ZŠ Trnka Dobříš

Jana Zajícová

Jana Zajícová

Třídní učitelka šesťáků ve šk. roce 2019/2020

Jmenuji se Jana Zajícová, bydlím v Dobříši, je mi 43 let. Mám tři děti, které jsem do jejich 10 let vzdělávala v domácí škole. Ve školním roce 2014/15 jsem učila na 2.ZŠ Dobříš, v roce 2015/16 na základní škole ve Slapech, od školního roku 2016/17 učím v ZŠ TRNKA.

Profesní portfolio

Po ukončení studia na gymnáziu jsem vystudovala PedF UK, obor učitelství pro 1. stupeň. Vždy jsem chtěla, aby děti informace nejen získávaly, ale také s nimi uměly pracovat a viděly smysl v tom, co se učí. Roční kurz Čtením a psaním ke Kritickému myšlení mi poskytl paletu metod a strategií. Ty rozvíjejí v dětech nejen schopnost s informacemi nakládat, ale také spolupracovat vzájemně a rozvíjet sociální kompetence. Důležitým mezníkem pro mne byla účast v Summer Tutorial Program na Wheaton College v USA. Měla jsem příležitost vidět zblízka, jak učit angličtinu jako cizí jazyk.

Co je pro mě při práci důležité

Ve třídě kladu důraz na vytvoření příjemného a bezpečného prostředí. Prostředí, kde se děti respektují a dodržují pravidla vzájemné komunikace. Zabývám se rozvojem čtenářství a využívám možnosti, které nabízí ke kultivaci dětské osobnosti.

Při vyučování preferuji metody aktivního učení. Snažím se na každé dítě pohlížet jako na jedince, který má svá obdarování a své výzvy. Vytvářením kooperativních učebních situací učím děti, jak se vzájemně respektovat a pomáhat si. Snažím se otevírat jim svět.

Těším se na Vás

Kontakt

zajicovajana<zavináč>zstrnka.cz