ZŠ Trnka Dobříš

Přírodopis

Kontakt - Přírodopis / Zuzana Václavíková

vaclavikovazuzana@zstrnka.cz

Únor až duben

Znalosti a vědomosti:

 • Vím, z jakých částí se skládá stélka hub.
 • Znám význam některých hub (bez plodnice i s plodnicemi) pro lidi i pro životní prostředí.
 • Rozpoznám nejběžnější jedlé a jedovaté houby.
 • Znám rozdíl mezi výživou hub a rostlin.
 • Vím, z jakých částí se skládá stélka lišejníků a objasním funkci těchto částí.
 • Rozumím významu lišejníků v životním prostředí. Dovedu poznat nejběžnější druhy.
 • Vím, z jakých částí se skládá tělo prvoků.
 • Znám významné nemoci způsobené prvoky a znám jejich případné přenašeče.

Dovednosti a schopnosti:

 • Zorientuji se v rozsáhlém textu v učebnici a vyhledám zde informace, které chybí v textu. Použiji učebnici k roztřídění informací.
 • Dle předem zadaných kritérií připravím referát na houbu a přednesu jej před třídou.

Praktické dovednosti:

 • Společně provedeme dva jednoduché experimenty s houbami a vyvodíme z nich význam hub pro lidi.
 • Samostatně vyhotovím nákres pečárky ovčí dle zadaných kritérií.
 • Samostatně vyhotovím nákres řasy podle obrázku dle zadaných kritérií.

Pojmy:

 • Autotrofní a heterotrofní organismus.
 • Stélka.
 • Symbióza, parazitismus.
 • Pohlavní a nepohlavní rozmnožování.

 

Plán na školní rok
 • Vznik života na Zemi, život na Zemi (podmínky, projevy, vztahy), zkoumání přírody
 • Buňka - základní stavební a funkční jednotka 
 • Soustava organismů - systém
 • Přehled organismů
   • Viry
   • Prokaryota (bakterie, sinice)
   • Houby, řasy, lišejníky
   • Prvoci
   • Žahavci
   • Ploštěnci, hlístice
   • Měkkýši
   • Kroužkovci
   • Členovci
   • Ostnokožci
 • Člověk a příroda (společenstvo, ekosystém, zásah člověka do přírody, ochrana přírody)

Plán se může dle aktuální situace ve škole. 

Co se hodnotí
 • Znalosti a vědomosti - testy, písemné práce.
 • Práce v hodinách - aktivita při samostatné práci i práci ve skupinách.
 • Domácí úkoly formou referátu - krátké, předem připravené povídání na určité téma.
 • Praktické dovednosti - laboratorní práce (dodržení návodu, postupu a vytvoření zápisu dle zadaných kritérií).
Pomůcky na hodinu
 • velký kostičkovaný sešit
 • učebnice a pracovní sešit
 • portfolio
 • psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo