ZŠ Trnka Dobříš

Týdenní plán

6. ročník13. týdenTÝDENNÍ PLÁN č.1227. -31. 1. 2020
Den Předmět Obsah učiva, úkoly, pomůcky, další informace

PONDĚLÍ

27. 1.

1. TřH  Poznáváme se, můj cíl v novém roce
2. Čj  Gramatika - podstatná jména obecná a vlastní, konkrétní a abstraktní,  vzory podstatných jmen
3. + 4. Z  Atmosféra
5. Aj

 

7. + 8. Tv  

ÚTERÝ

28. 1.

1. Ma

Dělení desetinných čísel. Dřívka (uč. s. 23-24). Odevzdat operavená a neodevzdaná domácí cvičení.

Test - násobení a dělení desetinných čísel

2. Aj

 Blue - vocabulary test, present simple pg. 48

Green -likes/dislikes pg. 47

3. Čj Čtenářská lekce -  shrnování, kniha Dračí polévka
4.  
5. ICT Prezentační programy - pravidla pro tvorbu prezentací
7. + 8. Výroba užitkových předmětů - zpracování papírových obalů od čajových sáčků

STŘEDA

29.1.

1. Ma  Dělení desetinných čísel. Šipkové grafy (uč. s. 25-26).
2. Ma  Osa úhlu, osa úsečky.
3. Aj Blue - Vocabulary test, present simple pg. 48 - 49

Green -Present simple- describing a typical day, pg. 48, vocabulary revision- subjects and vocab. unit 2

4. + 5. D

 

 

6. Čj  Dílna čtení s vlastní knihou - shrnování

ČTVRTEK

30.1.

1. Čj  Gramatika -  podstatná jména pomnožná, hromadná a látková
2. Aj

 Blue - vocabulary test, present simple pg. 49, WB p. 28 - 29

Green -vocabulary test, present simple practise

3. + 4. Vv

Projekt Starověký Egypt - nástěnná malba

kresba/malba pozadí, postav, rekvizit

příprava na animaci

5. + 6.  OV

Můj rozpočet, finance v domácnosti, kapesné

Zkoumání pocitů- jak pracovat s emocemi: co dělám, když se rozzlobím

PÁTEK

31.1.

1. M Pololetní prázdniny
2. Čj Pololetní prázdniny
3. Hv Pololetní prázdniny
4. Pololetní prázdniny