ZŠ Trnka Dobříš

Zápis na školní rok 2023/24

Zápis na školní rok 2023/24
Zápis do 1. třídy ZŠ TRNKA pro školní rok 2023/2024 se uskuteční v pondělí 3. dubna 2023.

Pokud máte zájem o to, aby Vaše dítě navštěvovalo naši školu, je třeba si domluvit schůzku s vedením školy. Schůzku si domluvte mailem na adrese derflovajana@zstrnka.cz. Na tomto setkání budeme mluvit o tom, jaká máte Vy jako rodiče očekávání a co my jako škola nabízíme. Je vhodné, aby se této schůzky zúčastnili oba rodiče dítěte, pokud je to možné.

Všechny zájemce o přijetí jejich dítěte do první třídy srdečně zveme na setkání, které se uskuteční v pondělí 13. února od 17:30 hodin v jídelně ZŠ TRNKA. Získáte zde základní informace o fungování a vizích naší školy, prostor bude i na Vaše dotazy. Součástí schůzky bude také prohlídka školní budovy.

Pokud se chcete podívat, jak učíme, bude možné si domluvit návštěvu v hodinách.

Organizace zápisu

1. Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku si můžete stáhnout ZDE. Vyplněnou žádost je nutné podat nejpozději do 25. března 2023 (rozhodující je datum doručení), buď poštou na adresu školy: Základní škola TRNKA, Příbramská 938, Dobříš 263 01, nebo mailem na adresu derflovajana@zstrnka.cz (naskenovanou s podpisem). Na základě odevzdání žádosti o přijetí bude dítěti přiděleno číslo. Pod těmito čísly budou pak zveřejněny výsledky zápisu.

2. Zápis do 1. ročníku se v naší škole uskuteční skupinovou formou v pondělí 3. 4. 2023. Před zápisem zde najdete odkaz na rezervační systém, kde si budete moci vybrat konkrétní čas.

3. Do první třídy jsou přijímány děti, které dovrší do 31. 8. 2023 věku šesti let nebo děti, které měly odklad školní docházky.

4. Na zápis si s sebou přineste:

  • Rodný list dítěte (u cizinců pas)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Originál žádosti o přijetí do 1. ročníku, pokud jste kopii zaslali mailem (podepsaný oběma rodiči)

5. Kritéria přijetí ZDE

 

Jana Derflová, ředitelka školy