ZŠ Trnka Dobříš

Učitelé

27.08. 2019
Učitelka angličtiny a občanské výchovy ve školním roce 2019/2020
Moje jméno je Markéta Nováková a na Dobříši bydlím zatím krátce. Mám jednu dceru a jsem moc ráda, že v ZŠ Trnka mám možnost pracovat od září 2019 jako učitelka anglického jazyka a občanské výchovy.
Detail »
31.08. 2019
Učitelka angličtiny pro 1. - 5. třídu
Detail »
31.08. 2019
Jaroslava Rampasová
učitelka pracovních činností pro 4. a 6. třídu a osobnostně sociální výchovy pro 6. třídu v roce 2019/20
Detail »
31.08. 2019
učitelka přírodovědné části - Člověk a jeho svět v 5. třídě
Detail »
31.08. 2019
Thomas Vejrážka
průvodce dětí světem pohybu a anglického jazyka / konverzace s rodilým mluvčím
Detail »
03.09. 2019
Kateřina Šmahelová
Učitelka českého jazyka v páté třídě ve školním roce 2019/2020
Mé jméno je Kateřina Šmahelová, mým domovem je Dobříš. Mám dva syny a jednu dceru. TRNCE jsem začala věnovat svoji pozornost první rok její existence, třetím rokem jsem se přidala s vděčností do týmu jako asistent pedagoga ve 4. a 5. třídě. Od tohoto školního roku budu průvodcem páťáků i v českém jazyce.
Detail »