ZŠ Trnka Dobříš

Zápis na školní rok 2023/24

Zápis na školní rok 2023/24
Zápis do 1. třídy ZŠ TRNKA pro školní rok 2023/2024 se uskuteční v pondělí 3. dubna 2023.

Pokud máte zájem o to, aby Vaše dítě navštěvovalo naši školu, je třeba si domluvit schůzku s vedením školy. Schůzku si domluvte mailem na adrese derflovajana@zstrnka.cz. Na tomto setkání budeme mluvit o tom, jaká máte Vy jako rodiče očekávání a co my jako škola nabízíme. Je vhodné, aby se této schůzky zúčastnili oba rodiče dítěte, pokud je to možné.

Všechny zájemce o přijetí jejich dítěte do první třídy srdečně zveme na setkání, které se uskuteční v pondělí 13. února od 17:30 hodin v jídelně ZŠ TRNKA. Získáte zde základní informace o fungování a vizích naší školy, prostor bude i na Vaše dotazy. Součástí schůzky bude také prohlídka školní budovy.

Pokud se chcete podívat, jak učíme, bude možné si domluvit návštěvu v hodinách.

Organizace zápisu

1. Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku si můžete stáhnout ZDE. Vyplněnou žádost je nutné podat nejpozději do 25. března 2023 (rozhodující je datum doručení), buď poštou na adresu školy: Základní škola TRNKA, Příbramská 938, Dobříš 263 01, nebo mailem na adresu derflovajana@zstrnka.cz (naskenovanou s podpisem). Na základě odevzdání žádosti o přijetí bude dítěti přiděleno číslo. Pod těmito čísly budou pak zveřejněny výsledky zápisu.

2. Zápis do 1. ročníku se v naší škole uskuteční skupinovou formou v pondělí 3. 4. 2023. Před zápisem ZDE najdete odkaz na rezervační systém, kde si budete moci vybrat konkrétní čas (13:30 - 14:30 / 15:00 - 16:00). Po vstupu na stránku si prosím nalistujte 3.dubna a zvolte termín pro Váš zápis. Pokud budou všechna místa obsazena, napište nám mail a přidáme další skupinu.

3. Do první třídy jsou přijímány děti, které dovrší do 31. 8. 2023 věku šesti let nebo děti, které měly odklad školní docházky.

4. Na zápis si s sebou přineste:

  • Rodný list dítěte (u cizinců pas)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Originál žádosti o přijetí do 1. ročníku, pokud jste kopii zaslali mailem (podepsaný oběma rodiči)

5. Pro školní rok 2023 / 2024 přijímáme do 1. ročníku 16 žáků.

Při rozhodování o přijetí dětí bude přihlíženo k naplnění následujících kritérií. Tato kritéria vychází ze stanoviska MŠMT vydaného 27. 1. 2023 s platností od 1. 1. 2023.

1.

Osobní účast dítěte u zápisu, který se uskuteční dne 3. dubna v ZŠ TRNKA. V případě, že se dítě z vážných důvodů nemůže zápisu zúčastnit, domluvte si prosím schůzku v jiném termínu.

1b.

2.

Připravenost dítěte na školní vzdělávací program ZŠ TRNKA:

  1. dítě je schopné adekvátně komunikovat s vrstevníky i dospělými

  2. dítě aktivně řeší problémové úlohy

  3. dítě při samostatných úkolech pracuje soustředěně

  4. dítě spolupracuje s ostatními dětmi na zadaných úkolech

Tato kritéria budou hodnocena u zápisu dne 3. dubna. 

 

max. 3b.

max. 3b.

max. 3b.

max. 3b.

3.

Dítě má v ZŠ TRNKA sourozence.

1b.

Celkem max. 14 bodů.

Výsledky bodového ohodnocení budou zveřejněny v úterý 4. dubna 2023 v 18 hodin na vývěsce školy. V případě shodného počtu bodů bude rozhodnuto losováním, které se uskuteční ve středu 5. dubna 2023 v 15 hodin v ZŠ TRNKA. Seznam přijatých uchazečů bude poté zveřejněn na vývěsce a na webu školy. V seznamech bude uvedeno identifikační číslo žadatele.

 

Jana Derflová, ředitelka školy

Soubory ke stažení