ZŠ Trnka Dobříš

Měsíční výstupy

ZÁŘÍ

Co bych měl/a zvládnout:

ČESKÝ JAZYK  gramatika
 •  
ČESKÝ JAZYK  čtenářství
 •  
ČESKÝ JAZYK  psaní a komunikace
 •  
 •  
MATEMATIKA
 
 •  
 •  

ANGLICKÝ JAZYK
 •  
PŘÍRODOPIS
 •  
 •  

ZEMĚPIS
 •  
FYZIKA
 •  
DĚJEPIS
 •  
OBČANSKÁ VÝCHOVA
 •  
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
 •  
INFORMATIKA
 •  
TĚLESNÁ VÝCHOVA
 •  
PRACOVNÍ ČINNOSTI
 •  
HUDEBNÍ VÝCHOVA
 •  

OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
 •