ZŠ Trnka Dobříš

Plány

Týdenní plán 30.3. - 3.4.

 
 Předmět  Učivo  Poznámky
ČESKÝ JAZYK

 Nácvik nových pímenek - psací písmo

Čtení s porozuměním

Hrátky se slovy a písmenky 

Volné psaní - záznam zážitků

Čtení a záznam do čtenářské karty

 Materiál: Písanka, Moje druhé čtení, Slabikář, Deník

MATEMATIKA

 

 Početní operace do 17

Různá prostředí Hejného matematiky

 Pracovní sešit matematika 2. díl
PRVOUKA

 Pozorování jarní přírody

Péče o rostlinku - hrách, fazole

 

 

 
ANGLICKÝ JAZYK

 Opakování dokončených lekcí - slovní zásoby

 Zdroj: youtube, British council - learning kids
OSTATNÍ

 

 PV - skládání origami nebe-peklo-ráj

Učení se dovednostem - vázání tkaniček, příprava jednoduchého pokrmu

 

VV

Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil.

 
INFORMACE

 

Organizace školního roku 2019/2020:

  • Zahájení školního vyučování: pondělí 2. září 2019

  • Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2019
  • Vánoční prázdniny: pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020 (vyučování začíná v pondělí 6. ledna 2020)
  • Konec prvního pololetí: čtvrtek 30. ledna 2020
  • Pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2020
  • Jarní prázdniny: 3. až 9. února 2020 (pondělí až neděle)
  • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna 2020 (pátek 10. dubna a pondělí 13. dubna 2020 jsou státními svátky)
  • Konec druhého pololetí: úterý 30. června 2020
  • Letní prázdniny: začínají ve středu 1. července 2020, končí v pondělí 31. srpna 2020