ZŠ Trnka Dobříš

Plány

Týdenní plán

 20.-24.1.

 Předmět  Učivo  Poznámky
ČESKÝ JAZYK

Písanka 1 - psací písmo

Čtení 1 pro prvňáčky - opakování a procvičování probraných písmenek

Sluchová analýza: rozlišování první a poslední hlásky ve slovech, rozklad slov na písmenka, hlasité čtení

Hry na upevnění tvarů probraných písmen, hry na upevnění slov - vyvozování písmen, barevný běhací diktát. Psaní slov na tabulky.

Logopedické hádanky, Žvanda a Melivo - rozvoj slovní zásoby

Četba-Rukavička, Zuzanka a písmenka

 Procvičovat čtení každý den.

Zapisovat čtení do čtenářské karty. Kartu každé pondělí odevzdat ke kontrole.

 

MATEMATIKA

 

Počítáme do 10

 Přes víkend zkontrolovat opice v sešitě, opravit chyby.
PRVOUKA

Téma: Téma Spolužáci a Lidské tělo

 
ANGLICKÝ JAZYK

Lekce 4, Pets - dokončení

 
OSTATNÍ

 HV

VV - pololetní hodnocení

          Maluji neznámý zvuk

 Prosím zakoupit kokosové ořechy, vydlabat a donést do hodin HV
INFORMACE

Do 20.1. odevzdat složku s dotazníkem a materiály pro knihovnu k pasování na čtenáře.

Do konce ledna zaplatit zálohu nebo celou částku za červnový výjezd školy. Zaplatit 200 Kč do třídního fondu na 2. pololetí.

 

 

Organizace školního roku 2019/2020:

  • Zahájení školního vyučování: pondělí 2. září 2019

  • Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2019
  • Vánoční prázdniny: pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020 (vyučování začíná v pondělí 6. ledna 2020)
  • Konec prvního pololetí: čtvrtek 30. ledna 2020
  • Pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2020
  • Jarní prázdniny: 3. až 9. února 2020 (pondělí až neděle)
  • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna 2020 (pátek 10. dubna a pondělí 13. dubna 2020 jsou státními svátky)
  • Konec druhého pololetí: úterý 30. června 2020
  • Letní prázdniny: začínají ve středu 1. července 2020, končí v pondělí 31. srpna 2020