ZŠ Trnka Dobříš

Změna jídelny od školního roku 2022/23

Vážení rodiče, od září 2022 mění naše škola dodavetele obědů. Přecházíme k jídelně Základní školy pod Svatou Horou Příbram. V detailu naleznete podrobné informace.
Informace – stravování  1. ZŠ Příbram

Školní jídelna (dále ŠJ) je součástí právního subjektu Základní školy pod Svatou Horou Příbram. Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci základní školy a Gymnázia pod Svatou Horou Příbram. Vaříme dvě jídla na výběr. Pro výdejnu Základní školy Trnka (dále jen ZŠ) vaříme pouze oběd, který předem vybereme.

OBĚDY SE VYDÁVAJÍ

od 12.00 hod. do 14.00 hod.

 

JAK HRADIT STRAVNÉ = PŘIHLÁŠENÍ OBĚDŮ

Stravné se hradí prostřednictvím běžného účtu formou inkasním převodem.

 • Strávník vyplní přihlášku ke stravování.
 • Podle pokynů na přihlášce otevřete na svém účtu povolení k inkasu. Do povolení inkasa se neuvádí variabilní symbol. V povolení můžete zadat částku, kterou nesmí náš požadavek k inkasu překročit (doporučujeme 1200 Kč). Svým podpisem na přihlášce potvrzujete, že jste ve své bance otevřeli povolení k inkasu pro náš účet. Pokud se stravují sourozenci, povolení k inkasu se otevře pouze jednou a částka požadavku k inkasu se zvýší (2400 Kč).
 • Přihlášku odevzdejte v ZŠ Trnka. Školní jídelna Příbram zavede do matriky a na mailovou adresu, kterou uvedete na přihlášce, vám zašle přihlašovací údaje pro internetový jídelníček strávníka.
 • První platba ve školním roce je tzv. JISTINA. Jistinu inkasujeme z účtů v srpnu. Přibližně mezi 20.8. až 24.8.
 • Strávníci, kteří odevzdají přihlášku ke stravování a uhradí jistinu, mají od prvního dne školního roku přihlášené obědy na každý školní den v měsíci po celý školní rok. Z tohoto důvodu je nutné nahlásit jakoukoliv změnu - změnu školy - nemoc - nechce se dále stravovat - dny, kdy pravidelně nebude chodit na oběd - aj..

 

Platby za stravné

První platba za stravné ve školním roce je jistina. Výše jistiny odpovídá výši platby za stravné na jeden měsíc podle věkové kategorie. Další měsíce vybíráme stravné zpětně. To znamená, že po ukončení měsíce dáme příkaz k inkasu a z vašeho účtu inkasujeme platbu za skutečně přihlášené obědy. To znamená přihlášené obědy na měsíc, od kterých jsou odečtené vámi odhlášené obědy v průběhu měsíce. Obědy za poslední měsíc školního roku (červen) jsou hrazené z jistiny. Stravné inkasujeme k 12. dni v měsíci. Přeplatek nebo nedoplatek vyrovnáváme začátkem července.

Jistina školní rok 2022 / 2023
1. – 4. třída (7-10 let):           800,00 Kč
5. – 8. třída (11-14 let):         850,00 Kč
9. třída (15 let a více):           950,00 Kč
Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5. – 8. třída, v 8. třídě v kategorii 9. třída.

Ceny obědů rok 2022 / 2023

 1. – 4. třída (7-10 let):       39,00 Kč
  5. – 8. třída (11-14 let): 42,00 Kč
  9. třída (15 let a více):    47,00 Kč

 

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
 1. Prostřednictvím internetového jídelníčku.
 2. Telefonicky do 8,00 hod. Např. odhláška na 20.10. může být provedená telefonicky nejpozději 20.10. do 8,00 hod. Telefon 318401153.
 3. Mailem na adresu zachova@1zs-pb.cz. do 8,00 hod. Odhlášku mailem vám potvrdíme. Pokud nedostanete potvrzení vaší odhlášky, není odhláška provedena a je nutné odhlášku provést telefonicky. Mailová adresa marie.zachova@1zs-pb.cz

Ráno do 8.00 hod. se obědy neodhlašují první den nového školního roku, poslední školní den.

 

ZAŘAZENÍ STRÁVNÍKŮ DO JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ

Žáci se zařazují do kategorií (výživových a finančních normativů) podle věku dítěteVyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, příloha 2, stanoví zařazení strávníků do kategorií na dobu školního roku podle věku, kterého žák ve školním roce dosáhne. Školní rok trvá od 1.9. do 31.8.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo kategorie takto:

1. kategorie

7 – 10 let

(1. – 4. třída)

2. kategorie

11 – 14 let

(5. – 8. třída)

3. kategorie

15 let a více

   (9. třída)


Strávník, který měl odloženou školní docházku je ve 4. třídě zařazen do 2. kategorie a v 8. třídě do 3. kategorie.

Příklad:
Strávník chodí do 4. třídy, měl odloženou školní docházku, je mu 10 let a je zařazený ve 2. kategorii. Na začátku školního roku 1. 9. je dítěti 10 let, ale v březnu (červenci, srpnu) dosáhne věku 11 let. V průběhu školního roku dosáhne věku určeného pro 2. kategorii. Podle vyhlášky o školním stravování se strávník zařazuje do kategorie na celý školní rok podle věku, kterého ve školním roce dosáhne.

Vedoucí školní jídelny:
Bc. Zachová Marie
tel.: 318 401 153
e-mail.: marie.zachova@1zs-pb.cz

Telefon: 318 401 153