ZŠ Trnka Dobříš

Přijímání žáků do ZŠ TRNKA

Pokud máte zájem o to, aby Vaše dítě navštěvovalo naši školu, je třeba si domluvit schůzku s vedením školy. Schůzku si domluvte mailem na adrese derflovajana@zstrnka.cz. Na tomto setkání budeme mluvit o tom, jaká máte Vy jako rodiče očekávání a co my jako škola nabízíme. Je vhodné, aby se této schůzky zúčastnili oba rodiče dítěte, pokud je to možné.

Zájemci o přijetí do 2. - 9. ročníku

Pokud máte zájem o přestup Vašeho dítěte, je třeba si ověřit (telefonicky či mailem), zda je v příslušném ročníku volná kapacita. Napište o svém zájmu paní ředitelce. V případě, že máme volné místo, sejdeme se spolu s Vámi i s Vaším dítětem. Dítě se pak účastní několikadenního zkušebního pobytu ve třídě. Konečné rozhodnutí o přijetí podává ředitelka školy na základě posouzení všech důležitých okolností.

V současné době máme volnou kapacitu pouze ve 4. ročníku.

Škola si vyhrazuje právo na nepřijetí zájemců i v případě, že je kapacita volná.

 

Zájemci o přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2024 / 2025

O svém zájmu informujte (mailem či telefonicky) paní ředitelku a domluvte si s ní osobní schůzku.

Všechny zájemce o přijetí jejich dítěte do první třídy srdečně zveme na setkání, které se uskuteční v úterý 20. února 2024 od 17:00 hodin v jídelně ZŠ TRNKA. Získáte zde základní informace o fungování a vizích naší školy, prostor bude i na Vaše dotazy. Součástí schůzky bude také prohlídka školní budovy. 

Pokud se chcete podívat, jak učíme, je možné si domluvit návštěvu v hodinách.

Organizace zápisu:

 1. Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku si můžete stáhnout ZDE. Vyplněnou žádost je nutné podat od 1. března do 31. března 2024 (rozhodující je datum doručení), buď poštou na adresu školy: Základní škola TRNKA, Příbramská 938, Dobříš 263 01, nebo mailem na adresu derflovajana@zstrnka.cz (naskenovanou s podpisem). Na základě odevzdání žádosti o přijetí bude dítěti přiděleno číslo. Pod těmito čísly budou pak zveřejněny výsledky zápisu.
 2. Zápis do 1. ročníku se v naší škole uskuteční skupinovou formou v pátek 5. dubna 2024.  ZDE najdete odkaz na rezervační systém, kde si můžete vybrat konkrétní čas. Po otevření se Vám zobrazí aktuální týden - v kalendáři vpravo je třeba najít a označit datum 5. 4., kde jsou v nabídce dva časy (13:30 - 14:30 / 15:00 - 16:00). Vyberte, který z těchto termínů Vám více vyhovuje, dejte "Nová rezervace", zapište tam jméno Vašeho dítěte a potvrďte kliknutím na "Vytvořte rezervace". Pokud by se stalo, že by byla všechna místa obsazená, napište nám e-mail. Těšíme se na Vás!
 3. Do první třídy jsou přijímány děti, které dovrší do 31. 8. 2024 věku šesti let nebo děti, které měly odklad školní docházky.
 4. Na zápis si s sebou přineste:
 • Rodný list dítěte (u cizinců pas)
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Originál žádosti o přijetí do 1. ročníku, pokud jste kopii zaslali mailem (podepsaný oběma rodiči)
 1. Pro školní rok 2024 / 2025 přijímáme do 1. ročníku 16 žáků.

Při rozhodování o přijetí dětí bude přihlíženo k naplnění následujících kritérií. Tato kritéria vychází ze stanoviska MŠMT vydaného 27. 1. 2023 s platností od 1. 1. 2023.

 • Osobní účast dítěte u zápisu, který se uskuteční dne 5. dubna 2024 v ZŠ TRNKA. V případě, že se dítě z vážných důvodů nemůže zápisu zúčastnit, domluvte si prosím schůzku v jiném termínu.
 • Připravenost dítěte na školní vzdělávací program ZŠ TRNKA:
  • dítě je schopné adekvátně komunikovat s vrstevníky i dospělými
  • dítě aktivně řeší problémové úlohy
  • dítě při samostatných úkolech pracuje soustředěně
  • dítě spolupracuje s ostatními dětmi na zadaných úkolech
   Tato kritéria budou hodnocena u zápisu dne 5. dubna 2024.
 • Dítě má v ZŠ TRNKA sourozence.

ZDE naleznete obodovaná kritéria přijetí a termín zvěřejnění výsledků přijímacího řízení.

Jana Derflová, ředitelka školy