ZŠ Trnka Dobříš

Jaroslava Rampasová

Jaroslava Rampasová

Vedoucí vychovatelka školní družiny

Jmenuji se Jaroslava Rampasová, v Základní škole TRNKA pracuji jako vychovatelka ve školní družině. Je mi 41 let a mám dva syny ve věku 8 a 17 let.

Profesní portfolio

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Berouně, obor vychovatelství. Svoji pedagogickou praxi jsem získala působením v Dětském domově v Solenicích, kde jsem na pozici vychovatelky pracovala téměř 10 let. V rámci dalšího vzdělávání jsem měla možnost absolvovat mnoho rukodělných kurzů jako např. vosková batika, modrotisk, pletení z pedigu, tkaní, malba na sklo, drhání, drátování a další techniky, které jsou mi velmi blízké.

Co je pro mě při práci důležité

Ráda bych dětem nabídla podněty k vyzkoušení si různých rukodělných technik, neboť dětem je vlastní zvídavost a bezprostřednost, se kterou rády objevují svět. Dále považuji za velmi důležité budovat a upevňovat v dětech pozitivní vztah k přírodě, objevovat a bádat nad jejími zákonitostmi. A v neposlední řadě je mojí snahou vést děti k pohybovým aktivitám, nabídnout nejrůznější možnosti sportovního vyžití, ze kterých si děti mohou vybrat ty, které jsou jim nejbližší a baví je.

Ve své práci považuji za důležité respektování každého dítěte, jako jednotlivce s různými a odlišnými zájmy, budování a posilování dobrých vztahů, radost a nadšení z výkonu či výtvoru. Mým cílem je nenásilnou formou získat děti ke spolupráci. Čas strávený ve školní družině naplnit pohodou a radostí dětí, jejich interakcí s okolím a získanou vlastní zkušeností. Vyvarovat je stresu, rozvíjet zdravé sebevědomí a jejich tvořivost. Snažím se děti oceňovat, dávat jim prostor pro jejich názor a řešení ve věcech, které se jich týkají.

„Pomoci dětem, aby to dokázaly samy.“

Kontakt

rampasovajaroslava<zavináč>zstrnka.cz