ZŠ Trnka Dobříš

Organizace výuky od 4. ledna 2021

Změny v organizaci výuky od 4. ledna 2021:  žáci 1. a 2. ročníku ZŠ se budou učit ve škole, ostatní žáci (3.- 8. ročník) zůstávají doma a budou se učit distančně!

Vážení rodiče,

v souladu s rozhodnutím Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 vám přinášíme Informace o změnách v provozu ZŠ platných od 4. ledna 2021, které se týkají také vás a vašich dětí.

Všechny základní školy umožní od pondělí 4.1.2021 prezenční výuku pouze pro žáky 1. a 2. ročníku ZŠ. Ostatní žáci (3.- 9. ročník ZŠ) zůstávají doma a budou se vyučovat distančně.

Současně bude pro přihlášené děti z 1. - 2. ročníku ZŠ zajištěna také školní družina a mohou využívat školní jídelnu. Každá třída bude mít svoje oddělení ŠD. Děti z různých tříd se nesmějí potkávat s ostatními dětmi v tzv. mezitřídních skupinách (školní skupiny musí být homogenní).

Školní klub zůstane i nadále uzavřený.


V týdnu od 4.1. do 10.1.2021 všichni ostatní žáci naší školy (kromě 1. + 2. ročníku) pokračují v tzv. distanční formě vzdělávání.

I nadále platí vládou vyhlášený Protiepidemický systém - PES pro školství, který obsahuje přehled opatřeních ve školách vzhledem k jednotlivým stupňům. Informace o dalších opatřeních kvůli COVID19 nově naleznete na webu koronavirus.edu.cz.

Děkujeme všem rodičům za dosavadní spolupráci a přejeme vám i vašim dětem a všem blízkým hlavně zdraví, sílu a dobrou náladu! 

A už se moc těšíme na postupný návrat všech našich dětí do školy!

 

Přejeme všem krásný a hlavně zdravý nový rok a snad už zase i normální výuku ve škole.

 


Jana Derflová, ředitelka školy