ZŠ Trnka Dobříš

Úřední deska

Kontakty

naleznete v sekci "Kontakt

Zřizovatel

Trnkový květ, z.s.

Rada školské právnické osoby

 • Ing. Jana Derflová
 • MUDr. Magdaléna Ježková
 • Mgr. Petra Klvačová Ph.D.
 • Mgr. Ivan Vodochodský Ph.D.
 • Ing. Markéta Španělová
 • Mgr. Jitka Urbanová

Školská rada

 • za zřizovatele: MUDr. Magdaléna Ježková
 • za pedagogy: Mgr. Hana Ošťádalová
 • za rodiče: Mgr. Adéla Sauerová

POVĚŘENEC pro ochranu osobních údajů dle nařízení GDPR

 • Mgr. Hana Kopecká, MBA
 • e-mail: poverenec@zstrnkadobris.cz
 • tel: 737 433 549
 • GDPR směrnice

 

Školní vzdělávací programy pro ZV – TRNKA a školní družiny (Pomoz mi, abych to dokázal sám) i ostatní dokumentace jsou k nahlédnutí ve škole.