ZŠ Trnka Dobříš

Když chybím...

V případě nemoci či jiného důvodu delší nepřítomnosti je potřeba si ve škole vyzvednout učebnice a doplnit chybějící učivo. Níže naleznete soupis probraného učiva, které jsme s dětmi vypracovali ve škole. Může se stát, že níže žádné informace nebudou a to tehdy, pokud budeme všichni nebo když budeme pracovat mimo pracovní sešity.

KNIŽNÍ TIPY: 

V. Matocha: Prašina (3 díly), T. Brezina: Klub Tygrů (série), V. Hurdová: Agnes a Ztracená hora, V. Dvořák: Písečníci a bludný asteroid, J. K. Rowlingová: Vánoční prasátko, knihy Davida Walliamse (např. Babička drsňačka), Ch. Colfer: Země příběhů (série), S. Goscinni: Malý Mikuláš (+ další knihy), O. Balík: Děti prérie (indiánská tématika), C. S. Lewis: Letopisy Narnie (série), Ch. Paolini: Eragon (série), T. L Stewart: Tajemné bratrstvo pana Benedikta

Pondělí 19. 6. - Pátek 23. 6.

Matematika

Pondělí: úhly kolem nás (UČ 100/1, 2, 3)
Úterý: opakování - chybějící cvičení v PS2
Čtvrtek: opakování - chybějící cvičení v PS2

 

Pondělí 12.6. - Pátek 16.6.

Matematika:

Pondělí: pololetní písemná práce (případní rychlíci PS2 38/8)
Úterý: oprava chyb z pololetní práce; procvičování nejčastějších chyb (výpočet obvodu a obsahu; osová souměrnost; zlomky; převody jednotek; desetinná čísla)
Čtvrtek: rovnice - Zvířátka dědy Lesoně (PS2 40/1)
Pátek: rovnice, opakování písemného počítání (sčítání, odčítání, násobení, dělení)

Pondělí 5.6. - Pátek 9.6.

Český jazyk

Pondělí: Dílna psaní

Úterý: Shoda přísudku s podmětem - učebnice s. 162 - 163. Pracovní sešit s. 69.

Středa: hodina přesunuta na pátek

Čtvrtek: Shoda přísudku s podmětem - sloupečky s doplňováním i/y, do školního sešitu cv. 163/5.

Pátek: Shoda přísudku s několikanásobným podmětem - učebnice s. 164 - 165, pracovní list.

Matematika

Pondělí: dokončujeme geometrický diktát (PS2 34/8)+odpovědi na otázky (UČ 83/19; PS2 34/9) + výzva matematické QUARTO (doplň do čtverce 3x3 čísla tak, aby splňovala co nejvíce podmínek ve sloupci/řádku/úhlopříčce; za každou jednu splněnou podmínku je jeden bod - dělitelnost, zvyšující se o stejný počet, suchá, lichá, aj...)
Úterý: třídíme data - Vennovy diagramy (PS2 36/1, PS2 37/5, PS2 39/9)
Středa: opakujeme na pololetní práci 12. 6. 2023 (z vybraných oblastí: průměr, rovnice, zlomky, desetinná čísla, tělesa a krychlové stavby; rovinné útvary, výpočet obvodu/obsahu/objemu, osová souměrnost); KAHOOT
Pátek: opakujeme na pololetní práci II., KAHOOT

Pondělí 29.5. - Pátek 2.6.

Matematika

Pondělí: krokování (přepis příkladu do krokování), práce ve skupinách na stanovištích
Úterý: pracujeme s negací a ukazujeme si dvojitý zápor u výroků (výroková logika) - práce ve dvojicích
Čtvrtek: osová souměrnost (PS2 33/7), geometrický diktát (PS2 34/8)

Český jazyk

Pondělí: Dílna psaní

Úterý: Přísudek slovesný X přísudek jmenný se sponou - učebnice s. 155 - 157, 157/6a), b) do školního sešitu (7 vět)

Středa: Podmět nevyjádřený - učebnice s. 158 - 159, pracovní sešit s. 68, cv. 1 nahoře

Čtvrtek: Podmět několikanásobný - učebnice s. 160 - 161, pracovní sešit s. 68. cv. 1 a 2 dole, 2 a 3 nahoře

Pondělí 22.5. - Pátek 26.5.

Matematika

Pondělí: dopisování testů; Kahoot; rekapitulace (tělesa, desetinná čísla, zlomky)
Úterý: rekapitulace, vyjasňování (tělesa, desetinná čísla, zlomky)
Čtvrtek: práce s číselnou osou a s čísly okolo nuly - záporná čísla, krokování (dramatizace s krokovacím pásem, PS2 32/1-3) 
Pátek: práce s číselnou osou a s čísly okolo nuly - záporná čísla (UČ 80/1, PS2 32/4-6)

Anglický jazyk

adverbs of frequency- never, hardly ever, sometimes, often, usually, always- prac. list u mě

otázky DOES/DO

Pondělí 15. 5. - Pátek 19. 5.

Český jazyk

Pondělí: Slovesa - opakování - pracovní list

Úterý: Přímá a nepřímá řeč - učebnice s. 173 - 174. Cv. 174 / 3b) do školního sešitu

Středa: Přímá a nepřímá řeč - pracovní sešit s. 71

Matematika

Pondělí: Tělesa - hledáme tělesa ve svém okolí; jednotky objemu; (PS2 30/11, 12, 13)
Úterý: Tělesa - pohledy na tělesa; počty vrcholů, stěn a hran
Čtvrtek: Tělesa - procvičování (PS2 30/12, 13; příp. 14, 15)
Pátek: Tělesa - písemné opakování; procvičování převodů jednotek (PS2 31/18) 

Anglický jazyk

procvičování WH questions- kvíz, WB pg. 38, 39/3.,4.

oprava TESTU, rozhovor PRESENT SIMPLE

Úterý 9. 5. - Pátek 12. 5.

Český jazyk

Gramatika bude v tomto týdnu ve čtvrtek a v pátek

Čtvrtek: Slovesa v podmiňovacím způsobu - učeb. 147 / 4a), s. 148- tabulka, pracovní sešit s. 64.

Pátek: Slovesa - opakování -- učeb. s. 151, pracovní sešit s. 65

Recitační soutěž - třídní kolo bude v úterý 16. 5. - děti se mají naučit recitovat báseň

Matematika

Úterý: Desetinná čísla a zlomky (PS2 29/6,7,8)
Středa: Desetinná čísla a zlomky (PS2 29/9); vypočítám 2/8 z čísla 80; 3/5 z čísla 35; někteří UČ 73/9-12; 
Čtvrtek: Tělesa - vymezení pojmů rovinné útvary a tělesa; krychlové stavby (UČ 76/1,3; PS2 30/11-část)

Úterý 2. 5. - Pátek 5. 5.

Český jazyk

Úterý: Slovesa - rozkazovací způsob - učebnice s. 144 - 145, pracovní sešit s. 63, cv. 1 a 2.

Středa: Slovesa - podmiňovací způsob - učebnice s. 146 - 147, cvičení 147 / 3 do školního sešitu.

Čtvrtek: Plán vlastního příběhu. Výběr básní k recitaci.

Matematika:

Úterý: Slovní úlohy a strategie jejich zápisu  - UČ 70/15 - práce s kalkulačkou!
Čtvrtek:  Slovní úlohy a strategie jejich zápisu - UČ 71/24, PS2 26/9 / PS 27/14 / PS2 27/15 (práce ve skupinách, žáci si volili slovní úlohy k řešení) - práce s kalkulačkou!
Pátek: Desetinná čísla a zlomky - Kahoot, PS2 28/1,2,3,4

Pondělí 24. 4. - Pátek 28. 4.

Český jazyk

Pondělí: Číslovky a zájmena - opakování - pracovní sešit s. 60.

Úterý: Slovesa - úvod (společná práce)

Středa: Slovesa - určování kategorií (osoba, číslo, způsob, čas), tvary přítomného a budoucího času - učebnice s. 137 - 139, pracovní sešit 61/2, 62/3

Čtvrtek: Slovesa - tvary minulého času - učebnice s. 140 - 141, pracovní sešit 62/1, 2, 4, 5.

Matematika
Pondělí - zkoumáme vlatnosti čísel - hra SOVA, stovková tabulka (PS2 24/1)
Úterý - zkoumáme vlastnosti čísel - stovková tabulka (PS2 24/2)
Čtvrtek - zkoumáme vlastnosti čísel - tleskni,dupni (PS2 25/7)
Pátek - zkoumáme vlastnosti čísel - obdélníková čísla (UČ 68/4+5), slovní úlohy 

Anglický jazyk

opakování- časové předložky IN, ON , AT, určování času, present simple- kladná věta, zápor, otázky

kontrola DÚ, WB s. 35/5.

TEST opakovací

Pondělí 17. 4. - Pátek 21. 4.

Matematika 
pondělí: desetinná čísla - zaokrouhlování (PS2 22/7)
úterý: desetinná čísla - sčítání, odčítání, dělení, násobení (PS2 23/13)
čtvrtek: desetinná čísla - procvičování + PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ z desetinných čísel (zaokrouhlování, porovnávání, sčítání, odčítání)
pátek: desetinná čísla a zlomky UČ 66/13; 67/16 + 17
Dobrovolný domácí úkol na pátek, 21. 4. 2023 : UČ 67/21

Český jazyk

- procvičujeme číslovky - druhy a správné zapisování (učebnice s. 124 - 129), do školního sešitu děti psaly 126/1

- v pondělí 24.4. budeme psát opakovací stránku v pracovním sešitě (zájmena + číslovky) - s. 60

Pondělí 10. 4. - Pátek 14. 4.

10. 4. Velikonoční pondělí

Matematika 
dopisování testů, operace s desetinnými čísly a zlomky
čtvrtek - UČ 65/6; PS2 22/6; někteří také PS2 20/2
pátek - hledáme dvojici (8/10; 8/100; 2/4+ 1/4; 0,5; 0,8; 0,08, 0,25); PS2 23/9; někteří PS2 23/10; matematická výzva

Vlastivěda- PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE- uč.str.2+-24, prac.seš. 15 + 16

Pondělí 3. 4. - Pátek 7. 4.

Český jazyk:

Pondělí - opakovací práce za 3. čtvrtletí (přídavná jména, zájmena) - pracovní list

Úterý - příspěvky do časopisu DRB

Matematika:

pondělí - dopisování testů z minulého týdne; práce s desetinnými čísly (UČ 64/1,2)
úterý - dopisování testů z minulého týdne; práce s desetinnými čísly (PS2 20/1; PS2 21/3; PS2 21/5; vybarvuji plochu - PS2 21/5)
Výzva: opiš si číslo Pí (zde je jen pár jeho desetinných míst: 3,141592653589793238462...) a zaokrouhli jej na 2, 3, 4 atd,... desetinných míst

Pondělí 27. 3. - Pátek 31. 3.

Český jazyk:

Pondělí: Psaní článku o proběhlé akci (Cirkus Happy Kids).

Úterý: Psaní článku o proběhlé akci (Cirkus Happy Kids) - dokončení.

Středa: Skloňování osobních zájmen ON, ONA, ONO, ONI, ONY, ONA - učebnice s. 117, cv. 13 a 14 ústně, pracovní sešit s. 57, cv. 1 - 3.

Čtvrtek: Zájmena - opakování - učebnice s.119, pracovní list.

Matematika:
Pondělí:
pokračujeme v řadě (PS2 str 16, cv 2); rýsujeme úhlopříčky 12úhelníku (PS2 str 18, cv 6 a PS2 str 18, cv 7 - jen částečně)
Úterý: rýsujeme úhlopříčky 12úhelníku (pokrač. PS2 str 18, cv 7 ); hledáme rovnoběžky/různoběžky/kolmice v PS2 str 18, cv 7 (zapíšeme do sešitu od každého alespoň 5 příkladů od každého vztahu)
Čtvrtek: rýsujeme podle geometrického diktátu (UČ str 63, cv 17) + opakujeme na test
Pátek: Test z 11. kapitoly (Hledáme útvary: poznávačka konvexní vs nekonvexní útvary; osová souměrnost (dorýsovat osově souměrný útvar); úhlopříčky útvarů; vztahy mezi úsečkami - kolmost/rovnoběžnost/různoběžnost) + procvičovací cvičení

Pondělí 20. 3. - Pátek 25. 3.

Akce: Circus Happy Kids

Pondělí 13. 3. - Pátek 17. 3.

Český jazyk:

Pondělí: Zájmena (najít a určit jejich druhy) - opakování - pracovní list.

Úterý: Skloňování osobních zájmen - učebnice s. 114, cv. 4 - ústně, cv. 5 do školního sešitu (mě X mně).

Středa: Skloňování osobních zájmen

Čtvrtek: Skloňování osobních zájmen

Anglický jazyk:

SB- pg.38 - bez poslechu, + opkaování otázek HAVE GOT, oprava testu

SB -pg.40- určování času: Time, WB- pg.32/ex.2- dopnit časy anglicky dle obrázků

Matematika:

- průměr - PS2 str 15, cv 9 (PS2 15/12dobrovolný DÚ)
- konvexní a konvexní útvary - UČ 60/1, PS2 str 16/1; modelování na geodesce
- obvod a obsah útvarů (seřazení podle velikosti - UČ 60,/2)

Pondělí 6. 3. - Pátek 10. 3.

Český jazyk:

Pondělí: Zájmena tázací a vztažná - učebnice s. 110 - 111, cv. 111/17a) - ústně.

Úterý: Zájmena tázací a vztažná - pracovní sešit s. 54 - celá stránka.

Středa: Zájmena neurčitá a záporná - učebnice s. 112, cv. 18, 19a), 20, 21 - ústně, pracovní sešit s. 55 - celá stránka.

Čtvrtek: Zájmena - vyhledávání a určování jejich druhů - opakování - pracovní list.

Angličtina:

- procvičování slovesa HAVE GOT- kladná věta, zápor a otázka ve všech osobách, SB (učebnice) str. 36 a 37, HW (domácí úkol) WB (prac.seš.) str. 26 a 27, v pátek bude test na HAVE GOT ve všech tvarech

Vlastivěda:

- téma: Baroko, uč. str. 10-11, prac.seš. str. 8 a 9, prezentace na téma Vzdělávání v českých zemích- přečíst uč. str. 12-14.

Matematika:
- práce s daty (materiál z ČT EDU-pražské metro; PS2 str. 12/cv 1-3)
- procvičování na pondělní test (13. 3.) - rovnice (zvířátka Dědy Lesoně, Hadi, Váhy + přepis z jednotlivých prostředí do rovnic; práce s daty)
- práce s daty - průměr
- zakládání portfolií z matematiky

Pondělí 20. 2. - Pátek 24. 2.

Český jazyk:

Pondělí: Zájmena - učebnice s. 106-107 - žluté rámečky, cv. 4a), 5 - ústně, pracovní sešit s. 52, cv. 1.

Úterý: Zájmena osobní a přivlastňovací - učebnice s. 108, cv. 6a), 8a) - ústně, cv. 7 do školního sešitu, pracovní sešit s. 53, cv. 1 a 2 nahoře.

Středa: Zájmena ukazovací - učebnice s. 109, cv. 9a) - ústně, cv. 10 - do školního sešitu - vypsat zájmena do 3 sloupečků (osobní / přivlastňovací / ukazovací)

Čtvrtek: Pozvánka (oznámení) - napsat pozvánku (oznámení) na nějakou akci (karneval, divadelní představení, koncert, přednáška v knihovně, sportovní akce, den otevřených dveří v Trnce apod.). Informace v učebnici na s. 132.

Matematika:
- rovnice - PS2 str 10, cv 10+11; online zkoušíme společně ve škole:
https://www.umimematiku.cz/cviceni-rovnice-jednokrokove 
https://www.umimematiku.cz/cviceni-reseni-linearni-rovnice 
- trénování na matematickou olympiádu PANGEU (kdo měli zájem, budou psát 23. 2. 2023)
https://www.pangeasoutez.cz/ulohy 

+ v pátek dopisování TESTU, kdo chyběl 8.2. (dělení dvouciferným dělitelem + převody jednotek délky a obsahu)

Pondělí 13. 2. - Pátek 17. 2.

Český jazyk:

Úterý (2 vyučovací hodiny): Přídavná jména - opakování - sloupečky, pracovní list. Stupňování přídavných jmen - učebnice s. 98-100 - žluté rámečky, s. 99, cv. 2, 4, 5 - ústně, cv. 3. do školního sešitu, pracovní sešit s. 50, cv. 1a), b).

Čtvrtek (2 vyučovací hodiny): Přídavná jména - opakování. Pracovní sešit s. 50, cv. 2 a 3, s. 51 celá. Učebnice s. 102, cv. 4a), 5a) ústně, s. 103 ústně. 102/3a) do školního sešitu.

Matematika: tento týden nebyla

 

Pondělí 6. 2. - Pátek 10. 2.

Český jazyk:

Pondělí: Přídavná jména měkká - učebnice s. 97, cv. 1 a 3 ústně, pracovní sešit s. 49, cv. 5 a 7.

Úterý: Přídavná jména tvrdá a měkká - sloupeček (pracovní list), pracovní sešit s. 49, cv. 6a), b), pracovní list.

Středa: Místo češtiny matematika (bude nahrazeno příští týden)

Čtvrtek: Přídavná jména tvrdá a měkká - sloupeček (pracovní list), diktát, pracovní sešit s. 49, cv. 6 c), d), s. 48, cv. 4.

Anglický jazyk:

- učebnice str. 28, přídavná jména - extra papír, k vyzvednutí ve škole (ill x healthy, thin x thick, poor x rich...)

- opakování příd.jm. z min. hodiny- hry, kahoot hra na have got a to be, v pátek test na slvovíčka z prac.listu- adjectives

- uč. str. 29- sloveso HAVE GOT- i zápor, test z adjectives v úterý, DÚ- prac. seš. str. 22/cv.1., 2., v hodině jsme psali 3-5 vět o sobě co mám a nemám, pak čteme a hádáme, kdo to je.

Matematika: 
- dělení dvouciferným dělitelem se zbytkem i beze zbytku - procvičování (19 657 :  54 = ....) + TEST (dělení dvouciferným dělitelem + převody jednotek délky a obsahu)
- rovnice - PS2 str 8/cv 1+2; str 10/cv 9; str 11/cv12 + učebnice str. 52/cv 3

Pondělí 30. 1. - Pátek 3. 2.

Český jazyk:

Pondělí: Přídavná jména tvrdá - sloupeček s koncovkami (pracovní list), psacovní sešit s. 46, cv. 3 a 5.

Úterý: Reflexe práce v uplynulém pololetí.

Středa: Přídavná jména tvrdá - souhláskové změny - učebnice s. 94 - žlutý rámeček, cvičení 6 a 7 ústně, cv. 8 do školního sešitu (část).

Čtvrtek: Přídavná jména tvrdá - sloupeček s koncovkami (pracovní list), diktát, pracovní sešit s. 47, cv. 6, 7, 8.

Anglický jazyk:

kontrola DÚ V PRAC.SEŠ., procvičování tvoření zjišťujících otázek- WHO, WHERE, WHAT, HOW, WHY, WHEN, WHOSE, WHICH...

Matematika:

Dělení dvojciferným dělitem: PS2 str 5, cv 6-8; PS2 7/13; + vymyšlené příklady se zbytkem i beze zbytku
Převody jednotek délky a obsahu - pracovní list (https://docs.google.com/document/d/1zFADflSeBYNSM7vunSmiDDzfZ43b6cDOTArsFvjv2cw/edit?usp=sharing )
Sebehodnocení 1. pololetí

Na procvičení základních početních operací:
násobilkové čtverce (PS2 str 6, cv 9);
součtové pyramidy (PS2 str 7, cv 12)
pavučiny (PS2 str 6, cv 11)

Pondělí 23. 1. - Pátek 27. 1.

Český jazyk:

Pondělí: Přídavná jména - úvod - učeb. s. 88 - žlutý rámeček, 89/2 ústně, pracovní sešit s. 44, cv. 1 a 3.

Úterý: Druhy přídavných jmen - učeb. s. 90 - žlutý rámeček, pracovní sešit s. 45, cv. 2 a 4.

Středa: Druhy přídavných jmen - učeb. 91/2 - ústně, pracovní sešit s. 45/3,  (s. 44/2).

Čtvrtek: Skloňování přídavných jmen - Učeb. s. 92-93, pracovní sešit s. 46/2, 4.

Matematika:

Výpočet obsahu, jednotky obsahu - UČ 46/11, 12; PS1 36/6, 37/9 (skupinová práce - 47/16)
Tabulka násobků - PS2 4/1+2
Dělení dvojciferným dělitelem - UČ 48/2, PS2 str 4-8 

Pondělí 16. 1. - Pátek 20. 1.

Český jazyk:

Pondělí (2 hodiny): Podstatná jména rodu mužského - učebnice s. 80 - 83 - přečíst žluté rámečky, cv. 80/2 - do školního sešitu. Pracovní sešit s. 41, cv. 1 - 5.

Úterý: Podstatná jména - opakování - pracovní sešit s. 42.

Středa: místo gramatiky je matematika (výměna hodiny z pondělí)

Čtvrtek: Podstatná jména - opakování - pracovní sešit s. 43.

Pondělí 9. 1. - Pátek 13. 1.

Český jazyk:

Pondělí: Podstatná jména rodu středního - opakovací pracovní list (mohu zaslat), podstatná jména rodu ženského - učebnice s. 79, cv. 8 - ústně.

Úterý: Podstatná jména rodu ženského - pracovní sešit s. 40, cv. 2 - 5.

Středa: Podstatná jména rodu středního a ženského - opakovací pracovní list (mohu zaslat), příprava na pololetní písemnou práci.

Čtvrtek: Pololetní písemná práce (diktát, psaní s-/z, bě/bje, n/nn, vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména-pád, číslo, rod, koncovky - u rodu středního a ženského)

Pondělí 12. 12. - Pátek 16.12.

Český jazyk:

Pondělí: Slovní druhy - Podstatná jména - učebnice s. 69, cv. 2a) - ústně, s. 70, cv. 1a) - ústně, s. 71, cv. 4 - 8 slov napsat pod sebe do sešitu a určit u nich pád.

Úterý a středa: Vánoční projekt

Čtvrtek: Vánoční dílny

Matematika:

desetinná čísla - poznávání, sčítání a odčítání (budeme blíže probírat v lednu) - PS1 28/11+13
převody jednotek - PS1 28/12

Pondělí 5. 12. - Pátek 9.12.

Český jazyk:

Pondělí: čtená zkouška na vánoční divadlo

Úterý: Slovní druhy - opakování - učebnice s. 67, cv. 2 - dvě věty přepsat do školního sešitu a určit u nich slovní druhy.

Středa: Slovní druhy - opakování - pracovní sešit s. 34, cv. 9, s. 35, cv. 10.

Čtvrtek: Slovní druhy - opakování - pracovní sešit s. 36, pracovní list, sebehodnocení za listopad

Anglický jazyk

WB pg. 17, test země a národnosti, procvičování otázek se slovesem TO BE

WB pg.18- 1./2., opakování dny v týdnu, otázky se slovesem TO BE, WH otázky (What´s your name? Where are you from? How old are you?...)

Yes /No otázky: hra na hádání postav (Am I an animal? Can I swim? Have I got four legs?...)

Matematika:

dělení jednociferným dělitelem -Uč 32/1+3
zkoumání dělení dvouciferným dělitelem (budeme probírat až v novém roce - lze dělat tak, že dvoumístné číslo např. 12, rozdělíme na dvě čísla, jejichž vynásobením získáme číslo 12, např. tedy 2 a 6, kterými číslo postupně vydělíme) - Uč 33/9

zlomky - PS1 26/1, PS1 27/7+8
převody jednotek délky 
vztah mezi násobením a dělením - UČ 34/15+16

Geometrie 
- rýsování (čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice; pojmy: úhlopříčky, průsečík)
- výpočet obvodu a obsahu v mřížové síti (čtverec, obdélník)

Pondělí 28. 11. - Pátek 2.12.

Český jazyk:

Pondělí: Vyjmenovaná slova - opakování - učebnice s. 59, cv. 10  ústně, pracovní sešit s. 31 (celá)

Úterý: čeština dnes nebyla

Středa: Slovní druhy - opakování - učebnice s. 64, pracovní sešit s. 33, cv. 1a, b, 2, 4a.

Čtvrtek: Slovní druhy - opakování

Anglický jazyk:

SB. 19/5., WB 15/6., znát possessive adjectives (SB pg. 18/3.), test na země v pátek 2.12.

SB. pg. 20- komiks- scénky, 21/2., 3. - tvoření otázek se slovesem TO BE (Is this..., Are they...?), 4- odpovědi na otázky (Yes, she is..., No, he isn´t...)

TEST ZEMĚ

Matematika:

Geometrický diktát - opakování

Obvod a obsah obdélníku - PS1 str 24, cv 7 (počítáme pomocí čtvercové sítě a zkoušíme i pomocí vzorečků), UČ str 29, cv 17

Převody jednotek délky - procvičování

UČ str 31, cv 28

Pondělí 21. 11. - Pátek 25.11.

Český jazyk:

Pondělí - přídavná jména odvozená příponou -ský (-cký) - v jednotném i množném čísle - pracovní sešit s. 28, cv. 3 - 5.

Úterý - opakování (bě/bje, -n-/-nn, -ský, -ští) - pracovní sešit s. 29, učebnice s. 55 (společně), s. 54, cv. 1 do školního sešitu (část)

Středa - Vyjmenovaná slova - opakování - učebnice s. 58, cv. 2, 5, 6 - ústně, pracovní sešit s. 30, cv. 2 a 3.

Čtvrtek - Vyjmenovaná slova - opakování 

Anglický jazyk:

SB: pg. 18- My family vocabulary, pronouns and possesive adjectives : I---my,  you---your, he---his, she---her, it----its, we---our, you----your, they----their

HW: domácí úkol, WB pg. 14, opakovat země, hlavní města a národnost /jazyk např. England- London-English etc.

Pondělí 14. 11. - Středa 16.11.

Český jazyk:

Pondělí - přídavná jména odvozená příponou -ský (-cký) - v jednotném i množném čísle - učebnice s. 52 - 53 - žluté rámečky, cv. 53/5 do školního sešitu.

Úterý - přídavná jména odvozená příponou -ský (-cký) - v jednotném i množném čísle - pracovní sešit s. 28, cv. 1 a 2.

Pondělí 7. 11. - Pátek 11. 11.

Matematika
Pondělí: Násobení (klasické vs indické) UČ 26/18 + PS1 20/12; slovní úlohy (UČ 25/13; PS1 21/15+16)

Český jazyk:

Pondělí: skupiny bě/bje, vě/vje, pě - pracovní sešit s. 25 / cv. 7, 8, 9.

Úterý: skupiny bě/bje, vě/vje, pě - pracovní sešit s. 25 / cv. 5, 6, s. 24 / cv. 2, 3, 4.

Středa: přípony -ný, -ní (psaní -n- / -nn-) - učebnice s. 51 / cv. 4 a 5 ústně, cv. 5 jeden sloupeček přepsat do školního sešitu. Pravidla - žlutý rámeček na s. 50.

Čtvrtek: přípony -ný, -ní (psaní -n- / -nn-) - pracovní sešit s. 27 / cv. 5 a 8, učebnice s. 51 / cv. 3 - do školního sešitu.

Pátek (náhrada za minulý čtvrtek): opakování psaní bě/bje,... a -n-/-nn - diktát, pracovní sešit s. 27 / cv. 6 a 7.

Anglický jazyk:

Úterý: WB pg.12- HW kontrola, prac. list TO BE (u mě), sloveso TO BE ve všech tvarech

HW : WB pg. 13/4., 5.

Středa: WB- kontrola HW -pg.13/ 4.,5.

WB- pg. 13/ 6. ,7.- napiš o sobě na papír text jako ve cvičení 

Pátek: procvičování země + národnost + hl.města v AJ, SB str.82 + 83

Vlastivěda:

- opakovací test,  práce ve skupinkách- rodokmeny , videa zde a zde  a zde a poslední zde.

Pondělí 31. 10. - Pátek 4. 11.

Matematika
Pondělí: Indické násobení (PS1 str 18, cv 1), velká čísla (PS1 str 18, cv 3); rychlíci PS 18/4
Úterý: Násobilkové čtverce (PS1 str 18, cv 5; str 19, cv 10), slovní úloha (UČ str 24, cv 1)
Čtvrtek: Hledáme trojciferná čísla (PS1 str 18, cv 2), slovní úlohy
Pátek: Operace se závorkami (PS1 str 19, cv 8), násobení lichých a sudých čísel (UČ str 25, cv 8+9), součin (UČ str 24, cv 5)

Český jazyk

Pondělí: Předložky a předpony - opakovací práce - pracovní list

Úterý: Změny při odvozování slov - učebnice s. 46 - 47 (žluté rámečky), 47/4 do školního sešitu.

Středa: Změny při odvozování slov - pracovní sešit s. 23, cv. 2a, 3, 4.

Čtvrtek: hodiny českého jazyka se přesouvají na pátek 11. 11.

Anglický jazyk

Úterý: test na číslovky do 100, opakování množného čísla, SB. pg 14, zadání HW (domácí úkol): WB (prac.sešit) pg.  9, UNIT 2: Where are you from? SB pg. 16/1

Středa: UNIT 2: Where are you from? SB pg. 16/1. umět země, sloveso TO BE, kontrola HW z úterý

Pátek:

SB- pg.16- zbytek str,. cv.2, 3. a 4., sloveso TO BE (list u mě)

HW- WB pg.12, v úterý test na země a sloveso TO BE (I am from..., They are from...)

Vlastivěda:

- učit se na test, bude ve čtvrtek- od záčátku učebnice pročíst ZOPAKUJ SI a ZAPAMATUJ SI

- DOBA RYTÍŘSKÁ, NÁSTUP LUCEMBURKŮ - UČ. STR. 31-36 pročíst

Pondělí 24. 10. - Pátek 28. 10.

Matematika

Pondělí: písemná opakovací práce z 2. kapitoly (písemné sčítání, odčítání, slovní úloha); slovní úloha

Pondělí 17. 10 - Pátek 21. 10.

Český jazyk:

Pondělí: Předpony s-, z- - společné procvičování, sloupečky, opis slov do sešitu

Úterý: Předpony s-, z- - společné procvičování, diktát slov do sešitu, pracovní list

Středa: Předložky s-, z-- pracovní sešit s. 21, cv. 3 a 6.

Čtvrtek: Opakování tématu "Předložky a předpony" - pracovní sešit s. 22.

Doporučuji procvičovat  ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

V pondělí 24. 10. budeme psát opakovací práci - téma "Předložky a předpony": diktát, doplňování s-, z-, zdvojování (rozzlobený, oddaný), dvojice (sbít, zbít), předložky s, z.

Matematika:
Pondělí - Stovková tabulka (PS str 14, cv 1; UČ str 20, cv 2); rychlíci PS str 14, cv 2 (vysvětlení UČ str 20/4) - mohou použít kalkulačky
Úterý - Stovková tabulka - Součet všech čísel ve stovkové tabulce (UČ str 20, cv 3); PS str 14, cv 2-5 (UČ str 20, cv 4-7) - mohou použít kalkulačky
Čtvrtek - Stovková tabulka (PS str 14, cv 4, 5), doplňování čísel do výřezů ze stovkové tabulky
Pátek - Pavučiny (PS str 16, cv 6+7), tabulka na sčítání a odčítání (PS str 17, cv 9)

 

Anglický jazyk:

matematické operace v aj (plus, minus, times, equals, divided by), SB pg. 13/celá stránka, procvičovat si i říci anglicky nahlas

procvičování háskování jména anglickou abecedou

v pátek bude test z číslovek do 100

opakování tvoření mn.čísla podst. jm. i nepravidelné tvary jako CHILDREN, MEN, SHEEP, DEER, SALMON- dle prac.listu v portfoliu

Pondělí 10. 10. - Pátek 14. 10.

Český jazyk:

Pondělí: místo češtiny - matematika (výměna hodin)

Úterý: Předpony s-, z- - pracovní sešit s. 18, cv. 8 a 10

Středa: Předpony s-, z- - pracovní list se sloupečky, pracovní sešit s. 19, cv. 12 a 13.

Čtvrtek: Předpony s-, z- - pracovní list se sloupečky, učebnice s. 40, cv. 11 ústně, cv. 10 do školního sešitu

Procvičování ZDE nebo ZDE.

Matematika:
Pondělí (2h) - písemné sčítání + odčítání (PS1 str 11, cv 24+28); Geometrie - čtverec, stavby z krychle (UČ 9/18, síť krychle UČ 13/34)
Čtvrtek+Pátek- Samostatná písemná práce (aritmetická část+geometrická část) - úlohy z některých z vybraných témat: písemné sčítání, písemné odčítání, indické násobení, písemné násobení, slovní úloha, římská čísla, krokování, zlomky, zaokrouhlování, Děda Lesoň,  velká čísla, rýsování (čtverec, obdélník, trojúhelník, délky úseček, převody jednotek délky

Anglický jazyk:

Pondělí 3. 10. - Pátek 7. 10.

Český jazyk:

Pondělí: Předpony ROZ-, BEZ-, VZ- - a jejich správné psaní - pracovní sešit s. 15, cv. 1, 2, 3 dole.

Úterý: Předpony S-, Z- - pravidla pro jejich psaní - učebnice s. 37-40 - přečíst všechny žluté rámečky, pracovní sešit s. 18, cv. 7.

Středa: místo češtiny bude matematika

Čtvrtek: akce Do lesa s lesníkem

Matematika:

Pondělí: Zvířátka dědy Lesoně PS1 str. 8, cv.14, učebnice str. 13/ cv. 35 + 37

                PS 1 str. 10+11

Úterý: Římská čísla, uč. str. 19/cv. 70 + 71, PS1 str. 12 + 13

Anglický jazyk:

téma číslovky 0-100, hláskování, abeceda opakování

Pondělí 26.9. - Pátek 30. 9.

Český jazyk:

pondělí - stavba slova - opakování - učebnice s. 32. Předložky a předpony - úvod - uč. 33/2 ústně

čtvrtek - předložky a předpony - OD, NAD, POD, PŘED - a jejich správné psaní - Pracovní sešit s. 15, cv. 1 a 2 nahoře, s. 14, cv. 3.

Anglický jazyk

úterý-Projekt SV. VÁCLAV mimo AJ

pátek- WB (prac. seš.) str.7- celá, SB (učebnice)- str. 8/cv. 1, opakování číslovek 0-100 (i napsání slovy)

Pondělí 26.9. - Pátek 30. 9.

Matematika:

Plán na týden: Opakování ze 4. ročníku 

pondělí - krokování (PS1 str 8, cv 11+12; UČ str 11, cv 24), podíl - doplnění tabulky (PS1 str 9, cv 17)) 
úterý - projekt sv. Václava
čtvrtek - opakujeme autobus (PS1 str 10 cv 21; UČ str 16, cv 56); rychlíci: PS1 str 10, cv 22+23
pátek - opakujeme autobus (interakce ve třídě), výstaviště (PS1 str 12, cv 29)

Český jazyk:

pondělí - stavba slova - PS 10/1, 3, 4

úterý - slova příbuzná - PS 11/1, 2, 4

středa - tvoření slov - slovo základové a odvozené - učebnice s. 29-30, skupinová práce podle uč. 30/7

čtvrtek - tvoření slov - učebnice s. 31, cv. 1 a 2, PS 12/2, 3

Anglický jazyk:

úterý - SB- str. 4 a 5- pozdravy a loučení, rozhovory , DÚ- WB (prac. seš.)- str. 2

středa- SB- pg.  6- In the classroom vocabulary, trénování rozhovoru z úterý, HW (DÚ)- WB- pg.4