ZŠ Trnka Dobříš

Školné

  • Po dlouhém počítání a ekonomické rozvaze jsme od 1. 9. 2022 stanovili školné na 4 200 Kč měsíčně po 12 měsíců v roce (tedy včetně července a srpna).
  • Od 1. 9. 2023 činí školné školné na 5 000 Kč měsíčně po 12 měsíců v roce (tedy včetně července a srpna).
  • Poplatek za využívání školní družiny činí 200 Kč za měsíc.
  • Poplatek za využívání školního klubu pro druhostupňové žáky činí 100 Kč za měsíc.