ZŠ Trnka Dobříš

Třicetileté výročí sametové revoluce – celoškolní projekt

Třicetileté výročí sametové revoluce – celoškolní projekt
„Odkaz Vítězného února naplňujeme výchovou mladé generace pro šťastný život v míru“, „Republice více práce, to je naše agitace!“, „Kupředu, zpátky ni krok“ - nejen tato hesla nás provázela celé pondělí 11. listopadu, kdy v TRNCE probíhal mezitřídní projekt k třicetiletému výročí sametové revoluce.

„Odkaz Vítězného února naplňujeme výchovou mladé generace pro šťastný život v míru“, „Republice více práce, to je naše agitace!“, „Kupředu, zpátky ni krok“ - nejen tato a další podobná hesla nás provázela celé pondělí 11. listopadu. Mezitřídní projekt k třicetiletému výročí sametové revoluce probíhal v prostředí naplněném dobovými artefakty. Děti byly celé dopoledne obklopené plakáty, hesly, fotografiemi, učebnicemi, pionýrskými kroji a uniformami Veřejné bezpečnosti, nechyběly dobové aktovky, psací stroje, hračky nebo červené karafiáty na stolech v jídelně. Celý učitelský sbor se dobově přizpůsobil svým zevnějškem.

Tento den se ráno v TRNCE stalo něco podivného – před první hodinou zvoní! „Soudružky učitelky, jak je možné, že žáci naší školy nedokáží náležitě pozdravit soudružku ředitelku tím, že se postaví a vyndají ruce z kapes?!“ podivovala se rozčileně při uvítání soudružka ředitelka Derflová.

Pak už se žáci rozešli na jednotlivá stanoviště. Celou cestu každého z nich provází cestovní pas Československé socialistické republiky, musí získat razítko ke každému zastavení. Seznámili se tak s průběhem demonstrace 17. listopadu 1989 pomocí videa a rozhovoru s účastníky této demonstrace. Vyrobili si své vlastní transparenty („Nechceme žít ve lži“, „Jakeše do koše“, apod.). Srovnali život před pádem a po pádu komunismu a rozdíl výtvarně ztvárnili na pás papíru. Vyrobili si své vlastní „placky“ OF a poznali nejdůležitější osobnosti roku 1989.

Celé dopoledne bylo nabité aktivitami k prasknutí. Když už přišla chvíle oddechu, musely děti korzovat po chodbě se svačinou v kruhu.

A jaké pocity v dětech během dopoledne vznikaly? „Hrdost“, „Strach“, „Vztek“, „Odvaha“, „Nervozita“, ale také odhodlání - „Nechceme to dopustit, nechtěly bychom takhle žít.“

Tak snad se jim to podaří! Máme v ně plnou důvěru.


Pokud budete mít cestu kolem, doporučujeme navštívit tento týden budovu školy, která do 17. listopadu zůstane oděná do předlistopadové výzdoby zvenku i zevnitř. Tématu komunismu a sametové revoluce se bude škola věnovat během celého listopadu.