ZŠ Trnka Dobříš

Kdo jsme

Kdo jsme
  • Iniciátorem vzniku Základní školy TRNKA byla skupina rodičů z Dobříše a blízkého okolí, kteří se aktivně zajímali o vzdělání svých dětí
  • Zakladatelem a zřizovatelem školy je nezisková organizace – zapsaný spolek Trnkový květ, z.s.
  • Statutárním orgánem spolku je rada spolku, jejímiž členy jsou Štěpán Ježek (předseda), Anna Dostálová, Ivana Fodorová, Petr Krampl a Ivan Vodochodský
  • Rada spolku pracuje na dobrovolnické bázi s podporou ostatních členů spolku Trnkový květ a celé řady dalších dobrovolníků.
  • Školu tvoří dohromady žáci, učitelé, asistenti, vychovatelé a další lidé zajišťující škole zázemí