ZŠ Trnka Dobříš

Ke stažení

Český jazyk

Abeceda domino

Rozlišování souhlásek

Délka samohlásek

Délka samohlásek II.

Druhy vět I.

Druhy vět II.

Psaní-u-ů-ú

Psaní-u-ů-ú II.

Rozlišování měkkých a tvrdých souhlásek

Měkká nebo tvrdá slabika

Di, ti, ni

Párové souhlásky B a P

Párové souhlásky D a T

Párové souhlásky Ď a Ť

Párové souhlásky V a F

Párové souhlásky H a CH

Párové souhlásky S a Z

Párové souhlásky Ž a Š

Párové souhlásky - křížovky

Tvary slov, věta, souvětí - opakování

Je to věta jednoduchá nebo souvětí?

Opakování učiva 2. ročníku

Seřaď podle abecedy

Najdi synonyma - slova souznačná

Přiřaď slova podřazená

Doplň párové souhlásky do textu

Doplň vyjmenovaná slova po B

Přiřaď vyjmenovaná slova po L a slova příbuzná

Opakuj za 1. pololetí + něco navíc

Seřaď věty podle pořadí vyjmenovaných slov po M

Procvičuj vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S

Najdi černou ovci ve vyjmenovaných slovech po P

Vyjmenovaná slova po P s počítáním

Přiřaď vyjmenovaná slova po S

Přiřaď slova příbuzná k vyjmenovaným slovům po S

Doplňovačka i, í a y, ý ve vyjmenovaných slovech po V

Doplňovačka VS po V do vět

Je to správně a vázaně? aneb cvičení nejen pro Apu a Matyho

 

Matematika

Číselná osa do 100

Desítky a jednotky

Stavby a plány

Porovnávám sčítání a násobení

Dřívka

Sčítáme desítky

Odčítání desítek do 100

Odčítání do 100

Násobilka do 20

Hrací kostky - násobilka

Pexeso - násobení a dělení

Hodinové pexeso

Hodiny a hodiny

Počítám do 100

Dřívka a pexeso

Počítání to mě baví

Neposedové v součtových trojúhelnících

Součtové trojúhelníky 2

Součtové trojúhelníky 3 - pro koumáky

Vyřešili to správně?

Co jsou algebrogramy?

Vyřeším algebrogramy 1

Algebrogramy 2

Hra sova - myslím si číslo

Násobilkové pexeso

Řeším úlohy o penězích

Rozumím násobilkovým čtvercům 1

Rozumím násobilkovým čtvercům 2

Rozumím násobilkovým čtvercům 3

Rozumím násobilkovým čtvercům pro koumáky

Zaokrouhlím na desítky

Zaokrouhlujeme

Zaokrouhlují na desítky správně?

Zvířátka o masopustu 1

Zvířátka o masopustu 2

Najdu 2 stejná družstva - pexeso

Jak je dlouhá tyč?

Cestuj po mříži

Poznám k útvaru na mříži správný popis

Rozumím krychlové stavbě

Jak vypadá krychlová stavba zepředu?

Poznám obvod zahrady a obsah dlaždic

V jakém bydlí podlaží?

Části celku pro koumáky

Části celku pro koumáky 2

Kam děti dojdou?

Násobilka 1

Násobilka 2

Neposedové v součtových trojúhelnících

 

Dělení se zbytkem

 

Prvouka

Světové strany

Světové strany 2

Vedlejší světové strany

Odhal mapu

Mapové značky

Pomůcky pro orientaci v krajině

Dopravní značky

Státní znaky a symboly

Kalendář - křížovka

Měsíce

Povolání

Povolání a řemesla

Soužití v rodině

Přátelství - křížovka

 

 

 

Soubory ke stažení