ZŠ Trnka Dobříš

Organizace výuky od 11. ledna 2021

Žáci 1. a 2. ročníku ZŠ se budou i nadále učit ve škole, ostatní žáci (3.- 9. ročník) zůstávají doma a budou se učit distančně nejméně do 22. ledna 2021!

Vážení rodiče,

v souladu s rozhodnutím Vlády ČR ze dne 7. 1. 2021 vám přinášíme Informace o organizaci provozu ZŠ s platností do 22. ledna 2021.

Všechny základní školy umožní minimálně do pátku 22.1.2021 prezenční výuku pro žáky 1. a 2. ročníku ZŠ. Ostatní žáci (3.- 9. ročník ZŠ) zůstávají doma a budou se vyučovat distančně stejně jako doposud.

Současně bude pro přihlášené děti z 1. - 2. ročníku ZŠ zajištěna také školní družina a mohou využívat školní jídelnu. Každá třída musí mít svoje oddělení ŠD. Děti z různých tříd se nesmějí potkávat s ostatními dětmi v tzv. mezitřídních skupinách (školní skupiny musí být homogenní).

Školní klub zůstává i nadále uzavřený.  


V období od 11.1. do 22.1.2021 všichni ostatní žáci naší školy (kromě 1. + 2. ročníku) pokračují v tzv. distanční formě vzdělávání (budou se učit doma). 

I nadále platí vládou vyhlášený Protiepidemický systém - PES pro školství, který obsahuje přehled opatřeních ve školách vzhledem k jednotlivým stupňům. Informace o dalších opatřeních kvůli COVID19 nově naleznete na webu koronavirus.edu.cz.

Děkujeme všem rodičům za dosavadní spolupráci a přejeme vám i vašim dětem a všem blízkým hlavně zdraví, sílu a dobrou náladu! 

A už se moc těšíme na návrat všech našich žáků do školy!

 

Přejeme všem hlavně zdraví, pohodu a úspěšné zvládnutí současné nelehké situace!

 

 

Ing. Jana Derflová