ZŠ Trnka Dobříš

Domácí úkoly

 
Odkazy na online procvičování:
 

Matematika

Procvičování dopočítávání do 20 - ZDE

Sčítání desítek - ZDE

Sčítání přes desítku - ZDE

 

 Český jazyk a komunikace

Procvičování - slova souznačná (stejného významu) - ZDE.

Procvičování - Antonyma (slova opačného významu) - ZDE.

Samohlásky - ZDE

Krátké a dlouhé samohlásky - ZDE