ZŠ Trnka Dobříš

Co potřebujeme

V lednu 2015 se prvně objevila myšlenka, že v Dobříši vznikne nová základní škola, do které budou děti, učitelé i rodiče rádi chodit. Ve které se naučí nejen spoustu znalostí a dovedností, ale bude to i bezpečný prostor pro osobní růst a vývoj. Pro projekt TRNKY se podařilo najít budovu a investora, který ji koupil. Je to však stará budova a je třeba ji zrekonstruovat pro potřeby školy.

Rekonstrukce probíhá v etapách, každý rok se podařilo udělat potřebnou část. Celý projekt TRNKY by nemohl fungovat bez velké pomoci desítek dobrovolníků z řad rodičů a přátel školy. Neobešel by se bez větších či menších dárců, kterým jsou naše vize blízké a TRNKU podporují. Jen díky tomu je možné školné udržet na nižší úrovni. 

A co právě teď TRNKA potřebuje nejvíce?

Nyní nás čeká další etapa rekonstrukce budovy:

  • 4. ETAPA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ BUDOVY – ŠKOLNÍ JÍDELNY a VÝDEJNY JÍDLA – s rozpočtem 5.202.000,- Kč - v případě této etapy hledáme další cesty, jak snížit finanční náročnost
  • 5. ETAPA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ BUDOVY – TŘÍDA PRO PRVŇÁKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 V 1. PATŘE – máme za sebou přípravné práce, stavební firma započala rekonstrukci, jejíž konec očekáváme koncem října. Dokončovací práce jsou opět příležitostí, kde můžeme ušetřit a kde s vděčností přijímáme ochotu všech brigádníků - v říjnu nás čeká penetrace, výmalba a  úklid.
  • 6. ETAPA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ BUDOVY - TŘÍDA PRO PRVŇÁČKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 V PŘÍZEMÍ (předposlední třída v pořadí), PŘÍPRAVNÉ FÁZE PRO VYTVOŘENÍ DEFINITIVNÍCH ŠATEN, ev. PRÁCE VE SKLEPĚ:)