ZŠ Trnka Dobříš

Měsíční výstupy

DUBEN

 Co bych měl/a zvládnout:
ČESKÝ JAZYK    gramatika

 

 • vyjmenovat a charakterizovat vyjmenovaná slova po V, znát jejich význam
 • vytvořit k jednotlivým vyjmenovaným slovům slova příbuzná
 • seznámit se s výjimkami a „zákeřnostmi“ těchto vyjmenovaných slov
 • v doplňovačce správně doplnit i/y po V uprostřed slov
 • v jakémkoliv textu se snažit používat správná i/y po obojetných souhláskách
 • zopakovat si učivo vyjmenovaných slov
ČESKÝ JAZYK komunikace

 

 • vhodným způsobem komunikovat se spolužáky prostřednictvím moderních technologií
 • respektovat nastavená komunikační pravidla v Meetu
 • komunikovat stručně i písemnou formou v chatu
ČESKÝ JAZYK       literární výchova

 

 • napsat email kamarádovi, paní učitelce
 • samostatně pracovat podle pokynů při čtenářské lekci
MATEMATIKA 

 

 • písemně sčítat, odčítat a násobit
 • orientovat se ve stovkové tabulce
 • učit se manipulovat s kružítkem, narýsovat kružnici
 • poznat a charakterizovat válec a kouli
 • doplnit správná čísla do tabulky indického násobení
ANGLICKÝ JAZYK
 •  Pokračovat v oblasti  jídla a pití. Naučit se, jak si objednat různé pokrmy a pití v restauraci.
 • Následovat instrukce jednoduchého receptu a připravit podle něj něco dobrého.
PRVOUKA

 

 • vysvětlit, proč a jak se slaví Velikonoce a vyjmenovat některé symboly s nimi spojené
 • vyjmenovat jarní měsíce
 • vyjmenovat a poznat základní květiny rostoucí na jaře
 • vyrobit si lapbook na téma jaro
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
 •  zapojujit se do výtvarné hry "Zmizelé linie"
 • Žák v plošné tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom linie, tvary a jejich kombinace. 
PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

 •  starat se o rostliny v bytě i na zahradě
 • pomáhat rodičům při jednoduchých domácích pracích
TĚLESNÁ VÝCHOVA

 

 • podle svých možností se co nejvíce pohybovat venku na čerstvém vzduchu, jezdit na kole, kolečkových bruslích, chodit na procházky...
HUDEBNÍ VÝCHOVA
 •