ZŠ Trnka Dobříš

Organizace naší školy od 1. března 2021

Všichni žáci (1.- 8. ročník) zůstávají doma. Žáci v ZŠ se budou učit distančně.

Vážení rodiče,

v souladu s rozhodnutím Vlády ČR vám přinášíme Informace o organizaci provozu škol a školských zařízení od 1.3.2021 s platností od 27. února 2021.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala vláda krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost pro děti v MŠ a žáky 1. a 2. tříd v ZŠ.  Všechny základní školy umožní pro žáky (1.- 9. ročník ZŠ), kteří zůstávají doma, aby se mohli nadále vyučovat distančně.

V období od 1.3.2021 proto také všichni žáci naší školy zůstanou doma a pokračují ve výuce v tzv. distanční formě vzdělávání.

Děkujeme všem rodičům za dosavadní spolupráci a přejeme vám i vašim dětem a všem blízkým hlavně zdraví! A už se moc těšíme na návrat všech našich žáků do školy! 

 

Ing. Jana Derflová