ZŠ Trnka Dobříš

Organizace naší školy od 10. května 2021

Žáci 1. - 8. třídy se učí rotačně (střídavě po týdnu), takže polovina tříd se učí prezenčně ve škole a druhá polovina zůstává doma a žáci se vyučují na dálku podle pravidel pro distanční výuku. Školní výdejna i školní družina jsou v provozu.

Vážení rodiče,

v souladu s rozhodnutím Vlády ČR vám přinášíme Informace o organizaci provozu škol a školských zařízení od 3. 5. 2021.

Základní školy Středočeského kraje umožní pro všechny žáky 1.-9. ročníku prezenční výuku ve škole rotačním způsobem (střídavě týden ve škole a týden distančně), podmínkou je antigenní testování a dodržování nařízených hygienických opatření. Dvakrát týdně se budou testovat pouze žáci, kteří jsou tento týden poprvé ve škole, všichni ostatní (kteří již ve škole byli) se budou testovat pouze 1x týdně vždy v pondělí. 

V pondělí 10. 5. 2021 tak nastoupí k prezenční výuce žáci a žákyně 3., 4., 5. a 8. ročníku ZŠ, naopak žáci a žákyně  ze  1., 2., 6. a 7. ročníku zůstanou doma. 

Školní výdejna je v provozu pro všechny žáky, kteří se účastní prezenční výuky. V provozu je také školní družina (ŠD) v homogenních skupinách.

Děkujeme všem rodičům za dosavadní spolupráci a přejeme vám i vašim dětem a všem blízkým hlavně zdraví, sílu, pohodu a úspěšné zvládnutí současné nelehké situace!

 

Ing. Jana Derflová