ZŠ Trnka Dobříš

Měsíční výstupy

ŘÍJEN 

 Co bych měl/a zvládnout:
ČESKÝ JAZYK gramatika
 
ČESKÝ JAZYK komunikace
 
ČESKÝ JAZYK literární výchova
 
MATEMATIKA 
 
ANGLICKÝ JAZYK
 
PRVOUKA
 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 Umím vysvětlit, co je linie.

Ve své kresbě umím použít šrafování.

Při své kresbě přemýšlím nad kompozicí.

Věnuji pozornost zadání práce.

PRACOVNÍ ČINNOSTI
 
TĚLESNÁ VÝCHOVA