ZŠ Trnka Dobříš

Rozvrhové téma Vesmír v 6. třídě

Rozvrhové téma Vesmír v 6. třídě
Naši šesťáci se v průběhu ledna až března setkávali s rozvrhovým tématem „ Vesmír“, které se propojovalo napříč předměty. V zeměpisu se seznámili s postavením Země v naší Sluneční soustavě a dozvěděli se více informací o jednotlivých planetách a Slunci. Ve výtvarné výchově pronikali do techniky hlubotisku v tématu "Odlepujeme se od země", inspirovali se tvorbou Františka Hudečka a vytvářeli vlastní Noční chodce, vyjadřovali vesmír abstraktně, pomocí světelných a strukturálních efektů vytvářeli iluze vesmíru a navrhli díla, která by mohla vesmírem putovat, být instalována na jiné planetě. V přírodopisu jsme zkoumali různé extrémofilní organismy a hledali jsme jim nový domov napříč vesmírem, potom jsme se věnovali vlivu pobytu ve vesmíru na lidské tělo , ve fyzice jsme se věnovali tomu, co z vesmíru můžeme vlastním okem pozorovat, nebo tomu, jak jsou ve skutečnosti planety veliké a jak jsou daleko od sebe, v hodinách pracovní výchovy vytvořili model Sluneční soustavy a v českém jazyce prohlubovali šesťáci dovednost shrnování na mýtech o stvoření světa a vesmíru. Při čtení odborných článků o zvířatech ve vesmíru či prvním člověku na Měsíci pak trénovali další čtenářské dovednosti (předvídání, vyjasňování neznámých slov). Závěr rozvrhového tématu Vesmír byl ve znamení první veřejné prezentace našich šesťáku před rodiči a spolužáky z páté třídy. Žáci zpracovávali témata vesmíru formou plakátu, výtvarného výstupu a odborného článku, práci průběžně konzultovali se svým garantem a učili se orientovat v různých odborných zdrojích. Samotnou prezentaci všichni zvládli úžasně a jsme na ně nesmírně hrdí.