ZŠ Trnka Dobříš

Měsíční výstupy

ČERVEN 2023

Český jazyk
gramatika

 

 

 

 

 

Český jazyk
komunikace, psaní

 

 • určím u podstatných jmen pád, číslo, rod a vzor
 • vytvořím tvar podstatného jména podle pádu, čísla, rodu
 • podstatná jména skloňuji podle vzorů
 • vyjmenuji vzory rodu středního, ženského, mužského
 • v koncovkách podst. jmen rodu středního a ženského píšu správné i/y
 • dokážu zdůvodnit psaní i/y v koncovkách podstatných jmen

 

 • dokončím svůj vlastní příběh, zveřejním ho spolužákům
 • konzultuji své psaní se spolužáky
 • dodržuji zásady slušné komunikace (hlásím se o slovo, naslouchám, neskáču druhým do řeči,...)
 • soustředím se na kontrolu - nezapomínám na doplnění diakritických znamének, na velká písmena

 

Matematika

 

 • přečtu a zapíšu velká čísla, řeším úlohy s velkými čísly
 • zapíšu zlomky, řeším úlohy se zlomky - sčítám a odčítám kmenové zlomky
 • seznámím se se zápisem desetinného čísla
 • řeším úlohy s rovnicemi
Anglický jazyk

 

 • napíšu několik vět o tom, jaké pořady rád/a sleduji
 • pojmenuji vybraná místa ve městě a některé státy
 • tvořím věty o svých oblíbených místech 
 • zeptám se spolužáků na oblíbené místo
 •  
Člověk a jeho svět
Přírodověda
 • aktivně pracuji ve skupině a podílím se na diskuzi ve třídě
Vlastivěda
 • hledám a porovnávám rozdíly života našich předků a současných lidí
 • seznámím se s dobou Sámovy říše a životem Avarů
 • věnuji se starým českým pověstem, vyjmenuji známé postavy našich pověstí 
 • seznámím se s autory, kteří se věnovali českým pověstem