ZŠ Trnka Dobříš

Plány

Týdenní plán 

18.- 22.11.

 Předmět  Učivo  Poznámky
ČESKÝ JAZYK
Jednotažky - pokračování 

Moje první čtení DRAK - do str.28

Čtení 1 pro prvňáčky - opakování a procvičování probraných písmenek

Sluchová analýza: rozlišování první a poslední hlásky ve slovech, rozklad slov na písmenka, hlasité čtení

Hry na upevnění tvarů probraných písmen, hry na upevnění slov - vyvozování písmen, barevný běhací diktát. Psaní slov na tabulky.

Logopedické hádanky, Žvanda a Melivo - rozvoj slovní zásoby

Četba na pokračování - Kamil neumí lítat

 Procvičovat čtení každý den.

Děti dostaly 3. čtecí kartu k procvičování čtení.

MATEMATIKA

 

Počítáme do 8

 
PRVOUKA

Téma Rodina

 
ANGLICKÝ JAZYK

Lekce 3, Fruits

 
OSTATNÍ
 HV  Prosím zakoupit kokosové ořechy, vydlabat a donést do hodin HV
INFORMACE

 20. a 21.11. konzultace ve třech (učitel-rodič-žák) dle doodle tabulky

 

 

Organizace školního roku 2019/2020:

  • Zahájení školního vyučování: pondělí 2. září 2019

  • Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2019
  • Vánoční prázdniny: pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020 (vyučování začíná v pondělí 6. ledna 2020)
  • Konec prvního pololetí: čtvrtek 30. ledna 2020
  • Pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2020
  • Jarní prázdniny: 3. až 9. února 2020 (pondělí až neděle)
  • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna 2020 (pátek 10. dubna a pondělí 13. dubna 2020 jsou státními svátky)
  • Konec druhého pololetí: úterý 30. června 2020
  • Letní prázdniny: začínají ve středu 1. července 2020, končí v pondělí 31. srpna 2020