ZŠ Trnka Dobříš

Aktuality

Od pondělí 17. května se vrací všichni žáci ZŠ Trnka zpět k prezenční výuce. V pondělí ráno proběhne testování antigenními testy dle pokynů třídních učitelek. Obědy budou vydávány všem dětem v jídelně naší školy. Školní družina bude v provozu ráno od 7.00, odpoledne do 17.00. Moc se na všechny děti těšíme!
Detail »
Žáci 1. - 8. třídy se učí rotačně (střídavě po týdnu), takže polovina tříd se učí prezenčně ve škole a druhá polovina zůstává doma a žáci se vyučují na dálku podle pravidel pro distanční výuku. Školní výdejna i školní družina jsou v provozu.
Detail »
Žáci 1. - 8. třídy se učí rotačně (střídavě po týdnu), takže polovina tříd se učí prezenčně ve škole a druhá polovina zůstává doma a žáci se vyučují na dálku podle pravidel pro distanční výuku. Školní výdejna i školní družina jsou v provozu.
Detail »
Losování zájemců do 1. třídy
Veřejné losování zájemců do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 proběhne v úterý 13. 4. 2021 ve 13:30 na zahradě školy ZŠ TRNKA. Považujeme za velmi důležitou transparentnost losování a budeme rádi, když se této akce zúčastníte. Z losování bude pořízen záznam. Výsledky losování budou zveřejněny na webových stránkách školy a vyvěšeny na škole. Ing. Jana Derflová
Detail »
Organizace školy od 12. dubna 2021
Žáci 1. - 5. třídy nastupují do školy rotačně (střídavě po týdnu), žáci 2. stupně ZŠ (6.- 8. ročník) se budou vyučovat distančně. Školní jídelna i školní družina budou v provozu.
Detail »
Kam a na koho se obrátit, když jsem v nepohodě, krizi?
Milý žáku, pokud se nacházíš v nepohodě, cítíš, že si sám / sama dál neporadíš a nebo potřebuješ jen radu v náročné situaci, můžeš se obrátit i zcela anonymně na organizace, které se tímto profesionálně zabývají. Zde v dokumentu nalezneš aktivní odkazy, které když rozklikneš, dostaneš se přímo ke kontaktům. Všimni si, že existují i takové organizace, které pomáhají i rodičům a nám učitelům. I my někdy potřebujeme rady a podporu, když jsme v úzkých. Zvláště v této náročné době, kdy jsme tak daleko od sebe.
Detail »
Losování zájemců do 1. třídy
Zápis bude probíhat v pátek 9. dubna v odpoledních hodinách, a to formou individuálního setkání jedné paní učitelky s jedním dítětem. Tento rozhovor bude trvat asi 15 - 20 minut. Ve čtvrtek 1. dubna zašleme všem rodičům, kteří podali žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, e-mail s odkazem na přihlašovací systém, kde bude nutné si rezervovat konkrétní čas. Pokud by se rodiče s dítětem nemohli zápisu zúčastnit, prosíme, aby kontaktovali paní ředitelku a domluví se s ní na náhradním řešení. Jana Derflová
Detail »
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení o do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Ing. Jana Derflová
Detail »