ZŠ Trnka Dobříš

Plány

  • Týdenní přehled  13. 3.  - 17. 3. 2023
  • Co nás čeká?

Pro děti, které nebyly ve škole:

V případě nemoci či jiného důvodu delší nepřítomnosti ve škole je potřeba si ve škole vyzvednout učebnice a doplnit chybějící učivo. Níže naleznete soupis probraného učiva, které jsme s dětmi vypracovali ve škole. Může se stát, že níže žádné informace nebudou a to tehdy, pokud budeme všichni nebo když budeme pracovat mimo pracovní sešity.

Anglický jazyk

PB= učebnice, AB = prac.seš.

 

Pondělí 13. března  

Český jazyk a komunikace 2. díl  -  str. 14  cv. 1 - pranostika a její význam

 podstatná jména, slovesa - určujeme a procvičujeme jejich grafické zaznamenání - (podst. jména -rovná čára, slovesa - vlnovka).

Matematika -    opakujeme násobky 2 a 3 , str. 65  - cv. 1, 3, 4

Prvouka - str.  35 + 36 dokončení tématu:  Můj domov.

                                  

______________________________________________

Úterý 14. března

Psaní - Písanka s Abecedkou -  str. 16 - celá stránka - přepis správně poskládaných vět.

Matematika  - učebnice str. 67  - cv. 3, 4  
                              Objevujeme násobky 4 - str. 64  cv. 4

https://wordwall.net/resource/6512435/n%C3%A1soben%C3%AD-3

https://wordwall.net/resource/37649613/matematika/n%c3%a1soben%c3%ad-3

Školák Pepa a kulička Hadu - str.  14 a  15 - přečteme si celý text.

Anglický jazyk- AB str. 26/cv.8, str. 27/ 10.,11.- poslech zde

________________________________________________________________

 Středa 15. března

Český jazyk a komunikace 2. díl -   opakujeme psaní slov s tvrdými i měkkými slabikami ( hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny, ži, ši či,ři, ci, ji, di, ti, ni).

Matematika -  učebnice str. 

Anglický jazyk -  PB. str. 28- poslech zde, str. 29

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------        Čtvrtek 9. března - Návštěva divadla v Příbrami

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek  24. února

Český jazyk a komunikace 2. díl  -  práce mimo učebnici.  Společná četba a vyhledávání sloves v textu.

Matematika - Procvičujeme matematiku  str.  64/ cv. 236 + základní geometrické útvary a tělesa (hledáme jejich příklady ve svém okolí).

Prvouka - str. 35 cv. 3 a 5 (napiš svoji adresu. POZOR! Velká písmena na začátku!)

 Dílna čtení  - 20 minut čte svoji  rozečtenou knihu. Představujeme přečtené knihy.

- týdenní úkol 

ČJ - učebnice Český jazyk a komunikace -  str.  str. 9 -  cv. 1. a cv.  2
Ma -  Procvičujeme matematiku ve 2. ročníku - str. 61  - cv. 229. 
Termín odevzdání - čtvrtek 9. března

Krásné jarní prázdniny všem!

Jarka a Marcelka

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 

Český jazyk - 

Matematika - 

 Prvouka -   

 

Úterý 

Psaní - Písanka s Abecedkou -  

Matematika -   

Druhák Pepa a kulička Hadu 2 díl -

Anglický jazyk:  

 

Středa

Matematika -  učebnice - Procvičujeme ve 2. ročníku - 

Český jazyk a komunikace - 

Anglický jazyk -  

Čtvrtek

Psaní - Písanka s Abecedkou -  str.  

Matematika  - učebnice 

Školák Pepa a kulička Hadu - 

Plán akcí:

12. - 16. 9. 2022  - Adaptační výjezd třídy do Kožlí u Orlíka

 

Organizace školního roku 2022/2023: