ZŠ Trnka Dobříš

Když chybím...

V případě nemoci či jiného důvodu delší nepřítomnosti je potřeba si ve škole vyzvednout učebnice a doplnit chybějící učivo. Níže naleznete soupis probraného učiva, které jsme s dětmi vypracovali ve škole. Může se stát, že tu žádné informace nebudou a to tehdy, pokud budeme všichni nebo když budeme pracovat mimo pracovní sešity. Tento obsah už je také zveřejňován v systému EduPage.

Čtvrtek 9. 2. 2023

Čtení a psaní

- str. 73/ celá stránka

- psaní velkých písmen k malým - práce ve dvojici, nacházení malých tvarů písmen

- písanka str. 12 - písmeno Z

Matematika

- zkoušeli jsme samostatně zaznamenat krychlovou stavbu

- pracovali samostatně dle svého tempa na str. 68/69 (co stihli za cca 20 minut)

Prvouka

- str. 35/4,5 jako opakování

- povídali jsme si o lidských smyslech, zkoušeli jsme si, jak můžeme nahradit zrak, jak se orientovat po sluchu, hmatu, poznávali jsme chutě, vůně a zápachy

- P.S. str. 36/1

Středa 8. 2. 2023

Čtení

- dnes jsme se seznamovali s malými písmenky v naší abcedě - nejdřív jsme třídili ta písmenka, která jsou stejná jako velká, poté jsme se seznamovali s malámi písmeny a jejich pomocnými tvary (a=ananas, b=banán, d=dýmka, e=eskymák....atd.

- různě jsme přiřazovali malá písmenka k velkým

- četli jsme mimo pracovní učebnice slova s di/dy,  ti/ty, ni/ny

Matematika

- kromě opakování sčítání a odčítání jsme mimo pracovní sešit procvičovali stavět krychlové stavby podle plánu

- P.S. str. 67/2 a 67/2

Psaní

- str. 12 - písmeno C

Prvouka

- povídali jsme si o orgánech v tělě - přiřazovali jsme názvy k obrázkům a popisy (mozek, srdce, plíce, žaludek, střeva, ledviny)

- tréning např. zde

Úterý 7. 2. 2023

Čtení

- mimo učebnice jsme trénovali sluchové rozlišení di/dy, ti/ty, ny/ny

- P.S. str. 71 /dolní cvičení (doplňování i/í/y/ý

- vymýšlení slov obsahující slabiku BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

- str. 72/ opsání věty + čtení slov

Matedmatika

- mluvili jsme se o tom, co to znamená podmínka - vyvodili jsme podmínky v matematice - P.S. str. 66/4 (první vybarvit podle podínek, které jsou tam napsané, ostatní si můžete podmínky vymyslet samostatně)

- P.S. str. 66/3 - váže se k obrázku z 1. dílu učenice str. 22 (mohu zaslat na požádání emailem)

- P.S. dokončení hadů na str. 67/1 (sledujte jak, jdou šipky)

Pondělí 6. 2. 2023

Čtení

- P.S. str.70 (celá strana)

Matematika

- P.S. str. 66/1,2 (tady jsem dělala nejprve různé variantypřed dětmi, kdy jsem nastříhla před nimi kus přeloženého čtverce a ony zakreslovaly to, co si myslí, že vyjde)

- počítali jsme hodně mimo sešit

Psaní

- str. 11

K pátku 2. 2. 2023

Čtení

- do str. 70

Matematika

- do str. 65

Psaní

- celá str. 10

Pondělí 16. 1. 2023

Čtení

- P.S. str. 58

Matematika

- P.S. str. 57/4 (pozor, je nutné si domalovat jednu dvojitou parketu - děti by na to měli přijít samostatně)

- povídali jsme si o tom, co je to OBJEM - k čemu ho potřebujeme a porovnávali jsme různé nádoby, přelévali jsme vodu...

- ukazovali jsme si různé popisy postupu, nakonec P.S. str. 58/3 (je to těžké! doporučuji si nakreslit ten puntík)

Psaní

- Písanka str. 7 - písmeno "Č" - stihli jsme pouze 3 řádky (samostatné písmeno "Č")

Pátek 13. 1. 2023

Čtení

- čtení jsme si mimo jiné procvičovali i vP.S. str. 57

- seznamovali jsme se s novým písmenem - CH (poslouchali jsme příběh na písmeno CH, vymýšleli jsme slova na CH a příběh, proč zrovna toto písmenko je spojením dvou písmenek...)

- vyráběli jsme si list do písmenkového sešitu - chobotnici

Čtenářství

- měli jsme čtenářskou lekci na knihu Gruffalo - učili jsme se předvídat v textu, hledat důkazy pro naše tvrzení, ilustrovali jsme podle popisu hlavního hrdinu (knihu mám jsem skenovala a promítala - mohu dát k dispozici)

- celý týden jsme se věnovali "veršům, rýmování" - toto bylo součást plánu (kniha je psaná ve verších)

Čtvrtek 12. 1. 2023

Čtení

- jednu hodinu jsme věnovali psaní pololetní písemné práci

- P.S. str. 56

Prvouka

- stavba lidského těla (např. zde)

- pracovali jsme ve skupině, pak až si každý dělal samostatně pracovní list - stačí namalovat na papír lidskou postavu a popsat základní části (hlava, krk, ramena, trup, horní končetiny, loket, dolní končetiny, koleno, lýtko, chodidlo)

Středa 11. 1. 2023

Čtení

- P.S. str. 55 (vše)

- "ohmatávali jsme si písmenko Ř - slova, která jim začínají, která ho mají uprostřed, skládali jsme si písmenko z různých materiálů

- vytvářeli jsme si list do písmenkové knihy - písmeno Ř jako řetěz

Matematika

- počítali jsme mimo pracovní sešit - (+,- do 10, porovnávání) - měli jsme různá stanoviště, kde si opakovaly děti to, co už umí

- P.S. str. 59/4 (pozor na tzv. dvojitého hada)

- krychlové stavby -  59/3 změní se tabulka, pokud se změní stavba vpravo na stavbu vlevo? Vymýšleli jsme další způsoby, jak by šla postavit stavba, aby pro ni tabulka byla stejná

Psaní

- str. 6 + 7 (část z toho je domácí úkol) - u vět někdo stihl jen jednu větu, někdo pouze jednu.

Úterý 10. 1. 2023

Čtení

- P.S. str. 54 - slova a věty s "Ž"

- zkoušeli jsme psát diktát písmen, slov (les, kosa, taška, police, kolotoč) a vět (Pepa spí. Táta peče. Mamka pije čaj.)

Matematika

- psali jsme pololetní práci (chybějící si ji dopíší po návratu)

Pondělí 9. 1. 2023

Matematika

- mimo učebnice jsme opakovali sčítání a odčítání

- P.S. str. 57/ 1,3

Psaní a komunikace

- dopisovali jsme písmeno "B"

- vyprávěli jsme příběhy podle obrázkových osnov (nejdříve jsme je řadili podle posloupnosti)

Pátek 6. 1. 2023

Čtení

- četli jsme otázky a zapisovali odpovědi na ně - mimo pracovní sešit

- dokončili jsme stránku 53

- představili jsme si nové písmenko "Ž" (zároveň jsme si odtajnili funkci háčku nad písmenky - nějak to toužily děti odtajnit)

- skládali jsme papírovou žížalu (asi takto) a pak jsme si kreslili žížaly na barevný papír, kde jsme skládali z žížal písmeno "Ž"

Psaní

- po rozcvičení prstů jsme se vrhli na psaní velkého písmene B - udělali jsme pouze první 3 řádky (samostatná písmena B)

Hudební výchova

- nově jsme se seznámili s písničkou Okoř, Pasáček krav a Kdyby tady byla taková panenka

Čtvrtek 5. 1. 2023

Čtení

- mimo pracovní list jsme procvičovali hledání slov od určitých písmen a jejich zapisování na tabulky a čtení otázek + hledání odpovědí

- P.S. str. 52 - četba slov, hledání slova a přepisování (na linku jsme psali slova, která mají písmeno Š přímo uprostřed)

- kreslili jsme si list k písmenu H - H jako hrad

Matematika

- mimo pracovní sešit jsme pracovali s tabulkou ve skupině

- stavěli jsme z dřívek - obdélník a čtverec (říkali jsme si vlastnosti čtverce, obdélníku), nejmenší čtverec z kolika dřívek, nejmenší obdélník z kolika dřívek...atd. - v návaznosti na to P.S. str. 56/3

- seznamovali jsme se s prostředím "Hadů" nejprve mimo pracovní sešit, pak P.S. str. 56/4 (pokud bude potřeba, určitě ráda vysvětlím a ukážu - manipulace je z počátku důležitá - strkala jsem míčky do punčochy - povídali jsme si o hadech, jak se živí a demonstrovala jsem jim příklady na tom...)

Psaní

- Fialová písanka - str. 5/písmeno J - celá stránka - dvě řádky byly za D.Ú.

Prvouka

- povídali jsme si o rozdílnosti lidí ... různým způsobem

- P.S. str. 33/1, 2

Středa 4. 1. 2023

Čtení

- opakovali jsme si jednotlivá písmenka, psali jsme postupně slova podle obtížnosti (DŮM, KOZA, KOČKA, LAVICE, MAMINKA), pak jednoduché věty (EVA PIJE. BABIČKA PEČE. TATÍNEK ČTE NOVINY.) a nakonec psali svou vlastní větu

- písmeno Š - jako šála - kreslili jsme si šálu ve tvaru písmene Š

- P.S. str. 52 (pouze doplnění slov do tajemek a ta část se šaškem - vybarvit míčky podle zadání a přepsat větu.

Matematika

- opakovali jsme jednoduché příklady

- četli jsme v jednoduchých tabulkách mimo pracovní sešit - pak v návaznosti P.S. str.56/2

- krokování - P.S. 56/1 - odkrokovat si A: (Adámek) a do B: (Bětuška) napsat už jen jeden povel, jak se k číslu dostanu

Prvouka

- opakovali jsme téma ZIMA - měsíce, počasí, pomoc zvířítkům a velkou část jsme věnovali zimním sportům (děti ve skupinkách vymýšlely)

- P.S. str. 32/ samostatně celá strana

- pak mohli dodělávat cokoliv do  této stránky nebo kreslili zimní obrázek (obrázek s co největším počtem znaků zimy)

 

K pátku 9. 12. 2022

Čtení

- list do písmenkové knihy - Z jako zajíc

- P. S. str. 50 

Matematika

- P. S. 53/3,4

- P. S. 54

Psaní

- str. 4 - písmeno P

Prvouka

- str. 27 /celá stránka

Pondělí 5. 12. a Úterý 6. 12. 2022

Čtení

- písmeno Z - slova od písmene, co nám ten tvar připomíná

- P. S. str. 48, 49

Matematika

- P. S. str. 51/4

-  P. S. str. 52/1, 2, 3, 4

- P. S. str. 53/ 1, 2, 3

Čtvrtek 1. 12. 2022

Čtení

- nové písmenko C - P.S. str.d 46

Matematika

- P.S. str. 50/2,3,4

- D.Ú. 51/3

Psaní

- modrá písanka - str. 24 a str.44 (jen rovné čáry)

- fialová písanka - str. 4 (písmeno T)

Středa 30. 11. 2022

Čtení

- procvičovali jsme čtení slov a vět s písmeny D - str. 45 (pozor v posledním textu jsou i písmenka Ř, C, H, Z - my jsme si je barevně vyznačili).

- dělali jsme list do písmenkové knihy - D jako deštník. Různěbarevné dešníky - z barevného papíru. 

Matematika

- procvičovali jsme sčítací trojúhelníky na bílé straně vedle str. 50 (děti si samy zapisovaly tři čísla do prvního řádku - 0, 1, 2, 3 a samozřejmě, jak se cítily silní i dále)  - mnohé děti si ještě dokreslovaly na stránku další trojúhelníky

- měli jsme zkrácenou hodinu díky návštěvě knihovny

Úterý 29. 11. 2022

Čtení

- písmenko D

- P.S. str. 44/45

Matematika

- P.S. str. 49/3 dodělat a str. 50/1

Středa 24. 11. 2022

Čtení

- pracovali jsme a četli na str. 41

- hláskovali jsme už tříslabičná slova

- P.S. str. 42 - OU, AU - vymýšlení slov - jen první polovina stránky (křížovky, bludiště a opis věty)

Matematika

- P.S. str. 48 - vše (dečky jsme stříhali různé) a str. 49/1,2, cvičení 3 jsme si jen vysvětlovali a udělali první tři trojúhelníky

Prvouka

- povídali jsme i o elektrické energii a tom, kde se bere, jak je pro náš součastný život důležitá....atd.

- P.S. str. 26 - zakončení tématu rodina

Úterý 22. 11. a středa 23. 11. 2022

Čtení

- dokončení písmene N - P.S. str. 39

- písmeno V - čtení slov, vět, vymýšlení slov od písmene "V", pracovní list do "písmenkové knihy

- P.S. str. 40

Matematika

- porovnáváme různá čísla - na prázdné stránce (vedle str. 47) jsme si dávali různé příklady na porovnávání (učili jsme se správně číst rovnosti - číslo x je menší než y atd.)

- P.S. str. 47 /2, 3

- zapisujeme, čteme a počítáme klasické příklady - do 10 (odčítání i sčítání)

Psaní

- v modré písance - str. 20

- ve fialové písance - str. 3 - U

Prvouka

- téma rodina jsme rozšířili o to, jaké práce v domácnosti kdo dělá

- P.S. str. 25

Úterý 1. 11. 2022

Čtení

- trénovali jsme sluchové skládání víceslabičných slov (koberec, nemocnice, kružítko, mikina...atd.) - samostatné hláskování dětí dvojslabičných slov, čtení jednoduchách slov složených se známých písmen

- seznámení s písmenkem "K" - děti dostaly nový čtecí lísteček

- P.S. str. 30/ umístění písmene K, opis věty

Matematika

- krychlové stavby a pojem podlaží (kolik podlaží má která stavba, z kolika krychlí je složeno např. 2 podlaží)

- P.S. str. 31/1, 32/1,2

- seznámení s čísly 7,8 - pracovní list na trénování tahů číslic

Pondělí 31. 10. 2022

Psaní

- uvolňovali jsme si zápěstí pomocí kreslení cihel - Kreslím tvary str. 25

- písanka str. 2 - písmeno "I" 

Matematika

- počítali jsme sčítací trojúhelníky s čísly

- P.S. str. 31/4

Čtvrtek 20. 10. 2022

Čtení

- dodělávali jsme list s písmenem P do knihy

- osahávali jsme si písmeno S - hledali jsme věci kolem sebe, které začínají na písmeno "S" i vypadají jako písmeno "S"

- vyťukávali jsme slova na xylofon

Matematika

- krokovali jsme na pásu ve dvojici a zaváděli jsme pojem krok vzad (dozadu) - krokovali jsme i prstíkem v pracovním sešitu (prázdná stránka vedle str. 27)

- P.S. str. 28/1,2

- D.Ú. str. 30/3

Prvouka

- povídali jsme si o rozdílech mezi ovocem a zeleninou 

- jmenovali a kreslili jsme různé druhy zeleniny a ovoce

Úterý 18. 10. a Středa 19. 10. 2022

Čtení

- písmenko P - P.S. str. 26,27

- jinak jsme procvičovali mimo pracovní sešit - hodně hláskujeme už samostatně (zvládáme už dvojslabičná slova se zavřenou slabikou - např. komín, taška, židle, zvonek, domek...)

- Zaměřujeme se na čtení známých slov

Psaní

- už jsme začali psát první písmenka do písanky

- Písanka str. 1 - A, E (dodržujeme velikost od jedné lince k druhé, tahy - pro praváky jsou na pravé straně vyznačené, snažíme se nepřetahovat)

- Kreslíme tvary str. 40,41 před nácvikem A (pouze první dvě i řádky na str. 40 a na str. 41 střechy domečků a druhou a třetí řádku) a str. 44 před nácvikem E (pouze plot a třetí řádku)

Matematika

- postupně jsme se dostali do str. 27

- hodně jsme trénovali poznávání a čtení čísel - v této době ovládáme číslice 1-6 - měli jsme pracovní listy mimo

- začínáme jednoduché slovní úlohy - pouze ústně vymýšlíme matematické situace (např. Dostanu k narozeninám 2 jablíčka od maminky, 1 jablíčko od tatínka a 2 jablíčka od babičky. Jedno nakonec sním. Kolik mi jablíček zbyde?)

 

Pátek 7. 10. 2022

Čtení

- seznamovali jsme se s písmenem L - skládali jsme lodičku do písmenkové knihy, hledali jsme písmena L ve věcech kolem sebe

- četli jsme slova se samohláskami a písmeny M, T

- P.S. str. 13

Středa 5. 10. 2022

Čtení

- četli jsme texty složené s písmen, která známe

- P.S. str. 11 / vše, kromě posledního úkolu (čti)

- učili jsme se písmenko T - různým způsobem - vytvářeli jsme si list do písmenkové knihy - dodám zítra nebo mohu při delší absenci poslat emailem

Matematika

- upevňovali jsme si číslice 1, 2, 3 - děti měli pracovní list mimo učebnici - dodám zítra nebo mohu při delší absenci poslat emailem

Prvouka

- byli jsme venku a zaznamenávali změny přírody na podzim - pokud byste chtěli dělat, poskytnu Vám pracovní list (poznávačku, kde děti zaškrtávaly, co po cestě viděly)

Úterý 4. 10. 2022

Čtení

- začali jsme objevovat písmeno M a jejich různé tvary (psali jsme různě barevně, skládali z přírodnin apod.)

- vymýšleli slova, která začínají písmenem M

- vytvářeli jsme list do písmenkové knihy (Metr-M)

- P.S. str. 10/ celá (v horních políčkách jsme vyplňovali už všechna písmenka, která známe)

Matematika

- P.S. str. 16/3,4

- P.S. str. 17 celá a str. 18/1,2

- na prázdné staně si děti vymýšlely svoj vlastní barevný rytmus (opakující se barvy v určitém sledu)

- učili jsme se poznat a napsat číslice 1, 2, 3

Pátek 30. 9. 2022

Čtení

- v pracovním listě samostatně zaznamenávali samohlásky do slov (ten, kdo si troufl, psal celá slova)

Čtenářství

- měli jsme čtenářskou lekci ke knize Jak bylo malé růžové slůně jednou velmi smutné a jak to všechno dopadlo

Čtvrtek 29. 9. 2022

Čtení

- procvičovali jsme všechny naučené samohlásky mimo pracovní sešit - určovali jsme je v různých slovech

- hláskovali jsme samostatně jednoslabičná slova

Matematika

- evidovali jsme po škole různé počty (dveře, okna, obrazy, schody)

- P.S. str. 16/1,2

- začali jsme krokovat (vyvodili jsme společně pravidla pro krokování a povely)

Prvouka

- venku jsme stavěli města a vesnice a přitom jsme si říkali rozdíl mezi městem a vesnicí

- jako domácí úkol si mohou vybrat jakékoliv cvičení na str. 11 v pracovním sešitě

Psaní

- trénovali jsme horní a spodní oblouk (půlkruh)

Pátek 23. 9. 2022

Čtení

- opakovali jsme písmeno u a určovali jeho polohu v různých slovech (ucho, duch, puk, kuře, husa, buben, ulita)

- kreslili jsme U-rampu (různými pastelkami tvar písmene U)

- P.S. str. 9

Psaní

- cvičili jsme jemnou mototiku - předávali jsme si jednou rukou a třemi prsty (ukazovák, palec a prostředníček) kaštan, líkový oříšek, sirku, fazoli, hrášek, zrnko rýže

- procvičovali jsme si zápěstí a prsty

- v P.S. (Kreslíme tvary) jsme dělali první dvě stránky (bohužel nemáte u sebe)

Čtvrtek 22. 9. 2022

Čtení

- seznamovali jsme se s písmenkem "U" - různým způsobem jsme si ho osahávali, kreslili jsme obrázky slov s "U" na začátku (ve skupině), vyvozovali jsme, kde se vzal jeho tvar

- P.S. str. 8 - poloha písmene ve slově, kreslení ulity a přepisování ULITA, psaní U, Ú, Ů a vybírání toho, kde je napsáno úl, zub, pusa, hůl

Matematika

- stavěli jsme vláčky P.S. str. 13/4 (ale to doma bez pomůcky a doprovodných otázek neuděláte)

- P.S. str. 14/2,4 a pokračovali v barevném rytmu pak na vedlejší bílé stránky - řada dětí udělala svůj rytmus

Prvouka

- šli jsme na procházku do města, zakreslovali a vysvětlovali jsme si dopravní značky, které jsme potkali

- bavili jsme se o dopravních prostředcích - kde a jak se pohybují

- P.S. str. 9

Středa 21. 9. 2022

Čtení

- upevňovali jsme si písmena A, E, I, Y, O

- vyráběli jsme stranu do písmenkové knihy - napsali jsme si velké "O" a pomocí lepidla a vlny jsme dělali obrys písmene 

- D.Ú. P.S. str. 17/zakroužkovat obrázek, v jehož slově se objevuje "Oů a napsat řádku O Ó

Matematika

- porovnávali jsme množství - hledali způsob jak to dělat i bez počítání

- P.S. str. 12/4, str. 13/1,3 a str. 14/4

Prvouka

- povídali jsme o značkách zákazových, výstražných a informačních a pak děti kreslily vymyšlené značky (alespoň tři - jednu zákazovou, výstražnou a informační)

- šlo mi o to, aby děti měly spoj - kulatá červená je zákazová, trojůhelníková červená je výstražná a hranatá modrá je informační

Úterý 20. 9. 2022

Čtení

- vyvozování písmene O - z písničky, hledání "O" v různých předmětech okolo nás, psaní O na destičky

- P.S. str. 16 - vybarvování ovoce a stejnými pastelkami kroužit okolo (např. jablko žluto červené - dvě barvy okolo) a do zbylých jsme domalovali ovoce, které má kulatý tvar

- v druhé části stránky jsme si vybarvovali a říkali všechna písmenka, která známe a pak jsme zkoušeli slova číst

- v horní části učebnice doplňovali pozici písmene "O" ve slovech (noc, opice, osel, most)

Matematika

- P.S. str. 12 /1

- seznamovali jsme se se sčítacím trojúhelníkem - modelovala jsem na tričku (hodila jsem do jednoho rukávu několik kostiček a do druhého na také - kolik kostiček vypadne z trička ven dohromady?)

-  P.S. str. 12/2

- P.S. str. 12/3 - seznamovali jsme se s prostředím dřívek - skládali jsme viděné tvary, ale postupně (děti neviděly v učebnici) - nejprve čtverec, pak jsem si vzali 3 dřívka a měli za úkol udělat něco, aby měli celkem 2 čtverce...atd.

- začali jsme modelovat porovnávání množství - děti dávaly rady, jak to udělat (dávat k sobě, spočítat...)

Středa 14. 9. 2022

Matematika

- stavěli jsme krychlové stavby a rozlišovali jsme pojem vláček (nízká stavba po sobě jdoucích krychlí) a věž (vícepodlažní stavba) - P.S. str. 7/1

- P.S. str. 7/2 - zapisují počet čárek, kolik vidí jevů (je v pořádku když u nohy a ruky napíší 2 nebo 10 - je nutné si obhájit svojí volbu)

- P.S. str. 8/1, 3 (i tady je více řešení, které si děti obhajují)

- D.Ú. str. 9/3

Prvouka

- opakovali jsme prostředí školy a děti lepily do svých sešitů obrázky do místností v P.S. na str. 5-6

- P.S. str. 7 - odhalit toho, kdo se na obrázku chová špatně a šktnout ho - povídat si o bezpečné cestě do školy

- P. S. str. 8/1, 2

- pracovní list na zapamatování si důležitých čísel (a básnička) je ve škole - budeme pokračovat zítra