ZŠ Trnka Dobříš

Zuzana Bartáková

Asistentka pedagoga ve třetí třídě

Jmenuji se Zuzana Bartáková a bydlím v Mníšku pod Brdy. Mám tři děti, zajímám se o přírodu, historii, ráda čtu i tvořím. Angažuji se také v neziskovém sektoru (zejména v komunitních akcích v Mníšku). Do Trnky jsem jako asistent pedagoga nastoupila 1. 4. 2022.

Profesní portfolio

Vystudovala jsem Elektrotechnickou fakultu na ČVUT v Praze se zaměřením Radioelektronika. Před narozením dětí jsem pak pracovala na této fakultě jako odborný asistent, ale po rodičovské dovolené jsem se k práci na VŠ již nevrátila. Díky vlastním dětem mi více smyslu dávalo pracovat s menšími dětmi, a to hlavně v oblasti propojování výuky s praktickými činnostmi a v projektové výuce. Od roku 2015 proto pracuji jako lektor vzdělávacích programů pro MŠ a 1.st. ZŠ při spolku OÁZA Mníšek pod Brdy, v rámci kterého jsme založili také Klub domácích školáků Lipka Mníšek. Tam jsem měla možnost vyzkoušet si déledobější pedagogickou činnost a získat zkušenosti, které mne dovedly až k nástupu na pozici asistenta pedagoga v Trnce. ZŠ Trnka je pro mne díky prostřednímu synovi již několik let vzorem (nejen) pedagogické práce s dětmi.

Během posledních let jsem v rámci dalšího vzdělávání absolvovala kurz Respektovat a být respektován, zkoušky na hlavního vedoucího dětského tábora, kurz první pomoci, semináře k domácímu vzdělávání na PedFUK, kurz Výchova bez poražených, základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení a kurz Asistent pedagoga.

Co je pro mě při práci důležité

Při práci s dětmi považuji za důležité, aby byla mezi pedagogem a dětmi navázána důvěra a aby prostředí ve třídě bylo bezpečné. Ráda bych přispěla k tomu, aby se všechny děti cítily přijímány a aby se mohly rozvíjet podle svých individuálních potřeb, ale aby se zároveň učily respektu k druhým, spolupráci, zodpovědnosti a aby pro ně bylo samozřejmé si vzájemně pomáhat a nebýt lhostejní k tomu, co se děje kolem nich.

Velký přínos Trnky vidím v tom, že toto vše se tam děje a je mi ctí, že jsem se mohla k týmu Trnky přidat.

Kontakt

bartakovazuzana<zavináč>zstrnka.cz