ZŠ Trnka Dobříš

Když chybím...

Týden 13. 6. - 17. 6.

Pondělí 13. 6.

Český jazyk

- slovní druhy (procvičování)

Matematika

- UČ str. 78/5 (indické násobení)

- UČ str. 75/4 (slovní úloha)

Anglický jazyk

- procvičování slovní zásoby: months, birthday, When is your birthday?; My birthday is in...

- seznámení s frázemi: Go to a birthday party. Say hi to your friend. Give him a present. Your friend gets a can of cola for you. He opens the can for you. Oh no! Your friend says sorry. He takes a tissue. He wipes your face.

Český jazyk

- děto přepisují své příběhy načisto

Týden 6. 6. - 10. 6.

Pátek 10. 6.

Anglický jazyk

- procvičování: měsíce (months), roční období (seasons), narozeniny (birthdays)

Čtvrtek 9. 6.

Matematika

RÝSUJEME KRUŽNICE

- UČ str. 76/úvod

- UČ str. 76/1

- UČ str. 76/2 do PS str. 20/1

Prvouka

- téma: RYBY

- UČ str. 63 - přečíst si

- PS str. 54

Český jazyk (dílna psaní)

- děti dokončily psaní příběhů nanečisto

Středa 8. 6.

Český jazyk

- PŘÍSLOVCE, PŘEDLOŽKY

- UČ str. 92/3

- UČ str. 93/žlutý rámeček

- PS str. 61/1, 2

Matematika

PŘEPISUJEME KROKOVÁNÍ DO ČÍSEL

- UČ str. 74/úvod

- UČ str. 74/1 do PS str. 19/5

- UČ str. 74/2

- PS str. 19/8 a, b

Anglický jazyk

vocabulary: months + seasons

- AB p. 52/2

Pondělí 6. 6.

Matematika

- UČ str. 70/1

- UČ str. 71/7 do PS str. 17/4

- PS str. 23/4

Anglický jazyk

- PB p. 60/1 (poslech)

- video - opakuj názvy měsíců

- AB p. 52/1

Český jazyk (dílna psaní)

- děti pokračují v psaní svého příběhu (ve čtvrtek 9. 6. by měly psaní nanečisto dokončit)

Týden 30. 5. - 3. 6.

Pátek 3. 6.

Český jazyk

- závěrečné opakování

Matematika

- UČ str. 68/5

- PS str. 17/5

Anglický jazyk

- závěrečné opakování

Čtvrtek 2. 6.

Český jazyk

- procvičování i/y ve vyjmenovaných slovech a slovech k nim příbuzných

- procvičování - určování slovních druhů (podst. jména, příd. jména, zájmena, číslovky, slovesa)

- UČ str. 89/5

Matematika

- závěrečné opakování

Prvouka

- téma: živočichové - savci

- UČ str. 61

- PS str. 52

Český jazyk (dílna psaní)

- děti pokračují v psaní svého příběhu

Středa 1. 6.

Anglický jazyk

- AB p. 50/10, 11

Úterý 31. 5.

Český jazyk

číslovky, slovesa

- UČ str. 90 - žlutý rámeček; UČ str. 91/2 (nahoře)

- UČ str. 91 - žlutý rámeček

- PS str. 58/5; str. 59/3, 4

Matematika

- PS str. 15/7

- UČ str. 70/2 do ŠS

Prvouka

téma: ŽIVOČICHOVÉ

- PS str. 51

Pondělí 30. 5.

Matematika

- procvičování +/- do 1000

BILAND

- UČ str. 69/10

- UČ str. 70/3

- PS str. 38/1, 2 

Anglický jazyk

- vocabulary: It's hot/cold.; hat,  jacket, mittens, Put on your.../Take off your...

- PB p. 56/7 (poslech)

- AB p. 49/8, 9

Český jazyk (dílna psaní)

- děti pokračují v psaní svého příběhu nanečisto

Týden 23. 5. - 27. 5.

Úterý 24. 5.

Český jazyk

- podstatná jména

- UČ str. 87/5

- diktát (UČ str. 87/6a)

Matematika

- UČ str. 66/5 (sl. úloha)

- UČ str. 67/10 (Zaokrouhlování + Násobková tabulka)

Prvouka

- téma: Rostliny chráněné, léčivé a jedovaté

- UČ str. 59, PS str. 50/1

Pondělí 23. 5.

Matematika

- UČ str. 66/2 do ŠS

- PS str. 14/1

Anglický jazyk

vocabulary: garden, caterpillar, peach, butterfly, apple, pear, plum, strawberry

video(Six hungry caterpillars)

- PB p. 54-55/5

- poslech- AB p. 47/3 (Listen and write the numbers.)

- AB p. 47/4 (Match the sentences to the pictures.)

Týden 16. 5. - 20. 5.

Pátek 20. 5.

Český jazyk

- podstatná jména (procvičování)

- UČ str. 87/4 do ŠS

Čtvrtek 19. 5.

Český jazyk

- podstatná jména - UČ str. 86

- PS str. 55/1, 2

Matematika

Poznáváme zemi Biland (seznámení)

- UČ str. 66/úvod + cv. 1

Prvouka

str. 57-58 (přečíst si)

PS str. 49

Český jazyk (čtenářská lekce)

V roli básníka

Úterý 17. 5.

Český jazyk

- slovní druhy (úvod, seznámení)

UČ str. 85

Matematika

RODOKMEN

- UČ str. 65/5, 6

NÁSOBILKOVÉ ČTVERCE

- UČ str. 63/6 + do PS str. 11/6

- UČ str. 66/3

Prvouka

téma: rostliny

- PS str. 48/1, 3

Týden 2. 5. - 6. 5.

Pátek 5. 5.

Český jazyk

- vyjm. slova po V - doplňování i/y + online

wordwall (např.):

- https://wordwall.net/resource/32025879/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/vs-po-v-p%c5%99esmy%c4%8dky

- https://wordwall.net/resource/6783019/vyjmenovan%C3%A1-slova-po-v

- https://wordwall.net/resource/11548838/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/vyjmenovan%c3%a1-slova-po-v-p%c5%99edpona-vy-v%c3%bd

- https://wordwall.net/resource/5746798/vyjmenovan%C3%A1-slova-po-v

Matematika

- UČ str. 58/4 do PS str. 9/8 (Autobus)

- UČ str. 60/5

Anglický jazyk

- slovíčka: free time activities; fráze: Can you...? Yes, I can./No, I can't

- AB p. 45/13, 14

Čtvrtek 5. 5.

Český jazyk

- řada VS po V (procvičování)

- najdi v textu chyby a oprav je: Vedle brány stála malá výžka. Klára vyje z pampelišek věneček. Dítě výská radostí. V řece se vytvořil vodní výr. Vír hnízdí hlavně na skalách. Dědeček visel semena hrachu.

- PS str. 46/2, 3 (spodní část)

- PL

Matematika

- dělení (procvičování)

Prvouka

- téma: Vzduch, půda, světlo a teplo

- UČ str. 44-45

- PS str. 44/1, 3, 5

- PS str. 45/1, 2, 3

Český jazyk (čtenářská lekce)

téma: POEZIE (úvod)

 
Středa 4. 5.

Český jazyk

- řada VS po V

- UČ 79/4, 5

- PL

Matematika

- UČ 58/1

- PS 8/1

- PS 9/7

- UČ str. 59/8 do ŠS

Anglický jazyk

- vocabulary: days of the week, I can/can't..., He/she can..., He/she can't...

- PB p. 51/12

- AB p. 45/12

Úterý 3. 5.

Český jazyk

vyjm. slova po V

- slova s předponou vy-, vý- (--> předponami se tvoří nová slova: nést --> vynést)

- UČ str. 79, - žlutý rámeček + dvojice slov: VISEL x VYSEL, VIDĚL x VYDĚL

- UČ str. 79/3

Matematika

- procvičování +/- do 1000

- UČ str. 57/5, 6 (zaokrouhlování)

- UČ str. 57/8 do PS str. 7/8

Prvouka

téma: Voda

- PS str. 43/2, 3, 4, 5

Pondělí 2. 5.

Český jazyk

- vyjm. slova po V - procvičování

- možnost procvičování online

Matematika

- násobení (procvičování)

- UČ 56/1

Anglický jazyk

- procvičování frází: Can you...? Yes, I can./No, I can't.

- AB p. 44/10, 11

- PB p. 51/11