ZŠ Trnka Dobříš

Co potřebujeme

V lednu 2015 se prvně objevila myšlenka, že v Dobříši vznikne nová základní škola, do které budou děti, učitelé i rodiče rádi chodit. Ve které se naučí nejen spoustu znalostí a dovedností, ale bude to i bezpečný prostor pro osobní růst a vývoj. Pro projekt TRNKY se podařilo najít budovu a investora, který ji koupil. Je to však stará budova a je třeba ji zrekonstruovat pro potřeby školy.

Rekonstrukce probíhá v etapách, každý rok se podařilo udělat potřebnou část. Celý projekt TRNKY by nemohl fungovat bez velké pomoci desítek dobrovolníků z řad rodičů a přátel školy. Neobešel by se bez větších či menších dárců, kterým jsou naše vize blízké a TRNKU podporují. Jen díky tomu je možné školné udržet na nižší úrovni. 

A co právě teď TRNKA potřebuje nejvíce?

Nyní nás čeká další etapa rekonstrukce budovy:

  • 8. ETAPA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ BUDOVY - vybudování nové šatny pro celou školu - varianta přístavby za školní budovou
  • vybudování sportovního hřiště na zahradě školy

 

Co už se nám podařilo?

2021

Vybudování 9. třídy, výměna kotlů, celkem se v roce 2021 uskutečnily dvě brigády (v červnu a v září), během nichž dobrovolníci natírali plot, uklidili prostory za školou a udělali potřebné práce na zahradě, např. úprava záhonů a kompostu.

2020

Vybudování 8. třídy a bezbariérového vchodu do budovy, dobrovolníci individuálně natírali branky a části plotu, uklidili prostory za školou, a udělali potřebné práce na zahradě, např. výřez náletů kolem budovy, úprava záhonů, zpevnění sloupku na volejbal.

2019

Vybudování dvou tříd (6. a 7. třída), během dvou brigád se upravil záhon s mulčovací kůrou, byly natřeny houpačky, zasazeny sloupky na volejbalovou síť, uklizen prostor za školou, vytvořen záhon pro pěstitelské ambice školní družiny, vybudována ohrádku pro hromadu mulčovací kůry a dětské pískoviště dostalo nový písek.

2018

Vybudování 5. třídy, rozšíření šatny.

2017

Vybudování 4. třídy, v březnu, říjnu a listopadu se organizované brigády týkaly především prací na zahradě. Vykáceli jsme nevyhovující stromy a keře a vytvořili v zadní části zahrady nový pás zeleně osázený keři podle návrhu zahradní architektky tak, aby vytvořil základ pro budoucí školní přírodní zahradu.

2016

Vybudování tříd pro 1.,2. a 3. třídu.