ZŠ Trnka Dobříš

Občanská výchova

Listopad- prosinec

Hodnotové vzdělávání- práce s učebnicí My jsme svět

Objevování pocitů svých i pocitů ostatních