ZŠ Trnka Dobříš

Přítomnost žáků 2. stupně ve škole

Z rozhodnutí MŠMT se od 8. června 2020 umožňuje osobní přítomnost žáků všech ročníků 2. stupně základní školy za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin. Záleží na konkrétních podmínkách každé školy, do jaké míry a v jaké podobě či rozsahu tuto možnost využije. Hlavní vzdělávací aktivitou bude i pro žáky 2.stupně ZŠ až do 30.června 2020 vzdělávání na dálku.

Žákům může být umožněna přítomnost ve škole zejména z těchto důvodů:

Individuální či skupinové konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku.

Třídnické hodiny.

Socializační aktivity.

Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které zůstaly ve škole.

Odevzdání a převzetí učebnic a školních pomůcek či potřeb.

Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

 

Podmínkou je dodržení hygienických podmínek a předložení čestného prohlášení. Více informací zde.

Ing. Jana Derflová, ředitelka školy