ZŠ Trnka Dobříš

Odkazy

Procvičování online

Matematika

matika.in(procvičování různé)

Převody jednotek

Písemné dělení

Římská čísla

Zlomky

Násobení, dělení

Sčítání, odčítání

Písemné sčítání

Písemné odčítání

Český jazyk

VZORY

rod střední

PODSTATNÁ JMÉNA 

Najdi podstatná jména

Rod

Pády

SLOVNÍ DRUHY

Třídění slov podle slovních druhů

Podstatná jména a přídavná jména

VYJMENOVANÁ SLOVA

vyjm. slova po B, L, M, P, S (doplňování): https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/pravopisna-cviceni/znamkovane-diktaty-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p-s.html

po Z

po B

po L

po M

po P

po S

po V

Anglický jazyk

What's the time?