ZŠ Trnka Dobříš

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, níže naleznete Protokol o losování a Rozhodnutí o přijetí - seznam konečný. Aktuální číselné kódy přijatých žáků jsou: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Náhradníci, kteří postoupí v případě uvolněného místa v tomto pořadí: číselný kód 20, 18. Ing Jana Derflová, ředitelka školy

Vážení rodiče,

zde naleznete Protokol o losování žáků - správní řízení a zde potom Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání - konečný seznam přijatých. Zde lze také nahlédnout do Kritérií přijetí.

S pozdravem Ing Jana Derflová, ředitelka ZŠ TRNKA