ZŠ Trnka Dobříš

Den ve škole

Den ve škole

Jak vypadá vyučování v ZŠ TRNKA?

Děti se učí nezbytným vědomostem a dovednostem. Pro naši školu je závazný RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, kde je popsáno, co z matematiky, českého jazyka, vlastivědy atd. má dítě ovládat.

V ZŠ TRNKA klademe důraz na SMYSLUPLNOST všeho, co s dětmi podnikneme. Nejen my, učitelé, ale i děti víme, co a proč se učíme.

Matematiku objevujeme podle METODY PANA PROFESORA HEJNÉHO.

Napříč předměty učíme děti PŘEMÝŠLET, FORMULOVAT SVOJE NÁZORY A PTÁT SE. Toho budeme dosahovat prostřednictvím Dílen čtení nebo ranního kruhu.

V naší škole stavíme na SPOLUPRÁCI, proto i naše dvě třídy budou vzájemně spolupracovat na různých projektech nebo třeba vánočním představení.

My sami jsme se mnohokrát přesvědčili, jak je důležitá jazyková vybavenost. Otevírá dveře k novým zkušenostem, zajímavým setkáním. Je nezbytná pro cestování. ANGLICKÝ JAZYK vyučujeme již od první třídy. Akcentujeme přitom komunikační dovednosti.

V souladu s našimi biorytmy se učíme ráno od 8:30.

Součástí výuky je i poznávání přírody. Hodláme v této oblasti přírodních věd uplatňovat BADATELSKÝ PŘÍSTUP. Bude se nám k tomu výborně hodit zahrada TRNKY i blízké okolí Dobříše.

Hodnocení chápeme jako poskytování zpětné vazby dítěti, aby vědělo, co už ovládlo, kde je teprve na cestě a kde musí hodně přidat. Jako vhodné se nám jeví SLOVNÍ HODNOCENÍ. Zároveň učíme děti i sebehodnocení.