ZŠ Trnka Dobříš

Přijímání žáků do ZŠ TRNKA

Pokud máte zájem o to, aby Vaše dítě navštěvovalo naši školu, je třeba si domluvit schůzku s vedením školy. Schůzku si domluvte mailem na adrese derflovajana@zstrnka.cz. Na tomto setkání budeme mluvit o tom, jaká máte Vy jako rodiče očekávání a co my jako škola nabízíme. Je vhodné, aby se této schůzky zúčastnili oba rodiče dítěte, pokud je to možné.

Zájemci o přijetí do 2. - 9. ročníku

Pokud máte zájem o přestup Vašeho dítěte, je třeba si ověřit (telefonicky či mailem), zda je v příslušném ročníku volná kapacita. Napište o svém zájmu paní ředitelce. V případě, že máme volné místo, sejdeme se spolu s Vámi i s Vaším dítětem. Dítě se pak účastní několikadenního zkušebního pobytu ve třídě. Konečné rozhodnutí o přijetí podává ředitelka školy na základě posouzení všech důležitých okolností.

V současné době máme volnou kapacitu pouze ve 4. ročníku.

Škola si vyhrazuje právo na nepřijetí zájemců i v případě, že je kapacita volná.

 

Zájemci o přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2024 / 2025

O svém zájmu informujte (mailem či telefonicky) paní ředitelku a domluvte si s ní osobní schůzku.

Všechny zájemce o přijetí jejich dítěte do první třídy srdečně zveme na setkání, které se uskuteční v úterý 20. února 2024 od 17:00 hodin v jídelně ZŠ TRNKA. Získáte zde základní informace o fungování a vizích naší školy, prostor bude i na Vaše dotazy. Součástí schůzky bude také prohlídka školní budovy. 

Pokud se chcete podívat, jak učíme, je možné si domluvit návštěvu v hodinách.

Organizace zápisu:

 1. Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku si můžete stáhnout ZDE. Vyplněnou žádost je nutné podat od 1. března do 31. března 2024 (rozhodující je datum doručení), buď poštou na adresu školy: Základní škola TRNKA, Příbramská 938, Dobříš 263 01, nebo mailem na adresu derflovajana@zstrnka.cz (naskenovanou s podpisem). Na základě odevzdání žádosti o přijetí bude dítěti přiděleno číslo. Pod těmito čísly budou pak zveřejněny výsledky zápisu.
 2. Zápis do 1. ročníku se v naší škole uskuteční skupinovou formou v pátek 5. dubna 2024. Před zápisem zde najdete odkaz na rezervační systém, kde si budete moci vybrat konkrétní čas (13:30 - 14:30 / 15:00 - 16:00). Pokud budou všechna místa obsazena, napište nám mail a přidáme další skupinu.
 3. Do první třídy jsou přijímány děti, které dovrší do 31. 8. 2024 věku šesti let nebo děti, které měly odklad školní docházky.
 4. Na zápis si s sebou přineste:
 • Rodný list dítěte (u cizinců pas)
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Originál žádosti o přijetí do 1. ročníku, pokud jste kopii zaslali mailem (podepsaný oběma rodiči)
 1. Pro školní rok 2024 / 2025 přijímáme do 1. ročníku 16 žáků.

Při rozhodování o přijetí dětí bude přihlíženo k naplnění následujících kritérií. Tato kritéria vychází ze stanoviska MŠMT vydaného 27. 1. 2023 s platností od 1. 1. 2023.

 • Osobní účast dítěte u zápisu, který se uskuteční dne 5. dubna 2024 v ZŠ TRNKA. V případě, že se dítě z vážných důvodů nemůže zápisu zúčastnit, domluvte si prosím schůzku v jiném termínu.
 • Připravenost dítěte na školní vzdělávací program ZŠ TRNKA:
  • dítě je schopné adekvátně komunikovat s vrstevníky i dospělými
  • dítě aktivně řeší problémové úlohy
  • dítě při samostatných úkolech pracuje soustředěně
  • dítě spolupracuje s ostatními dětmi na zadaných úkolech
   Tato kritéria budou hodnocena u zápisu dne 5. dubna 2024.
 • Dítě má v ZŠ TRNKA sourozence.

 

Jana Derflová, ředitelka školy