ZŠ Trnka Dobříš

Měsíční výstupy

KVĚTEN

 Co bych měl/a zvládnout:

ČESKÝ JAZYK    gramatika
 •  
 • výstupy jsou již zveřejňovány pouze v systému EduPage

ČESKÝ JAZYK  psaní
 •  
 • výstupy jsou již zveřejňovány pouze v systému EduPage

ČESKÝ JAZYK   literární výchova
 • výstupy jsou již zveřejňovány pouze v systému EduPage
MATEMATIKA 
 •  
 • výstupy jsou již zveřejňovány pouze v systému EduPage

ANGLICKÝ JAZYK
 •  
 • výstupy jsou již zveřejňovány pouze v systému EduPage

PRVOUKA
 •  
 • výstupy jsou již zveřejňovány pouze v systému EduPage

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
 • výstupy jsou již zveřejňovány pouze v systému EduPage
PRACOVNÍ ČINNOSTI
 • výstupy jsou již zveřejňovány pouze v systému EduPage
TĚLESNÁ VÝCHOVA
 •  
 • výstupy jsou již zveřejňovány pouze v systému EduPage

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

 • výstupy jsou již zveřejňovány pouze v systému EduPage