ZŠ Trnka Dobříš

Kdo jsme

Kdo jsme
  • Iniciátorem vzniku Základní školy TRNKA je skupina rodičů z Dobříše a blízkého okolí, kteří se aktivně zajímají o vzdělání svých dětí
  • Zakladatelem a zřizovatelem školy je nezisková organizace – zapsaný spolek Trnkový květ, z.s.
  • Statutárním orgánem spolku je rada spolku, jejímiž členy jsou Mgr. Jana Zajícová (předsedkyně), Mgr. Petra Klvačová Ph.D., MUDr. Magdalena Ježková a Mgr. Ivan Vodochodský Ph.D.
  • Rada spolku pracuje na dobrovolnické bázi s podporou ostatních členů spolku Trnkový květ a celé řady dalších dobrovolníků.