

 

  • 4. ETAPA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ BUDOVY – ŠKOLNÍ JÍDELNY a VÝDEJNY JÍDLA – s rozpočtem 5.202.000,- Kč 
  • 5. ETAPA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ BUDOVY – TŘÍDA PRO PRVŇÁKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 V 1. PATŘE A ROZŠÍŘENÍ PROVIZORNÍCH ŠATEN V PŘÍZEMÍ– projektová dokumentace je hotová! Čekáme na rozpočet, jakmile bude, hned Vás se vším seznámíme!
  • PŘÍPRAVNÉ FÁZE K V. ETAPĚ REKONSTRUKCE - škrábání staré malby, stěhování ředitelny, odvoz starého lina a nábytku - pokud máte kapacity a chuť pomoci, ozvěte se během prázdnin na e-mail: trnkovykvet@zstrnkadobris.cz