ZŠ Trnka Dobříš

Domácí úkoly

  Na pondělí 27. 1.

Český jazyk - dvě cvičení ze sešitku Pětiminutovky str. 17 - 20

                      - přečtěte si žluté rámečky v učebnici str. 48, udělejte cv. 2 na str. 48, na str. 50 si přečtěte žlutý rámeček, napište cv. 7 na str. 50, v pracovním sešitě  vypracovat str. 33

Dílna psaní - dokončete  psaní svého zážitku, zkonzultujte s rodiči nebo sourozenci, opravte chyby a přepište.

Čtenářství - kdo neměl, přinést 2 vizitky (nebo kartu o knize) ze dvou knih. Každá jiný žánr.

 

Na úterý 28. 1.

Aj - blue ( Jana):

1. umět všechna slovíčka Unit 2, která máte v sešitě + názvy předmětů z tabulky v učebnici str. 49

 2. Workbook - str. 27

 3. umět říct o sobě 4 věty I like.........., I don´t like............., I love.............., I hate.............

 4. umět říct 4 věty o členu rodiny  He (She) likes..., He (She) doesn´t like ........, He ( She) loves.................., He (She ) hates..........

  5. umět číst článek str. 45 se správnou výslovností - pomůže vám nahrávka

 

 Aj -green ( Markéta):

  1. umět všechna slovíčka Unit 2, která máte v sešitě + názvy předmětů z tabulky v učebnici str. 49
  2.  umět říct o sobě 4 věty I like.........., I don´t like............., I love.............., I hate.............
  3. umět říct 4 věty o členu rodiny  He (She) likes..............., He (She) doesn´t like ................, He ( She) loves.................., He (She ) hates..........
  4. Workbook - str. 26 (kdo ještě neudělal na min. hodinu), str. 27/cvičení 3., 4.

 

Na středu 29. 1.

Dílna čtení - přinést si vlastní knihu