ZŠ Trnka Dobříš

Výuka v TRNCE od 30.11. 2020

Změny v organizaci výuky od 30. listopadu: celý 1. stupeň ZŠ (1.- 5. ročník), ostatní žáci (6.- 8. ročník) se budou učit rotačně - tzn. jeden týden ve škole a další týden doma distančně!

Vážení rodiče,

v souladu s rozhodnutím Vlády ČR ze dne 19. 11. 2020 vám přinášíme Informace o změnách v provozu ZŠ platných od 30. listopadu 2020, které se týkají také vás a vašich dětí.

Všechny základní školy umožní od pondělí 30.11.2020 prezenční výuku pro žáky 1. stupně ZŠ (1.- 5. ročník), žáci druhého stupně se budou vyučovat tzv. rotačním způsobem - střídavě vždy jeden týden ve škole a další týden doma distančně.

V pondělí 30.11.2020 nastoupí v rámci rotační výuky žáci 7. a 8. ročníku, žáci 6. ročníku se budou celý týden (30.11. - 4.12.2020) vyučovat na dálku distančně a do školy přijdou až v pondělí 7.12.2020. Podrobné informace obdrží všichni žáci a rodiče od třídních učitelek. Současně bude pro přihlášené děti z 1. - 5. ročníku ZŠ zajištěna také školní družina. Každá třída 1. stupně ZŠ bude mít svoje oddělení školní družiny. Školní družina bude ve třídě každého ročníku. Děti z různých tříd se nesmějí potkávat s ostatními dětmi v tzv. mezitřídních skupinách (školní skupiny musí být homogenní).

Školní klub pro 6.-8. třídu zůstane i nadále uzavřený. 

Zároveň vláda vyhlásila tzv. Protiepidemický systém - PES pro školství, který obsahuje přehled opatřeních ve školách vzhledem k jednotlivým stupňům. Informace o dalších opatřeních kvůli COVID19 najdete na stránkách MŠMT zde

 

Děkujeme všem rodičům za dosavadní podporu a spolupráci a přejeme vám i vašim dětem a všem blízkým hlavně zdraví, sílu a dobrou náladu! 

A už se moc těšíme na postupný návrat všech našich dětí do školy! Krásný den všem!

 

Jana Derflová, ředitelka školy