ZŠ Trnka Dobříš

Zeměpis

Kontakt - Zeměpis / Jana Zajícová

zajicovajana<zavináč>zstrnka.cz

září, říjen  - Globus a mapy

Dokáži:

Změřit vzdálenost dvou míst na globusu a určit jejich reálnou vzdálenost.

Určit zeměpisnou polohu místa na globusu nebo mapě.

 

Termíny:

globus, mapa, druhy map, základní prvky mapy (název, měřítko, legenda)

obsah mapy (výškopis, polohopis)

zeměpisná poloha, zeměpisná síť

rovnoběžka, rovník, poledník, nultý poledník, zeměpisná délka, zeměpisná šířka

světové strany, kompas, buzola

 

Projekt:

Vytvořím lapbook Globus a mapy podle daných kritérií.

 

Plán na školní rok

Globus a mapa

Vesmír

Zemské sféry

Hydrosféra

Atmosféra

Litosféra

Pedosféra

Biosféra

 

Co se hodnotí

Co si pamatuji - velké testy, malé quizy

Práce v hodinách - student se v hodině aktivně zapojuje, podílí se na vytváření pozitivní, tvůrčí atmosféry, respektuje potřeby a názory druhých.

Vysvětlení pojmu - krátký, předem připravený vstup v hodině k vysvětlení zadaného pojmu

Projekty - práce na skupinových nebo individuálních projektech

Dobrovolná činnost - krátký vstup v hodině se zeměpisnou zajímavostí

Vlastní portfolio

 

Pomůcky na hodinu

velký nelinkovaný sešit + lenoch

portfolio

psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo