ZŠ Trnka Dobříš

Zápis 2020/2021

V pátek 3. dubna 2020 nás čeká zápis do 1. třídy.

Zápis 2020/2021

Školní rok 2020/2021

V pátek 3. dubna 2020 nás čeká zápis do 1. třídy.

Zveme Vás a Vaše dítě do školy, kam děti chodí rády a kde společně s pedagogy vytváříme bezpečné prostředí, které podněcuje tvořivost a zvídavost. Nabízíme aktivní vzdělávací metody a přístupy s inspirativními pedagogy. Nabízíme prostředí, ve kterém je velký důraz kladen nejen na individualitu každého dítěte a jeho rozvoj, ale také na budování sociálních kompetencí a měkkých dovedností.

Informační schůzka pro zájemce o naši školu proběhne ve středu 19. 2. 2020 od 18 hodin v prostorách jídelny.

 

Jak bude probíhat zápis do 1. třídy
  • Seznámení se školou - Jak přistupujeme k dětem? Proč děláme věci jinak? Jak to u nás vlastně funguje? Využijte možnosti seznámení se školou, které nabízíme Vám i Vašemu dítěti. Na to vše Vám odpovíme na informační schůzce 19. 2. 2020 od 18 hodin ve škole.
  • Motivační rozhovor - Jsme škola pro Vaše dítě? – Je pro nás důležité vědět, zda jsme škola, jejíž vize a to, co nabízí je v souladu s tím, co Vy a Vaše dítě očekáváte. Soulad našich přístupů zjišťujeme v rozhovoru s Vámi. Motivační rozhovor probíhá bez přítomnosti dětí a za účasti obou rodičů. Rozhovory budou probíhat v období února, března a budete se na ně moci registrovat ZDE.
  •  Vlastní zápis -  Je Vaše dítě připravené na školní docházku? Jaké jsou jeho vzdělávací potřeby a osobnostní profil? Jaké má případně nároky na integraci? Děti budou během zápisu, který trvá přibližně hodinu, pracovat se zkušeným pedagogem, který bude ověřovat připravenost Vašeho dítěte na školní docházku a jeho osobnostní profil. 
  • Výsledky zápisu – v případě, že počet zájemců bude vyšší, než kapacita třídy, proběhne veřejné losování v pondělí 6. 4. v 16:00. Výsledky zveřejníme na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě v areálu školy nejpozději do 7 pracovních dnů od skončení zápisů.
  • V případě přijetí Vašeho dítěte bude následovat podepsání Smlouvy o vzdělávání v individuálně domluveném termínu.
  • Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doručením Rozhodnutí o nepřijetí.

 

Organizace a průběh zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021
  1. Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku si můžete stáhnou ZDE. Vyplněnou žádost je nutné podat nejpozději do 15. března 2020 (rozhodující je datum doručení), buď poštou na adresu školy: Základní škola TRNKA, Příbramská 938, Dobříš 263 01 nebo mailem na adresu reditel@zstrnkadobris.cz (naskenovanou s podpisem). Na základě odevzdání žádosti o přijetí bude dítěti přiděleno číslo. Pod těmito čísly budou pak zveřejněny výsledky zápisu.
  2. Zápis do 1. ročníku se v naší základní škole uskuteční skupinovou formou v pátek 3. 4. 2020 v době od 13:00 do 17:00 hodin. Termín na zápis pro své dítě si rezervujte ZDE. Pokud se na Vaše dítě nedostane termín, informujte nás na adrese reditel@zstrnkadobris.cz a bude vypsán další termín.
  3. Zápis bude probíhat hravou formou a bude orientačně zjišťován vývoj školní připravenosti. Do první třídy jsou přijímány děti, které dovrší do 31. 8. 2020 věku šesti let nebo děti, které měly odklad školní docházky.
  4. Na zápis si s sebou přinesete:

-        Rodný list dítěte (u cizinců pas)

-        Občanský průkaz zákonného zástupce

-        Originál žádosti o přijetí do 1. ročníku, pokud jste kopii zaslali mailem (podepsaný oběma rodiči)

 

Kritéria přijetí ZDE.