ZŠ Trnka Dobříš

Termín veřejného losování k zápisu do 1. třídy

Termín veřejného losování k zápisu do 1. třídy
V pondělí 8. dubna 2019 od 15 hodin bude probíhat v prostorách jídelny ZŠ TRNKA veřejné losování čtyř náhradníků, kteří v případě, že by některé dítě mělo odklad, postoupili na uvolněné místo.

V současné chvíli dle kritérií pro přijetí do prvního ročníku ve školním roce 2019/2020 pravděpodobně naplní kapacitu 16 dětí v této třídě sourozenci dětí plnících povinnou školní docházku v naší škole a děti zaměstnanců ZŠ TRNKA či spolku Trnkový květ. S definitivním počtem sourozenců bylo vedení školy bohužel obeznámeno až v tomto týdnu. Velmi nás celá situace mrzí. 

 Zápis proběhne dle původního plánu a rozpisu zítra – 5. dubna ve třech stanovených časech (více ZDE). Se všemi zájemci, kteří odevzdali přihlášku do 1. ročníku, absolvovali rozhovor s paní ředitelkou ZŠ TRNKA a současně se k zápisu registrovali v našem systému, u zápisu počítáme. 

 

Děkujeme za Vaši trpělivost a pochopení

Jana Derflová, ředitelka školy