ZŠ Trnka Dobříš

Měsíční plány

 

ŘÍJEN 2021

ČESKÝ JAZYK 
 • procvičuji větný rozbor a stavbu věty
 •  čtu s porozuměním naučný text, vyhledávám potřebné informace
 • čtenářskou odezvu na přečtený text zformuluji písemně
 • umím založit blog a napsat příspěvek
 • reflektuji písemně svoje učení
MATEMATIKA
 •  
ANGLICKÝ JAZYK - Soňa Wojnarová
 • mluvím a čtu s porozuměním o tématu city
 • používám odpovídající slovní zásobu a předložky pro popis míst ve městech; správně používám prostorové předložky in, on
 • používám přítomný čas prostý pro vyjadřování faktů
 • o svém městě (nebo jiném vybraném místě) napíšu krátký text, kde správně použiji probranou slovní zásobu a gramatiku
ANGLICKÝ JAZYK - Jana Zajícová

 • procvičuji fráze při navrhování řešení (What about...., What is...., What can... atd.)
 • procvičuji čas přítomný průběhový
 • čtu s porozuměním o plastech v oceánu
ANGLICKÝ JAZYK - Markéta Nováková
 • znám pokyny používané ve třídě a pro práci v hodině
 • znám slovní zásobu k tématu voda
 • čtu s porozuměním
 • hovořím o tématu voda
SVĚT - PŘÍRODOPIS
 • upevňuji znalosti o fungování lidského těla
 • orientuji se v základním systému organismů
 • znám rozdíly mezi různými druhy buněk
SVĚT - DĚJEPIS
 •  
SVĚT - ZEMĚPIS
 •  
SVĚT - FYZIKA
 •  
SVĚT - CHEMIE
 •  
INFORMATIKA
 •  
SVĚT - OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
 • začínám si uvědomovat, co potřebuji znát při výběru své budoucí kariéry
 •  
SVĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
 •  

 

NĚMECKÝ JAZYK
 •  
SVĚT - VÝTVARNÁ VÝCHOVA
 • aktivně se zapojuji do všech částí výuky
 • prostor pro rozvoj tvořivosti využívám naplno
SVĚT - HUDEBNÍ VÝCHOVA
 •  
TĚLESNÁ VÝCHOVA
 • podle svých možností zvládám atletickou abecedu, rychlostní běh a starty z různých poloh
 • podle svých možností zvládám štafetový běh a štafetovou předávku
 • podle svých možností zvládám skok do dálky z místa i z rozběhu
 • umím házet a chytat míč v různých situacích a polohách
SVĚT - PRACOVNÍ ČINNOSTI
 •  

 

Organizace školního roku 2021/2022:
 • Začátek 1. pololetí: středa 1. září 
 • Podzimní prázdniny: středa 27. října - pátek 29. října
 • Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. prosince - neděle 2. ledna, vyučování začne 3. ledna v pondělí
 • Vysvědčení za 1. pololetí bude předáno v pondělí 31. ledna
 • Pololetní prázdniny: pátek 4. února
 • Jarní prázdniny: pondělí 21. února - neděle 27. února
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna (pátek je státním svátkem)
 • Konec druhého pololetí: čtvrtek 30. června
 • Letní prázdniny: začínají v pátek 1. července, končí ve středu 31. srpna