ZŠ Trnka Dobříš

Když chybím...

V případě nemoci či jiného důvodu delší nepřítomnosti je potřeba si ve škole vyzvednout učebnice a doplnit chybějící učivo. Níže naleznete soupis probraného učiva, které jsme s dětmi vypracovali ve škole. Může se stát, že níže žádné informace nebudou a to tehdy, pokud budeme všichni nebo když budeme pracovat mimo pracovní sešity.